Sjednica Vlade Republike Hrvatske

Sjednica Vlade Republike Hrvatske održat će se u srijedu,  30. prosinca 2015. godine, u 10.00 sati, u Banskim dvorima.
 
Dnevni red otvorenog dijela sjednice:      
1.         Prijedlog uredbe o visini minimalne plaće                                                                   
 
2.         Prijedlog uredbe o mjesečnom iznosu naknade za ugroženog kupca energenata, načinu sudjelovanja u podmirenju troškova energenata korisnika naknade i postupanju nadležnih centara za socijalnu skrb                                                                                           
 
3.         Prijedlog odluke o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih      učenika srednjih škola u razdoblju siječanj - ožujak 2016. godine      
 
4.         a)         Prijedlog odluke o donošenju Nacionalnog programa sigurnosti u zračnom
                        prometu
b)         Izvješće o radu Povjerenstva za upravljanje sigurnošću u zračnom prometu za 2014. godinu                                                                                         
 
5.         Prijedlog odluke o koncesiji u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi           obavljanja djelatnosti uzgoja velike plave ribe (tune) u akvatoriju Vela Grška, u Općini     Nerežišća, na otoku Braču                                                                          
 
6.         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Primorsko-           goranske županije o izmjenama Odluke o utvrđivanju lučkog područja u lukama             otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko-         goranske županije                                                                                        
7.         Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti društvu Croatia Airlines d.d. za   angažiranje fizičke ili pravne osobe za obavljanje poslova odnosa s javnošću za    potrebe projekata restrukturiranja i pronalaženje strateškog partnera      
 
8.         Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju osjetljivih područja        
                                                                                                                                       
9.         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za sufinanciranje aktivnosti u okviru projekta         FAO AdriaMed - GCP/RER/052/CRO "ADRIAMED" – "Davanje doprinosa za           uspostavu subregionalnog sustava za praćenje ribarstva"                                      
 
10.       Prijedlozi odluka o davanju suglasnosti za zaduženje:
 
a)         Gradu Đurđevcu kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak
b)         Općini Funtana – Fontane kod Societe Generale-Splitska banka d.d., Split
c)         Općini Vuka kod Lovačkog društva "Kuna", Vuka                          
 
11.       Prijedlog rješenja o odobrenju sredstava na teret Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu:
 
            a)         Ministarstvu gospodarstva – Ravnateljstvu za robne zalihe, za podmirenje   troškova za nabavu robe za potrebe migranata
b)         Ministarstvu unutarnjih poslova, za podmirenje troškova vezanih za            zbrinjavanje migranata
c)         Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje, za podmirenje troškova vezanih za zbrinjavanje migranata                                                                     
 
12.       Prijedlog uredbe o objavi Sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava za potporu Nacionalnom programu stambenog zbrinjavanja između Republike Hrvatske i           Razvojne banke Vijeća Europa u vezi s Regionalnim programom stambenog zbrinjavanja                                                                                                              
13.       Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, za sklapanje Trećeg godišnjeg ugovora o nabavi licenci za programsku opremu Microsoft za potrebe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
                                                                                                                                            
14.       Prijedlog zaključka o odobrenju Zapisnika s II. zasjedanja Stalne hrvatsko-crnogorske       komisije za upravljanje vodama od zajedničkog interesa                                 
 
15.       Prijedlozi zaključaka u vezi sa:
 
            a)         Protokolom između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Ravnateljstva policije i Ministarstva unutarnjih poslova Republike Srbije, Direkcije policije o suradnji u migracijskoj krizi i sprječavanju nezakonitih migracija                                                                                                 
            b)         Sporazumom između Ministarstva obrane Republike Hrvatske i Ministarstva za Kosovske sigurnosne snage Republike Kosovo o školovanju kadeta Ministarstva za Kosovske sigurnosne snage Republike Kosovo u Republici Hrvatskoj na preddiplomskim sveučilišnim studijama „Vojno vođenje i upravljanje“ i „Vojno inženjerstvo“ Sveučilišta u Zagrebu          
 
            c)         Memorandumom o suglasnosti o zajedničkom pristupu s obzirom na izazove
                        diversifikacije i sigurnosti opskrbe prirodnim plinom kao dio inicijative
                        zemalja Srednje i Jugoistočne Europe (CESEC) o povezivanju plinskih sustava.                                                  
 
                                                
                                                                      
 
Dnevni red zatvorenog dijela sjednice:
1.         Prijedlog za verifikaciju stajališta za sastanak Vijeća za okoliš (ENVI), 16. prosinca           2015. godine                                                                                                       
 
2.         a)         Prijedlog za verifikaciju odgovora na Pismo službene obavijesti Europske
                         komisije od 23. listopada 2015. godine br. 2015/2160, u vezi s otpadom
            b)         Prijedlog za verifikaciju odgovora na Pismo službene obavijesti Europske
                         komisije od 23. listopada 2015. godine br. 2015/2107, u vezi s vozačkim
                         dozvolama                                                                                                  
 
3.         Prijedlog pisanog očitovanja Republike Hrvatske na zahtjev za prethodnu odluku u            predmetu pred Sudom Europske unije broj C-484/15                                                  
 
4.         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti glavnom državnom odvjetniku Republike   Hrvatske                                                                                                                                                                                                                             
5.         Prijedlozi za davanje suglasnosti zastupnici Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava za postizanje prijateljskih rješenja sporova (ograničeno)
                                                                                                                                         
6.         Prijedlog odluke o imenovanju zastupnice Republike Hrvatske u postupku pred Sudom Europske unije u spojenim predmetima C-511/15 i C-512/15 te u predmetu C-551/15
                                                                                                                                            
7.         Nacrt prijedloga odluke o davanju suglasnosti za otvaranje Ureda u Zagrebu (ograničeno)
                                                                                                                                              
8.         Kadrovska pitanja
 
9.         Informacije, pitanja i prijedlozi.
 
 
 
Materijale za sutrašnju sjednicu možete preuzeti putem sljedeće poveznice:  
https://vlada.gov.hr/sjednice/271-sjednica-vlade-republike-hrvatske-18193/18193

Najave