​Sjednica Vlade Republike Hrvatske

Sjednica Vlade Republike Hrvatske održat će se u četvrtak, 8. lipnja 2017. godine, u 10:00 sati, u Banskim dvorima.
 
NAPOMENA: Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.
 
Dnevni red otvorenoga dijela sjednice:
 
1.         Nacrt prijedloga strategije nacionalne sigurnosti Republike Hrvatske            
2.         Nacrt prijedloga zakona o sustavu domovinske sigurnosti                                        
3.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o subvencioniranju stambenih kredita       
4.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju (EU)                                                                                               
5.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama                                                                             
6.         Prijedlozi odluka o proglašenju projekata strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske:
a)         „Razvoj vodno-komunalne infrastrukture Đakovo“
b)         „Razvoj vodno-komunalne infrastrukture Grada Metkovića, projekt Metković – razvoj sustava vodoopskrbe i odvodnje“
c)         „Razvoj vodno-komunalne infrastrukture Grada Velike Gorice“
d)                     „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture Grada Vukovara“                        
7.         Prijedlog odluke o osnivanju Radne skupine za provedbu reformske mjere objedinjavanja inspekcijskih službi                                                                               
8.         Prijedlog uredbe o kvaliteti tekućih naftnih goriva i načinu praćenja i izvješćivanja te metodologiji izračuna emisija stakleničkih plinova u životnom vijeku isporučenih goriva i energije (EU)                                                                                         
9.         Prijedlog odluke o osnivanju Radne skupine za pripremu kandidature Republike Hrvatske za sjedište Europske agencije za lijekove   u Republici Hrvatskoj
10.       Prijedlog odluke o osnivanju Povjerenstva za koordinaciju potpore i financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini za 2017. godinu      
11.       Prijedlog odluke o osnivanju Međuresorne radne skupine za pripremu, organizaciju i provedbu Dubrovnik Foruma 2017. godine                                      
12.       Prijedlog odluke o načinu rješavanja spornih imovinskopravnih odnosa na platou bivše tvornice Dalmacije tvornice ferolegura Dugi Rat sklapanjem sudskih nagodbi i prodajom zemljišta koje je predmet sporova                                                     
13.       Prijedlog odluke o razvoju i održavanju informacijskog sustava za upravljanje programima obnove, stambenog zbrinjavanja i upravljanja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske, iz djelokruga Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje
14.       Prijedlog obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene-luke nautičkog turizma u uvali Luke, na dijelu k.o. Tisno                                                                      
 15.      Prijedlozi odluka o:
a)         dopuni Odluke o davanju suglasnosti Gradu Kutini za zaduženje kod Privredne banke Zagreb d.d.
b)       davanju suglasnosti Općini Babina Greda za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak
c)         davanju suglasnosti Općini Lovran za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak                                                                                                
 
16.       Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti vršitelju dužnosti ravnatelja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, za sklapanje ugovora s Ministarstvom zdravstva o preuzimanju ispunjenja obveza plaćanja po sklopljenom Ugovoru o nabavi usluga podrške održavanja i nadogradnje programske osnovice središnjeg dijela informacijskog sustava CEZIH u razdoblju od dvije godine od nastanka Ugovora
     
17.       a)         Nacrt prijedloga odluke o sudjelovanju Oružanih snaga Republike Hrvatske u sklopu aktivnosti ojačane prednje prisutnosti NATO-a u Republici Poljskoj
b)         Nacrt prijedloga odluke o sudjelovanju Oružanih snaga Republike Hrvatske u sklopu aktivnosti ojačane prednje prisutnosti NATO-a u Republici Litvi
c)         Nacrt prijedloga odluke o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji Europske unije ”EUNAVFOR MED SOPHIA”
d)         Nacrt prijedloga odluke o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji koalicijskih snaga „INHERENT RESOLVE“    
 
18.       Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:
 
a)         Izvještaj o radu obveznih mirovinskih fondova kojima upravlja ERSTE d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima za 2016. godinu            
b)         Izvještaj o radu obveznih mirovinskih fondova kojima upravlja PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima za 2016. godinu                                                                         
c)         Izvještaj o radu AZ obveznih mirovinskih fondova za 2016. godinu         
d)         Izvještaj o radu obveznih mirovinskih fondova kojima upravlja Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. za 2016. godinu                                                                                           
           
19.       Prijedlog zaključka o obvezi utvrđivanja opravdanosti odabranog načina nabave vozila za službene potrebe proračunskih korisnika državnog proračuna                        
                       
20.       Izvješće o radu Savjeta za razvoj civilnoga društva u 2016. godini                      
 
21.       Izvješće o primjeni Odluke o usklađivanju prekršajnog zakonodavstva Republike Hrvatske s Kaznenim zakonom, u 2016. godini                                                  
 
22.       Izvješće o izvršenju Godišnjega provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2016. godine                                                                                
 
23.       Godišnje izvješće o radu Agencije za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca za 2016. godinu     
                                                                        
24.       Prijedloga odluke o pokretanju postupka za sklapanje Protokola o suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine u traženju nestalih osoba                                                                                                           
25.       Prijedlog zaključka u vezi s XIII. sjednicom Hrvatsko-mađarskog mješovitog odbora za manjine                                                                                                    
 
26.       Prijedlog za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad održavanjem međunarodnog simpozija 11. Hrvatsko-francuskih upravnopravnih dana na temu "Načini djelovanja javne uprave" (Split, 14. i 15. rujna 2017. godine)                      
 
27.       Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske:
a)         Bojana Glavaševića, u vezi s obnašanjem dužnosti predsjednice Upravnog vijeća Agencije za znanost i visoko obrazovanje, te naknadama za javne dužnosti       
b)         Bojana Glavaševića, u vezi s kvalitetom obrazovanja na hrvatskim sveučilištima
c)         dr. sc. Željka Jovanovića u vezi s iznosom duga u sustavu zdravstva 
d)         Siniše Varge, u vezi s provedbom natječaja Ministarstva zdravstva    
e)         Peđe Grbina, u vezi s udruženim oglašavanjem javnih ustanova putem web stranice niskotarifnog avioprijevoznika Ryanair.                                                
 
Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice:
 
1.         Prijedlozi stajališta za sastanke Vijeća ministara:
 
a)         Vijeće za pravosuđe i unutarnje poslove (JHA), 8. i 9. lipnja 2017. godine
b)         Vijeće za promet, telekomunikacije i energetiku (TTE), 8. i 9. lipnja 2017. godine                                                                                                   
c)         Vijeće za  poljoprivredu i ribarstvo (AGRIFISH), 12. i 13. lipnja 2017. godine
                                                                                                                                
2.         Nacrt prijedloga odluke o davanju suglasnosti za otvaranje privremenog Konzularnog ureda u Republici Hrvatskoj (ograničeno)                                           
 
3.         Prijedlog za davanje suglasnosti zastupnici Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava za postizanje prijateljskog rješenja spora (ograničeno)
 
4.         Prijedlog zaključka o podnošenju Zahtjeva (povjerljivo)       
 
5.         5.1.      a)         Upravni spor, radi imenovanja članova Odbora za državnu službu – davanje odgovora na tužbu Upravnom sudu u Zagrebu
b)         Prijedlog zaključka o davanju ovlasti za zastupanje u postupku pred Upravnim sudom u Zagrebu
            5.2.      a)         Upravni spor, radi imenovanja glavne tajnice Ministarstva uprave – davanje odgovora na tužbu Upravnom sudu u Zagrebu
b)         Prijedlog zaključka o davanju ovlasti za zastupanje u postupku pred Upravnim sudom u Zagrebu                                                                       
                                                                                                                      
6.         Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj i stanju ispunjenosti prethodnih uvjetovanosti – usmeno izvješće                                              
             
7.         Pregled zakonskih prijedloga iz Godišnjeg plana normativnih aktivnosti za 2017. godinu s posebnim osvrtom na reformske prioritete – usmeno izvješće           
 
8.         Kadrovska pitanja
9.         Informacije, pitanja i prijedlozi.
 
 

Najave