Sjednica Vlade Republike Hrvatske

Sjednica Vlade Republike Hrvatske održat će se u srijedu, 18. listopada 2017. godine, u 9.00 sati, u Banskim dvorima.
 
Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.
 
 
Dnevni red otvorenog dijela sjednice:
1.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom                                                                                                     
 
2.          Prijedlog odluke o donošenju Nacionalnog programa razvoja palijativne skrbi u Republici Hrvatskoj 2017. - 2020.                                                                   
 
3.         Prijedlog odluke o jednokratnoj robnoj pomoći Caritasu Križevačke eparhije      
 
4.         Prijedlog za pokretanje pitanja povjerenja Nadi Murganić, ministrici za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u Vladi Republike Hrvatske (predlagatelji: 33 zastupnika u Hrvatskome saboru) – davanje očitovanja Hrvatskome saboru   
 
5.         a)         Prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja državnog značaja "Vršna zona", Medvednica
            b)         Prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja državnog značaja "Skijaški kompleks", Medvednica                                                           
 
6.         Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Dodatnog protokola uz Konvenciju Vijeća Europe o sprječavanju terorizma                                      
 
7.         a)         Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma o izmjenama i dopunama Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save
            b)         Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Protokola o izmjeni Protokola o zaštiti od poplava uz Okvirni sporazum o slivu rijeke Save    
 
8.          Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog programa obnove spomeničke cjeline Dubrovnika za 2017. godinu                                                                          
 
9.         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Rabu za zaduženje kod Privredne banke Zagreb d. d., Zagreb                                                                                                       
 
10.       Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:
 
  1. Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o dodatku na mirovine ostvarene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, s Konačnim prijedlogom zakona (predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a u Hrvatskome saboru)        
        b)        Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (predlagatelj: Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista u Hrvatskome saboru)
       
11.       Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti predstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana Kluba zastupnika Hrvatske narodne stranke - liberalnih demokrata na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama                                                                                
 
12.       Godišnje izvješće o napretku postignutom u ostvarenju nacionalnih ciljeva povećanja energetske učinkovitosti za 2016. godinu                                                                      
 
13.        Izvješće o radu Agencije za sigurnost željezničkog prometa za 2016. godinu 
 
14.       Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu, za kolovoz 2017. godine                                          
 
15.       Prijedlog za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad Juniorskim judo svjetskim prvenstvom iz serije "IJF World Judo Tour" (Zagreb, 18. do 22. listopada 2017. godine).
 
Dnevni red zatvorenog dijela sjednice:

1.         Prijedlozi stajališta Republike Hrvatske za sastanak Europskog vijeća, 19. i 20. listopada 2017. godine                                                                                   
 
2.         Prijedlozi stajališta za sastanke Vijeća ministara:
 
a)Vijeće za zapošljavanje, socijalnu politiku, zdravlje i pitanja potrošača (EPSCO), 23. listopada 2017. godine                                                      
b)Vijeće za promet, telekomunikacije i energetiku (TTE), 24. listopada 2017. godine                                                                                                        
                                     
3.         Prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom više odredaba Zakona o tržištu toplinske energije (Narodne novine, br. 80/13, 14/14, 102/14 i 95/150) – davanje očitovanja Ustavnom sudu Republike Hrvatske                     
 
4.         Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj – usmeno izvješće                                                                                                                                   
5.         Pregled zakonskih prijedloga iz Godišnjeg plana normativnih aktivnosti za 2017. godinu s posebnim osvrtom na reformske prioritete – usmeno izvješće 
 
6.         Godišnje izvješće Vlade Republike Hrvatske
 
7.         Informacija o pismu predsjedniku Europske komisije i pismu predsjedavajućem i zamjeniku predsjedavajućega Vijeća ministara Bosne i Hercegovine – tema Pelješki most
 
8.         Informacije, pitanja i prijedlozi.

                       
 
 

Najave