Reagiranje na pogrešnu interpretaciju izjave premijera Oreškovića

S obzirom  da je u medijima pogrešno prenesena i interpretirana izjava predsjednika Vlade Tihomira Oreškovića o mogućnosti da karijeru nastavi kao hrvatski veleposlanik,  želimo pojasniti da je premijer Orešković i do sada često i u raznim prigodama naglašavao da će učiniti sve, zahvaljujući svojim kontaktima i širokom krugu poznanstava u poslovnom svijetu i svijetu politike, da promovira svoju domovinu, te da će uvijek i svugdje promicati, zastupati i štititi interese Republike Hrvatske.
 
To nipošto ne podrazumijeva namjeru premijera  Tihomira Oreškovića da svoju karijeru nastavi u hrvatskoj diplomaciji. Molimo novinare da to uvaže.

Pisane vijesti | Priopćenja