Priopćenje sa zatvorenoga dijela 59. sjednice Vlade

Na zatvorenome dijelu današnje, 59. sjednice Vlade utvrđena su stajališta Republike Hrvatske za sastanke Vijeća ministara: Vijeće za poljoprivredu i ribarstvo (AGRIFISH), 26. i 27. svibnja 2021., Vijeće za konkurentnost (unutarnje tržište i industrija) (COMPET – Internal Market and Industry), 27. svibnja 2021. te Vijeće za konkurentnost (istraživanje i svemir) (COMPET – Research and Space), 28. svibnja 2021. S obzirom da je riječ o pregovaračkim pozicijama koja će Republika Hrvatska tek zastupati prema drugim državama članicama na sastanku Vijeća, tako se, kao i u drugim slučajevima kada je riječ o pregovaračkim pozicijama, ona prethodno ne objavljuju. Dodatno, dinamika rada i priprema tih sastanaka je takva da se dnevni redovi, raspravne točke, zaključci i drugi dokumenti potrebni za sastanke tek usuglašavaju u odgovarajućim procedurama u tjednu prije samoga sastanka. Slijedom toga, moguća je i očekivana izmjena i dopuna stajališta država članica, pa i onih koje će zastupati Hrvatska. Vlada će, sukladno Zakonu o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima, na odgovarajući način i u odgovarajućim rokovima o stajalištima Republike Hrvatske, kao i o tijeku i rezultatima rasprave na razini Europske unije, izvještavati Hrvatski sabor.
 
Utvrđen je Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Konzulata. Točka je označena stupnjem tajnosti "tajno" te je nismo u mogućnosti objaviti, poštujući odredbe međunarodnih sporazuma.
 
Vlada je usmeno izviještena o stanju iskorištenosti sredstava Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj.
 
Doneseni su pregledi zakonskih i podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2021. godinu. Radi se o redovitom izvještavanju o učinjenom u procesu preuzimanja pravne stečevine Europske unije. Cjelovit materijal ove točke možete pronaći na poveznicama:
 
Zakonski prijedlozi:  https://bit.ly/34nr1oL
Podzakonski prijedlozi: https://bit.ly/34lppvR
 
 
Što se tiče kadrovskih pitanja, dr.sc. Davor Poljak, dr.sc. Vlado Frančić i dr.sc. Mate Barić imenovani su članovima Upravnog vijeća Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu, temeljem provedenog postupka po objavljenom javnom natječaju. Istovremeno je dr.sc. Davor Poljak imenovan predsjednikom Upravnog vijeća, a dr.sc. Vlado Frančić zamjenikom predsjednika, koji je imenuje iz reda članova Upravnog vijeća.
 
Sukladno Odluci o osnivanju Nacionalnog vijeća za razvoj socijalnih politika (NN, 46/21.), imenovani su predsjednik, zamjenica predsjednika, članovi i zamjenici članova Nacionalnog vijeća, kao predstavnici nadležnih ministarstava i institucija. Predsjednikom je imenovan Josip Aladrović, zamjenicom predsjednika Marija Pletikosa, članovima Stjepan Čuraj, Tomislav Paljak, Željko Plazonić, Sanjin Rukavina, Žarko Katić, Nataša Mikuš Žigman, Krešimir Partl, Velimir Žunac, Frano Matušić, Željka Josić, Helena Beus, Alen Tahiri, mr.sc. Helena Štimac Radin, Dragica Marač, Romana Galić, Valentina Mucak, dr.sc. Ivana Grgurev, dr.sc. Zoran Šućur, dr.sc. Snježana Sekušak-Galešev, dr.sc. Ana Petek, mr.sc. Antun Ilijaš, Andreja Bogdan, Alma Rovis Brandić, dr.sc. Zlatko Bukvić, Ilinka Serdarević, Jadranka Dimić, Marica Mirić, Martina Boltužić Dževerlija, Gordana Šoltić Siladi, Claudia Juranić Klarić, Višnja Fortuna, Drago Lelas, Dubravka Marušić, Vojin Perić i Una Zečević Šeparović, a zamjenicima članova Bernardica Rubčić, mr.sc. Vesna Šerepac, Sanja Predavec, Olga Plazibat Novosel, Gordana Bušić-Vojnović, Ivan Karlo Stipić, Ivana Vukosavić Mitrov, Sanja Slunjski, Vesna Vuković, Dijana Matić, Tereza Missoni, mr.sc. Klaudija Kregar Orešković, Tamara Šterk, dr.sc. Sonja Tošić Grlač, Nives Kopajtich Škrlec, Mladen Puškarić, dr.sc. Ivana Vukorepa, dr.sc. Danijel Baturina, dr.sc. Martina Ferić, dr.sc. Anka Kekez Koštro, Štefica Karačić, Gordana Kamenečki, Nives Butorajac, Ivana Štrosar, Ivana Vlahek Teskera, Mato Zovkić, Kristina Peruničić, Gordana Šoltić Siladi, Marina Novaković Matanić, dr.sc. Marijana Ljubić, Ivo Puljek, Jasna Belamarić, Andreja Veljača te Ana Pecotić.
 
Donesen je Zaključak kojim se Nadzornom odboru društva Imunološki zavod d.d. predlaže ponovno imenovanje Vedrana Čardžića za predsjednika Uprave toga Društva, na razdoblje od najduže šest mjeseci, jer mu je mandat istekao 26. svibnja 2021. godine.

Pisane vijesti