Sjednica Vlade Republike Hrvatske

Sjednica Vlade Republike Hrvatske održat će se u srijedu, 6. srpnja 2016. godine, u 10.00 sati, u Banskim dvorima.
 
Dnevni red otvorenog dijela sjednice:    
1.         Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Protokola uz Sjevernoatlantski ugovor o pristupanju Crne Gore, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                       
 
2.         a)         Prijedlog odluke o usvajanju Programa ESIF jamstva Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (NPR)
            b)         Prijedlog odluke o usvajanju Programa ESIF mikro i mali zajmovi Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (NPR)             
 
3.         Prijedlog odluke o donošenju Plana upravljanja vodnim područjima 2016.–2021. (EU)
                                                                                                                                            
4.         Prijedlog odluke o poticanju izvansudskog rješavanja građanskih i trgovačkih sporova u kojima je stranka Republika Hrvatska, odnosno pravna osoba kojoj je jedini osnivač ili član, odnosno imatelj udjela u pretežitom dijelu Republika Hrvatska (NPR)      
 
5.         Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava između Republike Hrvatske i Razvojne banke Vijeća Europe u vezi s Regionalnim programom stambenog zbrinjavanja za Potprojekt br. HR6 (2016)                                                                                                                               
6.         Prijedlozi odluka o davanju suglasnosti za zaduženje:          
 
            6.1.      Gradu Valpovu kod Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb
6.2.      Gradu Splitu kod Societe Generale – Splitska banka d.d., Split
            6.3.      Gradu Labinu kod Societe Generale – Splitska banka d.d., Split
            6.4.      Gradu Pregradi kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak
            6.5.      Gradu Jastrebarskom kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak
            6.6.      Gradu Zaprešiću kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb                                   
 
 
7.         Prijedlog odluke o dopuni Odluke o davanju suglasnosti Gradu Varaždinu za zaduženje kod Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb                                          
 
8.         a)         Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju državnog jamstva u korist Erste & Steiermärkische Bank d.d., Rijeka, za kreditno zaduženje Opće bolnice Pula, radi financiranja izgradnje nove građevine Opće bolnice Pula
            b)         Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju državnog jamstva u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak, za kreditno zaduženje Opće bolnice Pula, radi financiranja izgradnje nove građevine Opće bolnice Pula                                                                                                           
9.         Prijedlog rješenja o odobrenju sredstava na teret Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu, Hrvatskom olimpijskom odboru i Hrvatskom paraolimpijskom odboru, za podmirenje preostalih troškova nastupa hrvatskih sportaša na Olimpijskim i Paraolimpijskim igrama u Rio de Janeiru 2016. godine                                                                                                          
10.       Godišnje izvješće o radu i Financijsko izvješće Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo za 2015. godinu                                                                         
 
11.       Izvješće o radu Odbora za javni nadzor revizije za 2015. godinu                              
 
12.       Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu, za svibanj 2016. godine                                       
 
13.       Treće izvješće o provedbi Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima u Republici Hrvatskoj za razdoblje siječanj 2013.-prosinac 2014. godine                                                                                                                   
14.       Prijedlog rješenja o raspuštanju Općinskog vijeća Općine Čeminac
 
15.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za sklapanje Aneksa Ugovora o obavljanju poslova uspostave i operativnog vođenja Sustava osobnog korisničkog pretinca, Dodatka Ugovora o obavljanju poslova uspostave i operativnog vođenja Nacionalnog identifikacijskog i autentifikacijskog sustava i Aneksa Ugovora o pohrani Središnjeg državnog portala                                                                              
16.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku o isplati trećine neto dobiti Fonda  hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji za 2015. godinu
                                                                                                                                          
17.       Prijedlog zaključka u vezi s provođenjem postupka središnje javne nabave za nabavu licenci                                              
18.       Prijedlog odluke o osnivanju međuresorne radne skupine za pripremu, organizaciju i provedbu Croatia summita 2016. godine                                                             
 
19.       Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma između Republike Hrvatske i Islamske Republike Afganistana o sveobuhvatnom dugoročnom partnerstvu                                                                                              
 
20.       Prijedlog zaključka o izmjeni Zaključka o utvrđivanju Programa zaštite, uređenja i korištenja rijeke Save i zaobalja od granice s Republikom Slovenijom do Siska.
                                                                                                                                 
 
 
Dnevni red zatvorenog dijela sjednice:
1.         Prijedlog stajališta za sastanak Vijeća za ekonomske i financijske poslove (ECOFIN), 12. srpnja 2016. godine                                                                                               
 
2.         Prijedlog odluke o dodjeli na skladištenje, čuvanje i korištenje kontejnera i šatora iz strateških robnih zaliha (vrlo tajno)                                                   
 
3.         a)         Prijedlog odluke o prihvaćanju Godišnjeg obračuna strateških robnih zaliha za                               2015. godinu i utvrđivanju Izvješća o upravljanju za 2015. godinu (vrlo   tajno)
            b)         Prijedlog odluke o knjiženju otpisa roba, te rashodovanju osnovnih sredstava i sitnog inventara Ministarstva gospodarstva – Ravnateljstva za robne zalihe, po godišnjem popisu na dan 31. prosinca 2015. godine (vrlo tajno)               
 
4.         Izvješće o radu Hrvatske agencije za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata za 2015. godinu (povjerljivo)                                                                                                        
 
5.         Prijedlozi za davanje suglasnosti zastupnici Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava za postizanje prijateljskog rješenja spora (ograničeno)  
 
6.         Nacrt prijedloga odluke o davanju suglasnosti za otvaranje privremenog Konzularnog ureda u Republici Hrvatskoj (ograničeno)                                                                    
 
7.         Kadrovska pitanja
8.         Informacije, pitanja i prijedlozi.

Najave