Priopćenje sa zatvorenoga dijela 99. sjednice Vlade

Na zatvorenome dijelu današnje sjednice, Vlada Republike Hrvatske utvrdila je stajališta za sastanak Vijeća ministara i to Vijeća za pravosuđe i unutarnje poslove (JHA), koji će se održati 4. i 5. lipnja 2018. godine.

Kako je riječ o pregovaračkim pozicijama koja će Republika Hrvatska tek zastupati prema drugim državama članicama na sastancima Europskoga vijeća i Vijeća ministara, tako se, kao i u drugim slučajevima kada je riječ o pregovaračkim pozicijama, ista prethodno ne objavljuju. Dodatno, dinamika rada i priprema tih sastanaka je takva da se dnevni redovi, raspravne točke, zaključci i drugi dokumenti potrebni za sastanke tek usuglašavaju u odgovarajućim procedurama u tjednu prije samoga sastanka. Slijedom toga, moguća je i očekivana izmjena i dopuna stajališta država članica, pa i onih koje će zastupati Hrvatska. Vlada Republike Hrvatske će, sukladno Zakonu o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima, na odgovarajući način i u odgovarajućim rokovima o stajalištima Republike Hrvatske, kao i tijeku i rezultatima rasprave na razini EU, izvještavati Hrvatski sabor.
 
Utvrđen je prijedlog odluke o zatvaranju Konzulata. Točka je označena stupnjem tajnosti „tajno“ te je nismo u mogućnosti objaviti.
 
Usvojeni su pregledi zakonskih i podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2018. godinu. Radi se o redovitom izvještavanju o učinjenom u procesu preuzimanja pravne stečevine Europske unije. Materijale za ovu točku možete preuzeti na sljedećim poveznicama:
 
Zakonski prijedlozi -  https://bit.ly/2La30Gf
 
Podzakonski prijedlozi - https://bit.ly/2J0B0nB
 
Vlada je povukla ovlaštenje državnoj službenici Brankici Alujević Grgas za obavljanje poslova glavnog tajnika Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje. Istodobno, imenovala je Brankicu Alujević Grgas na položaj glavne tajnice tog ureda, na razdoblje od četiri godine, temeljem provedenog postupka po raspisanom javnom natječaju.
 
Razriješen je dosadašnji član Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske dr. sc. Tomo Radičević. Novim je članom Stožera, kao predstavnik Ministarstva obrane, imenovan brigadni general Krešo Tuškan.
 
Vlada je razriješila Mirjanu Stanišak, dosadašnju članicu Upravnoga vijeća Zavoda za unapređivanje zaštite na radu. Novom članicom Upravnoga vijeća Zavoda, Vlada je, na prijedlog ministra nadležnog za rad, imenovala Katu Gojević.
 
Vlada je donijela niz odluka o razrješenju i imenovanju temeljem razrješenja dosadašnje članice i imenovanja novih članova Vlade Republike Hrvatske.
 
Izmijenjena je Odluka o imenovanju članova stalnih radnih tijela Vlade Republike Hrvatske  tako da je u Koordinaciji za vanjsku i europsku politiku i ljudska prava razriješena dr. sc. Martina Dalić, dosadašnja članica, te je novim članom  imenovan Darko Horvat.
 
U Koordinaciji za gospodarstvo i strukturne reforme, razriješeni su dosadašnja predsjednica dr. sc. Martina Dalić i dosadašnji član Tomislav Tolušić. Novim je predsjednikom Koordinacije imenovan Tomislav Tolušić, dok je Darko Horvat imenovan njezinim članom.
 
U Koordinaciji za upravljanje državnom imovinom, razriješena je dosadašnja članica dr. sc. Martina Dalić. Novim je članom imenovan Darko Horvat.
 
Dr. sc. Martina Dalić razriješena je članstva u Kadrovskoj komisiji. Novim je članom Komisije imenovan Tomislav Tolušić.
 
Izmijenjena je Odluka o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva za besplatnu dodjelu robe kojom se razrješuje dosadašnja članica dr. sc. Martina Dalić, te se novim članom spomenutog Povjerenstva imenuje Darko Horvat.
 
Razriješena je dosadašnja predsjednica Upravnoga vijeća Agencije za investicije i konkurentnost dr. sc. Martina Dalić,  te je novim predsjednikom Upravnoga vijeća,  kao ministar nadležan za gospodarstvo, po položaju,  imenovan Darko Horvat.
 
Dr. sc. Martina Dalić razriješena je dužnosti predsjednice Upravnog odbora Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, te je novim predsjednikom Upravnog odbora, kao ministar nadležan za poduzetništvo i obrt, po položaju, imenovan Darko Horvat.
 
Dosadašnju zamjenicu predsjednika Nadzornog odbora Hrvatske banke za obnovu i razvitak, dr. sc. Martinu Dalić, Vlada je razriješila i novim je zamjenikom predsjednika Nadzornog odbora Banke, kao ministra nadležnog za gospodarstvo, po položaju, imenovala Darka Horvata.
 
Vlada je opozvala dosadašnju predstavnicu Vlade Republike Hrvatske u Gospodarsko-socijalnom vijeću dr. sc. Martinu Dalić, te je Darka Horvata imenovala svojim novim predstavnikom u tome Vijeću.
 
Vlada je razriješila dosadašnju članicu Glavne skupštine društva Narodne novine d.d. dr. sc. Martinu Dalić, te je novim članom, koji predstavlja Vladu Republike Hrvatske, imenovala Darka Horvata.
 
Dosadašnja članica Glavne skupštine društva Hrvatska brodogradnja – Jadranbrod d.d. dr. sc. Martina Dalić razriješena je. Novim članom navedenoga Društva, koji predstavlja Vladu Republike Hrvatske, imenovan je Darko Horvat.
 
Vlada je izmijenila Odluku o osnivanju Nacionalnog vijeća za uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, razriješivši  dosadašnju zamjenicu predsjednika Nacionalnoga vijeća, potpredsjednicu Vlade Republike Hrvatske i člana Vijeća, ministra financija. Ministra financija, Vlada je istodobno imenovala zamjenikom predsjednika Nacionalnoga vijeća, a potpredsjednika Vlade i ministra poljoprivrede, te ministra gospodarstva, poduzetništva i obrta  članovima toga vijeća.
 
Vlada je dopunila Odluku o osnivanju Savjeta za pregovore s Mol Hungarian Oil&Gas PLC vezano uz mogući otkup dionica koje drži Mol Hungarian Oil&Gas PLC u INA –    Industrija nafte d.d., Zagreb, imenujući Tomislava Tolušića i Darka Horvata novim članovima Savjeta.
 
U Povjerenstvu za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske, razriješena je dosadašnja članica dr. sc. Martina Dalić, te je novim članom Povjerenstva, kao potpredsjednik Vlade kojeg odredi Vlada Republike Hrvatske, imenovan Tomislav Tolušić.
 
Na kraju, Vlada je u Povjerenstvu Vlade Republike Hrvatske za upravljanje strateškim trgovačkim društvima, razriješila dosadašnju članicu dr. sc. Martinu Dalić, a novim je članom Povjerenstva, kao ministar gospodarstva, po položaju, imenovan Darko Horvat.
 

Pisane vijesti