Sjednica: Vlada osigurala sredstva za nabavu lijeka za djecu koja boluju od visokorizičnog neuroblastoma

  • Slika /Vijesti/2017/07 srpanj/13 srpnja/Vlada RH/SjednicaVRH_47.jpg

Danas je u Banskim dvorima održana 47. sjednica Vlade Republike Hrvatske. Na otvorenom dijelu sjednice raspravljeno je devetnaest točaka dnevnog reda.

Tako je Hrvatskom saboru upućen Prijedlog zakona o Hrvatskoj poljoprivredno-šumarskoj savjetodavnoj službi, kojim se uređuje sustav savjetovanja u poljoprivredi i šumarstvu te djelokrug rada i način financiranja Hrvatske poljoprivredno-šumarske savjetodavne službe.
 
Ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić pojasnio je da je cilj sustava za savjetovanje podizanje stupnja stručnosti i osposobljenosti korisnika u primjeni propisanih standarda, modernizaciji i boljem upravljanju gospodarstvima, razvoju konkurentnosti i tržišne orijentacije. Korisnici sustava savjetovanja su poljoprivrednici, šumoposjednici i ribari, koji obavljaju djelatnost poljoprivrede, šumarstva i ribarstva na području Republike Hrvatske. Ministar Tolušić izrazio je očekivanje da će navedeni Prijedlog zakona imati pozitivan financijski učinak na djelatnost poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, te će potaknuti bolje iskorištenje financijskih sredstava iz fondova Europske unije i jačanje gospodarstva.
 
Saboru je upućen i Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona te Prijedlog zakona o obavljanju geodetske djelatnosti.
 
Vlada je na sjednici prihvatila Zaključak o načinu osiguranja sredstava za nabavu lijeka Dinutuximab beta Apeiron za djecu koja boluju od visokorizičnog neuroblastoma.
 
Ministar zdravstva Milan Kujundžić podsjetio je da je Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 21. lipnja 2017. godine donijela Zaključak kojim je zadužila Ministarstvo zdravstva da putem Povjerenstva Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje pripremi temeljitu analizu opravdanosti indiciranja lijeka Dinutuximab beta Apeiron kod svakog djeteta koje boluje od visokorizičnog neuroblastoma, ovisno o njihovom trenutnom zdravstvenom stanju.
 
Izvijestio je da je lijek već u nabavi, a sredstva će se osigurati u proračunu u iznosu od 14 milijuna kuna te će ih Ministarstvo zdravstva dostaviti Klinici za dječje bolesti u Zagrebu.

Prihvaćen je i Zaključak o financiranju projekta izgradnje poligona za helikoptersko slijetanje u četiri hrvatske bolnice od strane Vlade Sjedinjenih Američkih Država, a koji bi se gradili pored Kliničke bolnice Dubrava Zagreb, Opće bolnice „Dr. Josip Benčević“ Slavonski Brod, Kliničkog bolničkog centra Osijek i Opće bolnice Karlovac, s posebnim naglaskom za osiguravanje uvjeta za noćno slijetanje.

Vlada je raspravljala i o prijedlozima uredbi o objavi Dodatka br. 1 Sporazumu o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije u vezi s Nacionalnim programom za Hrvatsku u okviru programa IPA - komponenta Pomoć u tranziciji i jačanje institucija za 2012. i 2013. godinu.
 
U cilju iskorištavanja sredstava koja su ostala nepotrošena u sklopu predmetnog Programa za 2012. godinu, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije predložilo je uključivanje novog projekta „Razminiranje područja uz granicu s Bosnom i Hercegovinom u Sisačko-Moslavačkoj županiji“. Paralelno s navedenim pripremljene su i izmjene postojećeg projekta „Potpora nacionalnim manjinama na lokalnoj razini“.

Državna tajnica u Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Nikolina Klaić izvijestila je da će se prvim projektom osigurati razminiranje pograničnog područja Republike Hrvatske uz granicu s Bosnom i Hercegovinom, dok će se drugim projektom omogućiti implementacija aktivnosti u svrhu daljnje potpore nacionalnim manjinama na lokalnoj razini.
 
U cilju iskorištavanja sredstava koja su ostala nepotrošena u sklopu predmetnog Programa za 2013. godinu, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije predložilo je proširenje aktivnosti na projektu „Razminiranje socioekonomske infrastrukture u Ličko-senjskoj, Sisačko-moslavačkoj i Zadarskoj županiji“. Kroz navedeni projekt osigurat će se razminiranje pograničnog područja Republike Hrvatske uz granicu s Bosnom i Hercegovinom.
 
Vlada je donijela Odluku o osnivanju Organizacijskog odbora za središnje obilježavanje Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja, 4. i 5. kolovoza 2017. godine u Kninu.          
 
Pomoćnik ministra financija i ravnatelj Carinske uprave Hrvoje Čović imenovan je predstavnikom Vlade Republike Hrvatske u postupku mirenja u kolektivnom radnom sporu sa Carinskim sindikatom Hrvatske.
 
Također, donesena je i Odluka o održavanju "Tjedna borbe protiv tuberkuloze" u razdoblju od 1. do 8. kolovoza u 2017. godini. Promjena termina održavanja ovog događaja pridonijeti će većoj informiranosti o tuberkulozi, koja nije samo bolest prošlosti te se, prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, nalazi na listi deset vodećih uzročnika smrti u svijetu. Kako se za vrijeme turističke sezone u Republici Hrvatskoj nalazi velik broj mladih, na ovaj će se pridonijeti njihovoj većoj informiranosti.
 
Raspravljalo se i o Prijedlogu amandmana Vlade Republike Hrvatske na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o održivom gospodarenju otpadom.
 
Također, dana je i prethodna suglasnost predstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana drugih predlagatelja na Konačni prijedlog zakona o pravobranitelju za djecu.
 
Na kraju, prihvaćeno je Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe utvrđene Državnim proračunom Republike Hrvatske za 2017. godinu za mjesec svibanj, kao i Izvješće o radu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu za 2016. godinu.
 

Pisane vijesti | Odluke i sjednice Vlade