Sjednica Vlade Republike Hrvatske

Sjednica Vlade Republike Hrvatske održat će se u četvrtak, 12. ožujka 2015. godine, u 10.00 sati, u Banskim dvorima.
 
Dnevni red otvorenog dijela sjednice:
1.         Nacrt prijedloga zakona o stečaju potrošača
 
2.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)
 
3.         Prijedlog odluke o prihvaćanju Ugovora o uslugama u Europskoj razmjeni podataka o plovilima
 
4.         a)         Prijedlog odluke o cijeni plina po kojoj je proizvođač prirodnog plina, prirodni       plin proizveden na području Republike Hrvatske dužan prodavati opskrbljivaču           na veleprodajnom tržištu plina
            b)         Prijedlog odluke o cijeni plina po kojoj je opskrbljivač na veleprodajnom    tržištu plina dužan prodavati plin opskrbljivačima u javnoj usluzi opskrbe             plinom za kupce iz kategorije kućanstvo
 
5.         Nacrt prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Odluke o popisu pravnih osoba od posebnog državnog interesa
 
6.         Prijedlog odluke o otpisu dospjelih i nedospjelih potraživanja po Kreditnom programu zapošljavanja razvojačenih pripadnika Hrvatske vojske
 
 
 
 
7.         a)         Prijedlog odluke o prijenosu upravljanja i raspolaganja poslovnim prostorima s       Ministarstva obrane na Državni ured za upravljanje državnom imovinom
            b)         Prijedlog odluke o prodaji stanova u vlasništvu Republike Hrvatske kojima            upravlja Ministarstvo obrane
 
8.         Prijedlog odluke o davanju državnih jamstava u korist Zagrebačke banke d.d., Zagreb,       za osiguranje avansnih uplata kupca WISBY TANKERS, Fabriksgatan 4, Lidkoping,        Sweden, za tri LPG barže – Nov. 13172, 13173 i 13174, a čiju gradnju je ugovorilo    društvo 3. MAJ Brodogradilište d.d.
 
9.         Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju državnih jamstava Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak ili drugim poslovnim bankama u zemlji i/ili inozemstvu za izravno dugoročno zaduženje društva Đuro Đaković Specijalna vozila d.d., Slavonski Brod
 
10.       Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o izuzimanju od prodaje dionica društva      Končar-Elektroindustrija d.d., Zagreb
 
11.       Prijedlog rješenja o odobrenju sredstava na teret Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu, Zakladi Ana Rukavina, za nabavu Spectra Optia Apheresis Systema za potrebe Registra dobrovoljnih darivatelja krvotvornih matičnih stanica
 
12.       Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Koordinacijskog tijela za praćenje provedbe sanacije zdravstvenih ustanova
 
13.       a)         Prijedlog amandmana Vlade Republike Hrvatske na Konačni prijedlog zakona                               o izmjenama i dopunama Zakona o policiji
            b)         Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti predstavniku Vlade
                        Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana drugih predlagatelja na
                        Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policiji
 
14.       Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti predstavniku Vlade
Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana drugih predlagatelja na Konačni    prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Nacionalnom        preventivnom mehanizmu za sprečavanje mučenja i drugih okrutnih,
            neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja                              
 
15.       Prijedlog uredbe o objavi Ugovora o darovnici između Republike Hrvatske i Razvojne banke Vijeća Europe za tehničku pomoć "Hrvatska: obnova i izgradnja odjela/centra unutar zdravstvenih ustanova"
 
16.       Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Koreje o zračnom prometu
 
17.       Prijedlog zaključka u vezi s prihvaćanjem Zapisnika sa sjednice Međuvladinog povjerenstva za gospodarsku suradnju između Hrvatske i Turkmenistana
 
18.       Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske:
a)         dr. sc. Mirele Holy, u vezi s uzgajanjem životinja u svrhu proizvodnje krzna
b)         Branka Hrga, u vezi s blokiranim računima građana
c)         Nenada Pleše, u vezi s vrijednošću posebne vrste imovine u vlasništvu Republike Hrvatske
d)         Nenada Pleše, u vezi s dostavom određenih podataka o državnoj imovini koja je predmet zahtjeva za povrat od strane vjerskih zajednica
 
Dnevni red zatvorenog dijela sjednice:
1.         Prijedlozi stajališta za sastanke Vijeća ministara:
 
            a)           Vijeće za pravosuđe i unutarnje poslove (JHA); 12. i 13. ožujka 2015. godine
           b)            Vijeće za promet, telekomunikacije i energetiku (TTE-Promet); 13. ožujka           2015. godine
            c)           Vijeće za vanjske poslove (FAC); 16. ožujka 2015. godine
            d)           Vijeće za poljoprivredu i ribarstvo (AGRIFISH); 16. ožujka 2015. godine
            e)           Vijeće za opće poslove (GAC); 17. ožujka 2015. godine
 
2.         Prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom Republike Hrvatske i zakonom Odluke o izmjenama Odluke o utvrđivanju plaća i drugih primanja predsjednika i članova uprava trgovačkih društava (Narodne novine, broj 25/2014) – davanje odgovora Ustavnom sudu Republike Hrvatske
 
3.         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za zastupanje pred Trgovačkim sudom u Zagrebu
 
4.         Nacrti prijedloga odluka o zatvaranju Generalnog konzulata Republike Hrvatske i  osnivanju Konzulata Republike Hrvatske, na čelu s počasnim konzulima (tajno)
5.         a)         Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2015. godinu
            b)         Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2015. godinu
 
6.         Kadrovska pitanja
 
7.         Informacije, pitanja i prijedlozi.

Najave