Sjednica Vlade Republike Hrvatske

Sjednica Vlade Republike Hrvatske održat će se u četvrtak, 1. lipnja 2017. godine, u 10.00 sati, u Banskim dvorima.
 
Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.
 
Dnevni red otvorenog dijela sjednice:
1.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o osiguranju radničkih tražbina (EU)                    
 
2.         Prijedlog akcijskog plana za unaprjeđenje financijske pismenosti potrošača za 2017. godinu                                                                                                                
3.         Prijedlog zaključka o prihvaćanju strategije Europske banke za obnovu i razvoj za Republiku Hrvatsku                                                                                               
 
4.         Prijedlog uredbe o provedbi postupka procjene učinaka propisa                           
 
5.         Prijedlog uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija                      
 
6.         Prijedlog odluke o obvezi rada ureda državne uprave radi provedbe drugog kruga glasovanja za izbore za općinske načelnike, gradonačelnike i župane te njihove zamjenike te za zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda    
 
7.        
a) Prijedlog odluke o darovanju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske u k.o. Split Sveučilištu u Splitu                                                                                                 
b)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu znanosti i obrazovanja, Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Splitu za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2018. i 2019. godini za sklapanje ugovora o kupoprodaji poslovne zgrade "Brodomerkur", Poljička cesta 35 u Splitu za potrebe rješavanja problema smještaja Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu                    
 
8.         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Primorsko-goranske županije o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet  županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko-goranske županije    
                                                                 
9.         Prijedlozi odluka o davanju suglasnosti:
 
a)         Gradu Poreču za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak i Privredne banke Zagreb d.d.
b)         Gradu Bjelovaru za zaduženje kod Erste&Steiermarkische Bank d.d.
c)         Općini Tinjan za zaduženje kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb
d)         Općini Đurđenovac za zaduženje kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb 
 
10.       Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu – davanje mišljenja Hrvatskome saboru                                                             
                                                                                                                                  
11.       Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog dopuna Statuta Središnjeg registra osiguranika                                                                                                         
 
12.       Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Mnogostrane konvencije o provedbi mjera povezanih s ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja u svrhu sprječavanja smanjenja porezne osnovice i preusmjeravanja dobiti        
 
13.       a)         Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o pokretanju  postupka za sklapanje Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Mađarske o korištenju, održavanju i rekonstrukciji cestovnih mostova na zajedničkoj državnoj granici           

            b)          Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o vođenim pregovorima za sklapanje Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Mađarske o korištenju, održavanju i rekonstrukciji cestovnih mostova na zajedničkoj državnoj granici         
                                                                            
14.       Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora između Republike Hrvatske i Republike Koreje o socijalnoj sigurnosti                                          
 
15.       Prijedlog zaključka u vezi s Akcijskim planom između Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske i Ministarstva poljoprivrede Narodne Republike Kine o suradnji na području poljoprivrede za 2017. – 2018.                                                        
 
16.       Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske:
             
             16.1.    Gorana Beusa Richembergha, u vezi s jezerom Čiče i Vukovinskim jezerom u Velikoj Gorici                                                                                            
             16.2.   Peđe Grbina, Joška Klisovića i mr. sc. Orsata Miljenića, u vezi s provođenjem postupka o prestanku Sporazuma o arbitraži između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije.     
             16.3.    Peđe Grbina i Joška Klisovića, u vezi s sustavnom kontrolom svih putnika na vanjskim granicama schengenskog prostora i vanjskim granicama Europske unije.                                                      
 
Dnevni red zatvorenog dijela sjednice:
 
1.         a)         Upravni spor, protiv rješenja o razrješenju dužnosti direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost – davanje odgovora na tužbu Upravnom sudu u Zagrebu
b)         Prijedlog zaključka o davanju ovlasti za zastupanje u postupku pred Upravnim sudom u Zagrebu
 
2.         Prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom Republike Hrvatske i zakonom članka 29. stavka 2. Tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (Narodne novine, br. 133/13, 151/13 i 20/14) – davanje očitovanja Ustavnom sudu Republike Hrvatske                                     
 
3.         a)         Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2017. godinu
            b)         Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2017. godinu                                                            
 
4.         Kadrovska pitanja

5.         Informacije, pitanja i prijedlozi
 
 
 

Najave