Sjednica Savjeta za nacionalne manjine

U srijedu, 18. listopada 2006. godine, u 10,30 sati, u zgradi Vlade Republike Hrvatske, Trg svetog Marka 2, održat će se sjednica Savjeta za nacionalne manjine.
Sjednica je otvorena za predstavnike medija
Najave