Priopćenje sa zatvorenoga dijela 67. sjednice Vlade

Na zatvorenom dijelu današnje, 67. sjednice, Vlada je utvrdila odgovore Republike Hrvatske na Obrazloženo mišljenje Europske komisije, broj 2017/2038, u vezi sa zajedničkim pravilima u području zaštite civilnog zračnog prometa; na Obrazloženo mišljenje Europske komisije, broj 2017/0102, u vezi s plastičnim vrećicama; na Pisma službene obavijesti Europske komisije, broj 2017/0471, 2017/0472 i 2017/0473, u vezi s  tržištem financijskih usluga; na repliku Europske komisije u predmetu C-381/17,  u vezi s potrošačkim kreditima koji se odnose na stambene nekretnine te na repliku Europske komisije u predmetu C-415/17, u vezi sa zakonskim revizijama godišnjih financijskih izvještaja i konsolidiranih financijskih izvještaja. Odgovori koje je Vlada utvrdila, bit će proslijeđeni Europskoj komisiji, a uobičajeno je da se sadržaj korespondencije s Europskom komisijom javno ne objavljuje.  
 
Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o plaćama dužnosnika i zaposlenika Vojne sigurnosno-obavještajne agencije, te radnim mjestima dužnosnika i službenih osoba Vojne sigurnosno-obavještajne agencije na kojima se staž osiguranja računa u povećanom trajanju. Budući da je ova točka klasificirana stupnjem tajnosti „vrlo tajno“ nismo je u mogućnosti objaviti.
 
Zastupnici Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava dana je suglasnost  za postizanje prijateljskog rješenja spora. Na temelju članka 39. stavka 2
Konvencije o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda, postupak postizanja rješenja označen je stupnjem tajnosti „ograničeno“, stoga ovu točku nismo u mogućnosti objaviti.  
 
Vlada je donijela odluke o osnivanju konzulata. Poštujući međunarodne sporazume, cjelovit materijal ove točke nismo u mogućnosti objaviti. 
                                                                                                                                   
Usvojeni su pregledi zakonskih i podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2017. godinu. Cjelovit materijal ove točke možete pronaći na sljedećim poveznicama:
 
Pregled zakonskih prijedloga : http://bit.ly/2iHEccQ
 
Pregled podzakonskih prijedloga: http://bit.ly/2iK1VsH
 
Vlada je raspravljala i o kadrovskim pitanjima.
 
Razriješen je dosadašnji vršitelj dužnosti ravnatelja Hrvatskoga zavoda za zdravstveno osiguranje mr. sc. Fedor Dorčić, dr. med. Novim vršiteljem dužnosti ravnatelja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, do imenovanja ravnatelja na temelju provedenog javnog natječaja, Vlada je imenovala Luciana Vukelića, dr. med.
Vlada je također razriješila dosadašnju vršiteljicu dužnosti zamjenika ravnatelja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje Veroniku Laušin, dr. med., i istodobno je imenovala zamjenicom ravnatelja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, temeljem provedenog postupka po objavljenom javnom natječaju.
 
Razriješena je dosadašnja članica Upravnoga vijeća Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom Žarka Pintač. Novom je članicom Upravnog vijeća Zavoda, koja se imenuje na prijedlog Gospodarsko-socijalnog vijeća iz redova sindikata, imenovana Višnja Stanišić.
           
Vlada je razriješila dosadašnju članicu Upravnoga vijeća Centra za regionalne aktivnosti Programa prioritetnih akcija mr. sc. Mariju Šćulac Domac. Kao predstavnik Ministarstva zaštite okoliša i energetike,  novim je članom Upravnoga vijeća Centra imenovan dr. sc. Mario Šiljeg.
 
Razriješen je dio dosadašnjih članova Vijeća Nacionalne infrastrukture prostornih podataka, i to: Bernard Gršić, doc. dr. sc., Nenad Leder te Robert Paj. Imenovan je dio  novih članova Vijeća Nacionalne infrastrukture prostornih podataka, kao predstavnici Ministarstva uprave, Hrvatskoga hidrografskog instituta i Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije: Darko Nekić, Vinka Kolić i Siniša Ramić.
 
Zbog isteka mandata, razriješeni su dosadašnja predsjednica, zamjenik predsjednice, članice i zamjenici članica Odbora za novčanu naknadu žrtvama kaznenih djela: Katarina Buljan, Dragan Katić, Branko Brkić, Zlata Hrvoj-Šipek, Milena Čalić-Jelić, Vedrana Šimundža Nikolić, prim. Vera Katalinić-Janković, dr. med., Željko Odorčić, Danica Damjanović, Vanja Bakalović, Miren Špek, Dinko Kovačević, Edita Brkić, prim. dr. sc. Marija Zavalić, dr. med., i dr. sc. Vesna Sitar-Srebočan, dr. med.
 
Novim predsjednikom Odbora za novčanu naknadu žrtvama kaznenih djela, na prijedlog predsjednika Vrhovnoga suda Republike Hrvatske, imenovan je Damir Kontrec. Zamjenicima predsjednika, također na prijedlog predsjednika Vrhovnoga suda, imenovani su Dragan Katić i Ranko Marijan. Novi članovi Odbora i njihovi zamjenici, imenovani su na prijedlog Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske, Ureda za udruge kao predstavnici civilnoga društva iz područja zaštite žrtava kaznenih djela, te kao predstavnici Ministarstva pravosuđa i Ministarstva zdravstva. Imenovani su: Željko Odorčić, članom, Danica Damjanović  i Željka Šaškor zamjenicama člana, Dijana Rizvić članicom, Matea Babić i Veselinka Kastratović zamjenicama članice, Vedrana Šimundža Nikolić, članicom, Dinko Kovačević zamjenikom članice, te Edita Brkić, zamjenicom članice.  Prim. dr. Vera Katalinić-Janković, dr. med., imenovana je članicom a prim. dr. sc. Marija Zavalić dr. med. i prim. dr. sc. Azra Huršidić Radulović, dr. med., zamjenicama članice.
 
 

Pisane vijesti