Priopćenje sa zatvorenoga dijela 54. sjednice Vlade

Na zatvorenome dijelu današnje, 54. sjednice Vlade, utvrđeno je stajalište za sastanak ministara nadležnih za poljoprivredu i ribarstvo (AGRIFISH), 26. travnja 2021. S obzirom da je riječ o pregovaračkim pozicijama koja će Republika Hrvatska tek zastupati prema drugim državama članicama na sastanku Vijeća, tako se, kao i u drugim slučajevima kada je riječ o pregovaračkim pozicijama, ona prethodno ne objavljuju. Dodatno, dinamika rada i priprema tih sastanaka je takva da se dnevni redovi, raspravne točke, zaključci i drugi dokumenti potrebni za sastanke tek usuglašavaju u odgovarajućim procedurama u tjednu prije samoga sastanka. Slijedom toga, moguća je i očekivana izmjena i dopuna stajališta država članica, pa i onih koje će zastupati Hrvatska. Vlada će, sukladno Zakonu o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima, na odgovarajući način i u odgovarajućim rokovima o stajalištima Republike Hrvatske, kao i o tijeku i rezultatima rasprave na razini Europske unije, izvještavati Hrvatski sabor.
 
Zastupnici Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava dana je suglasnost za postizanje prijateljskog rješenja spora. Na temelju članka 39. stavka 2. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, postupak postizanja rješenja označen je stupnjem tajnosti "ograničeno", stoga ovu točku nismo u mogućnosti objaviti. 
 
Donesen je Prijedlog odluke o osnivanju Konzulata. Točka je označena stupnjem tajnosti "tajno" te je nismo u mogućnosti objaviti, poštujući odredbe međunarodnih sporazuma.
 
Vlada je usmeno izviještena o Pregledu zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2021.
 
Što se tiče kadrovskih pitanja, mr. sc. Hrvoje Čović razriješen je dužnosti ravnatelja Carinske uprave u Ministarstvu financija, zbog isteka mandata, s danom 28. travnja 2021.
 
Zbog isteka mandata razriješen je i glavni tajnik Ministarstva kulture i medija Hrvoje Žulj, s danom 27. travnja, a temeljem provedenog postupka po objavljenom javnom natječaju, na razdoblje od četiri godine, s danom 28. travnja, glavnom tajnicom toga Ministarstva imenovana je Marica Mikec.
 
Državnom službeniku Nandoru Čapi ponovno je dano ovlaštenje za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za nacionalne manjine u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, do imenovanja ravnatelja uprave temeljem provedenog postupka po natječaju, a najduže na razdoblje od šest mjeseci, jer mu ovlast ističe 23. travnja 2021.
 
Također, državnoj službenici mr.sc. Vesni Šerepac ponovno je dano ovlaštenje za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za odgoj i obrazovanje u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, do imenovanja ravnatelja uprave temeljem provedenog postupka po natječaju, a najduže na razdoblje od šest mjeseci, jer joj ovlast ističe 23. travnja 2021.
 
Na osobni zahtjev razriješena je članica Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje Milica Jovanović, a novim je članom Upravnog vijeća, koji se imenuje na prijedlog Gospodarsko-socijalnog vijeća iz reda poslodavaca, imenovan dr.sc. Damir Zorić.
 
Zbog isteka mandata razriješene su članice Upravnog odbora Zaklade "Hrvatska za djecu" Ivana Bošnjak i Dunja Skoko-Poljak, te su ponovno imenovane u novom mandatnom razdoblju, kap predstavnice Ministarstva znanosti i obrazovanja i Ministarstva zdravstva.
 
Zbog isteka mandata, s danom 20. travnja, razriješena je članica Odbora za standarde financijskog izvještavanja Mladenka Karačić, a novom je članicom Odbora, kao predstavnica Ministarstva financija, imenovana Ivana Žepić.
 
Razriješena je dosadašnja supredsjedateljica Zajedničkog povjerenstva za provedbu i promicanje gospodarske suradnje između Republike Hrvatske i Republike Indije Darija Jurica Vuković, a novom je supredsjedateljicom, sukladno Ugovoru između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Indije o gospodarskoj suradnju (NN – Međunarodni ugovori, broj 5/17) imenovana Nataša Mikuš Žigman.
 
Grozdana Vuđan i Đema Bartulović razriješene su dužnosti članica Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača, a novim članovima, kao predstavnici Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i predstavnici udruga za zaštitu potrošača temeljem provedenog postupka po objavljenom javnom pozivu imenovani su Nina Čulina, Branka Augustinović, Vlado Biljarski i Sanja Keretić.
 
Utvrđen je Prijedlog odluke o razrješenju dijela dosadašnjih članova Upravnog vijeća Hrvatske izvještajne novinske agencije, zbog isteka mandata, te Prijedlog odluke o imenovanju dijela članova Upravnog vijeća Hrvatske izvještajne novinske agencije, temeljem provedenog postupka po objavljenom javnom pozivu, koji se imenuju iz reda zaposlenih u Agenciji te iz reda ekonomsko-financijskih, pravnih i informatičkih stručnjaka. Tako se predlaže razrješenje Slavice Cvitanović, Brune Dobronića, Maje Pleskalt i Romane Bogut te imenovanje Andreja Matijaševića, Slavka Kozine, Božidara Đereka i Suzane Grubešić. Prijedlozi odluka upućeni su Hrvatskom saboru na donošenje.
 
Skupštini društva Zračna luka Osijek d.o.o. predlaže se imenovanje Ivana Kosa za člana Uprave – direktora toga Društva, na razdoblje od najduže šest mjeseci, a do provedbe postupka imenovanja člana Uprave – direktora putem javnog natječaja, sukladno odredbi članka 17. Uredbe o uvjetima za izbor i imenovanje članova nadzornih odbora i uprava pravnih osoba od posebnog interesa za Republike Hrvatske i načinu njihova izbora (NN, broj 12/19).
 
Zbor isteka mandata, s danom 15. studenoga 2020. godine, razriješena je članica Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije mr.sc. Sonja Tomašić Škevin. Utvrđen je Prijedlog odluke o imenovanju dr.sc. Alenke Kinderman Lončarević novom članicom Upravnog vijeća te Agencije, temeljem provedenog postupka po objavljenom javnom pozivu, i upućen Hrvatskom saboru na donošenje.
 
Ivica Šušak imenovan je državnim tajnikom u Ministarstvu znanosti i obrazovanja te mu je istovremeno, radi odlaska na tu dužnost, povučeno ovlaštenje za obavljanje poslova ravnatelja uprave.
 
Radi isteka mandata razriješeni su dosadašnji članovi upravnih vijeća zdravstvenih ustanova te imenovani novi.
 
Tako je u Kliničkom bolničkom centru Rijeka razriješen pa ponovno imenovan Lucijan Vukelić za člana Upravnog vijeća.
 
U Klinici za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević razriješeni su dosadašnji članovi Tihomir Majić i dr.sc. Igor Čikara, a novim članovima imenovani su dr.sc. Ivan Milas i dr.sc. Krunoslav Capak.
 
U Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice razriješen je dosadašnji član mr.sc. Ivan Savić, a novim je članom imenovan dr.sc. Mario Starešinić.
 
U kliničkom bolničkom centru Split razriješeni su predsjednik Upravnog vijeća dr.sc. Neven Ljubičić i član Tomislav Prljević. Novim je predsjednikom imenovan dr.sc. Jugoslav Bagatin, a članom Dragan Barić.
 
U Klinici za ortopediju Lovran razriješen je predsjednik Upravnog vijeća Željko Plazonić te je ponovno imenovan na tu dužnost, kao i dr.sc. Tanja Batinac, koja je razriješena te ponovno imenovana članicom Upravnog vijeća.
 
U Hrvatskom zavodu za transfuzijsku medicinu razriješen je predsjednik Upravnog vijeća Neven Tučkar te članovi dr.sc. Lada Zibar i Javorka Dodig. Neven Tučkar ponovno je imenovan predsjednikom Upravnog vijeća, a novim članovima imenovani su Antonija Margeta i Zdravko Batarilo.
 
U Agenciji za lijekove i medicinske proizvode razriješeni su predsjednik Upravnog vijeća Stanko Belina te članovi Danica Kramarić, mr.sc. Fedor Dorčić, mr.sc. Hrvoje Pezo i dr.sc. Srećko Marušić. Predsjednikom je ponovno imenovan Stanko Belina, a članovima Danica Kramarić, mr.sc. Fedor Dorčić, Davorka Herman-Mahečić i mr.sc. Hrvoje Pezo.
 
U Domu zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske razriješen je predsjednik Upravnog vijeća Velibor Drakulić te članovi mr.sc. Žarko Udiljak i Tihomira Ivanda. Novim je predsjednikom Imenovan Ivica Crnica, a članovima mr.sc. Žarko Udiljak i Hrvoje Tomljenović.
 
U Daruvarskim toplicama – Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju razriješen je član Upravnog vijeća Mislav Herman, a novom je članicom imenovana Sanja Rendić Miočević.

Pisane vijesti | Priopćenja