Sjednica Vlade Republike Hrvatske

Sjednica Vlade Republike Hrvatske održat će se u četvrtak, 26. siječnja 2017. godine, u 10.00 sati, u Banskim dvorima.
 
Dnevni red otvorenog dijela sjednice:
1.         Izvješće o prvih 100 dana Vlade                                                                    
 
2.         Prijedlog strategije upravljanja javnim dugom za razdoblje 2017. – 2019.      
 
3.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o državnim potporama (EU)   
  
4.         Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Fakultativnog protokola uz Konvenciju o pravima djeteta o postupku povodom pritužbi, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                                                                                                                          
5.         Prijedlog uredbe o Tarifi upravnih pristojbi (EU)                                                 
 
6.         Prijedlog za pokretanje pitanja povjerenja prof. dr. sc. Pavi Barišiću, ministru znanosti i obrazovanja (predlagatelji: 45 zastupnika u Hrvatskome saboru) – davanje očitovanja Hrvatskome saboru                                                                                              
 
7.         Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:
 
a)         Prijedlog zakona o dopuni Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji (predlagatelj: Klub zastupnika HNS-a i HSU-a u Hrvatskome saboru)                 
 
b)         Prijedlog zakona o minimalnoj plaći, s Konačnim prijedlogom zakona (predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a u Hrvatskome saboru)                    
 
8.         Prijedlog uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva državne imovine         
 
9.         Prijedlog odluke o prelasku granice Republike Hrvatske oružanih snaga država saveznica i Oružanih snaga Republike Hrvatske radi sudjelovanja na zajedničkim vježbama u 2017. godini                                                                                   
 
10.       Prijedlog odluke o donošenju Nacionalnog programa očuvanja i održive uporabe biljnih genetskih izvora za hranu i poljoprivredu u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2017. do 2020. godine                                                                                             
 
11.       Prijedlog odluke o donošenju I. izmjene Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. (EU)                                                                
 
12.       a)         Izvješće o provedbi mjera iz Programa provedbe Strategije borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u Republici Hrvatskoj (2014.-2020.) za razdoblje od 2014. do 2016., za 2015. godinu
b)         Prijedlog odluke o osnivanju Radne skupine za izradu i praćenje Programa provedbe Strategije borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u Republici Hrvatskoj (2014.-2020.), za razdoblje od 2017. do 2019. godine
                                                                                                              
13.       Prijedlog odluke o provedbi Rezolucije Zajedničkog odbora za sukcesiju diplomatske i konzularne imovine bivše SFRJ od 21. listopada 2016. godine                              
 
14.       Prijedlog zaključka u vezi s potpisivanjem II. Aneksa Ugovora o pružanju usluge snimanja sjednica Vlade Republike Hrvatske i drugih događanja      
 
15.       Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o utvrđivanju sastava i imenovanju predsjednika, članova i tajnika Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za granice jedinica lokalne samouprave                                                                          
 
16.       Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju dioničkog društva Autocesta Rijeka–Zagreb d.d. i dodjeli koncesije za građenje i gospodarenje autocestom Rijeka–Zagreb                                                                                                                                   
17.       Prijedlozi rješenja o istovremenom raspuštanju gradskih odnosno općinskih vijeća i razrješenju gradonačelnika odnosno općinskih načelnika te njihovih zamjenika:
 
17.1.    Grada Daruvara
17.2.    Grada Dubrovnika
17.3.    Grada Sinja
17.4.    Grada Varaždinskih Toplica
17.5.    Općine Ferdinandovac
17.6.    Općine Kolan
17.7.    Općine Lanišće
17.8.    Općine Milna
17.9.    Općine Sikirevci
17.10.  Općine Štitar
17.11.  Općine Velika Kopanica
17.12.  Općine Višnjan-Visignano

18. Prijedlog odluke o osnivanju Posebnog stručnog povjerenstva za provedbu Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije i koordinaciju strategija i djelovanja na području obrazovanja i znanosti 

   
 
 
Dnevni red zatvorenog dijela sjednice:
 
1.         Prijedlog stajališta za sastanak Vijeća za ekonomske i financijske poslove (ECOFIN), 27. siječnja 2017. godine                                                                                           
 
2.         Prijedlozi za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom Republike Hrvatske i zakonom Uredbe o izmjeni Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji (Narodne novine, broj 78/16) – davanje odgovora Ustavnom sudu Republike Hrvatske         
 
3.         Upravni spor, radi ocjene zakonitosti propuštanja donošenja pojedinačne odluke javnopravnog tijela – davanje odgovora na tužbu Upravnom sudu u Osijeku                            
 
4.         Prijedlog za davanje suglasnosti zastupnici Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava za postizanje prijateljskog rješenja spora (ograničeno)
                                                                                                                                
5.         Prijedlog odluke o upućivanju pisma namjere o pristupanju Republike Hrvatske u punopravno članstvo Organizacije za gospodarsku suradnju i razvitak (OECD)

6.         Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj i ispunjavanja preduvjeta                                                                                        
 
7.         Kadrovska pitanja
 
8.         Informacije, pitanja i prijedlozi.
               
 
Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade. 

Najave