Vlada Hrvatskom saboru uputila Konačni prijedlog zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom

Slika /Vijesti/2017/10 listopad/18 listopada/61 sjednica VRH/DSC_9204.jpg

Danas je u Banskim dvorima održana 61. sjednica Vlade Republike Hrvatske. Na otvorenom dijelu sjednice raspravljeno je petnaest točaka dnevnog reda.

Tako je Hrvatskom saboru upućen Konačni prijedlog zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom, kojim se uređuju pravila i sustav mjera za sprječavanje nametanja nepoštenih trgovačkih praksi, utvrđuju se nepoštene trgovačke prakse u lancu opskrbe hranom čijim se nametanjem iskorištava značajna pregovaračka snaga otkupljivača i/ili prerađivača ili trgovca u odnosu na njihove dobavljače te ovlasti, zadaće i postupanje tijela nadležnog za provedbu ovoga Zakona.
 
Cilj i svrha ovoga Zakona je uspostava, osiguranje i zaštita poštenih trgovačkih praksi kojima se štite sudionici u lancu opskrbe hranom te se njime ovlašćuje Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja za vođenje postupka radi utvrđivanja nepoštenih trgovačkih praksi, odnosno utvrđivanja postojanja uvjeta za izricanje upravno-kaznenih mjera.
 
Državna tajnica u Ministarstvu poljoprivrede Marija Vučković kazala je kako se zakonskim prijedlogom predviđa da se trgovcima čiji prihodi prelaze 100 milijuna kuna godišnje, zabrani korištenje pozicije kojom proizvođačima nameću različite ugovorne kazne. Pod istim monitoringom bili bi i drugi u lancu opskrbe hranom, odnosno veliki otkupljivači i prerađivači s više od 50 milijuna kuna godišnjih prihoda. To znači da bi se zakon odnosio na više od 90 posto subjekata u sektoru trgovine poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima.
 
Vlada je donijela Nacionalni programa razvoja palijativne skrbi u Republici Hrvatskoj 2017. – 2020. Obrazlažući ovu Odluku, ministar zdravstva Milan Kujundžić istaknuo je da uspostava sustava palijativne skrbi predstavlja jedan od prioriteta Vlade i Ministarstva zdravstva.  Dodao je da je donošenje Nacionalnog programa razvoja palijativne skrbi u Republici Hrvatskoj 2017.-2020. dio mjera Nacionalnog programa reformi u okviru unaprjeđenja pružanja zdravstvenih usluga u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.
 
„Uspostavom sustava palijativne skrbi, uz poboljšanje kvalitete života bolesnika i njihovih obitelji suočenih s problemima uslijed smrtonosne bolesti, racionaliziraju se i troškovi liječenja, kako skupih lijekova, tako i  akutnog bolničkog liječenja“, kazao je ministar Kujundžić. Pojasnio je da Nacionalni programa razvoja palijativne skrbi pruža smjernice za daljnji nastavak palijativne skrbi u Republici Hrvatskoj baziran na dosadašnjim postignućima, a obuhvaća aktivnosti za daljnji razvoj sustava palijativne skrbi prema utvrđenim potrebama za palijativnom skrbi.
 
Ministar zdravstva naglasio je da je posebna pažnja posvećena vulnerabilnim skupinama poput djece, branitelja, gerijatrijskih bolesnika, psihijatrijskih bolesnika, osoba na respiratoru te osoba s invaliditetom i drugih, dodavši da su sredstva za provedbu Nacionalnog programa osigurana u ministarstvima, Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje i financijskim planovima županija.
 
„Stvara se 67 palijativnih postelja u stacionarima domova zdravlja, predviđene su 352 palijativne postelje, 215 u općim bolnicama, koje smo dobili funkcionalnim spajanjem i prenamjenom akutnih kreveta, što je jedan od najvećih dobitaka funkcionalnog spajanja bolnica. Aktivirano je 16 bolničkih timova za palijativnu skrb, 31 ambulanta za bol, 47 besplatne posudionice pomagala i 16 organizacija volontera u palijativnoj skrbi. Uz deset pilot projekata mobilnih palijativnih timova u 2017. godini ugovoreno je još 6 na razini županijskih domova zdravlja, a u postupku je formiranje još 4 zahtjeva od domova zdravlja“, rekao je ministar Kujundžić, zaključivši da će se ovime velikim djelom pokriti potrebe Hrvatske za palijativnom skrbi.
 
Obrazlažući Odluku o jednokratnoj robnoj pomoći Caritasu Križevačke eparhije, potpredsjednica i ministrica gospodarstva, poduzetništva i obrta Martina Dalić kazala je da je ona nastavak podrške Vlade Caritasu Križevačke eparhije, podsjetivši da je Vlada u povodu blagdana Božića i Uskrsa donijela sličnu odluku.
 
Potpredsjednica Dalić pojasnila je da je riječ o isporuci određenih količina prehrambenih proizvoda iz strateških robnih zaliha Caritasu Križevačke eparhije, za potrebe prehrane najsiromašnijih građana, u ukupnoj financijskoj protuvrijednosti robne pomoći od 3.7 milijuna kuna.  „Križevačka eparhija će ovu robu raspodijeliti potrebitima u suradnji i s drugim vjerskim zajednicama – pravoslavnom crkvom i islamskom vjerskom zajednicom“, kazala je.
 
Raspravljalo se i o Prijedlogu za pokretanje pitanja povjerenja Nadi Murganić, ministrici za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u Vladi Republike Hrvatske, a predlagatelji su 33 zastupnika u Hrvatskome saboru.
 
Obrazlažući očitovanje Vlade Hrvatskom saboru, predsjednik Andrej Plenković kazao je da Vlada Republike Hrvatske odbija sve navode iz Prijedloga za pokretanje pitanja povjerenja Nadi Murganić, ministrici za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u Vladi Republike Hrvatske kao neosnovane te ističe da svi navodi i razlozi iz Prijedloga nisu utemeljeni i nema osnove za izglasavanje nepovjerenja. „Ona uživa i moje povjerenje i svih kolega u Vladi. Ovo doživljavamo kao dio demokratskog procesa u okviru parlamentarnih aktivnosti, ali smatramo da je inicijativa u cijelosti promašena“, poručio je Plenković.

Predsjednik Vlade rekao je da Vlada odbija i sve navode iz prijedloga koji se odnose na izradu novog Obiteljskoga zakona. Pojasnio je da su izmjene Obiteljskog zakona na dnevnom redu jer se krenulo temeljem analiza, ocjene učinaka i iskustava u primjeni zakona iz 2015. godine, koju su proveli stručnjaci na temelju obiteljskog prava, što je usko vezano i uz zahtjev Ustavnoga suda, koji je bio upućen Vladi da se očituje o pokretanju postupka donošenja novog obiteljskog zakona, dodavši da je procjena stručnjaka i Vlade s obzirom na niz aspekata uočenih kao nedovoljno dobro definirana zakonska rješenja te na stav Ustavnog suda da je najbolje rješenje pripremiti novi zakonski tekst. 

Predsjednik Vlade Plenković podsjetio je i da je prijedlog novog zakona povučen s e-savjetovanja jer nije prošao Vladinu koordinaciju. „S te strane je ministrica reagirala ispravno, zakon je na doradi, kada bude spreman, kad se o njemu dogovorimo krenut će se u daljnji postupak. Prema tome, što se tiče povezivanja toga ranoga, radnoga nacrta i odgovornosti ministrice u cijelosti odbijamo sve navode u ovome zahtjevu 33 zastupnika“, kazao je.

Predsjednik Vlade rekao je da su neosnovane i kritike vezane uz područje udomiteljstva, korištenje EU fondova, podsjetivši da je upravo njegova Vlada usvojila Akcijski plan za provedbu nacionalne strategije za prava djece za 2017. godinu, naglasivši da su to propustile učiniti dvije prethodne vlade. „Ovaj je akcijski plan preduvjet za povlačenje sredstava iz europskih fondova, a Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku sada aktivno radi na zakonu koji će unaprijediti udomiteljstvo", poručio je.

Istaknuo je i da je ministrica Nada Murganić u svome mandatu donijela pet zakonskih prijedloga, četiri strategije i akcijski plan. Što se tiče sredstava iz EU fondova, predsjednik Vlade je naglasio da je najviše aktivnosti u odnosu na ranije pokrenuto baš u mandatu ministrice Murganić, a ugovoreni projekti vrijedni su ukupno 160 milijuna kuna.

„Ministrica je od početka mandata reagirala na sve ključne aktivnosti koje su se ticale osobnih asistenata osoba s invaliditetom i to gotovo od prvog dana rada naše Vlade“, zaključio je predsjednik Vlade.

Potpredsjednik Vlade i ministar graditeljstva i prostornoga uređenja Predrag Štromar predstavio je Urbanistički plan uređenja državnog značaja "Vršna zona", Medvednica te Urbanistički plan uređenja državnog značaja "Skijaški kompleks", Medvednica.  

Urbanistički plan uređenja "Vršna zona" propisuje uvjete za rekonstrukciju i gradnju nove infrastrukture u odnosu na tehnološke zahtjeve, prije svega smještaj gornje stanice žičare iz smjera Zagreba, rekonstrukciju građevine Vidikovca u sklopu gornje stanice skijaške žičare Panjevina, športskih sadržaja i potrebnih površina za očekivani broj posjetitelja, rekonstrukciju i turističku valorizaciju TV tornja te dopunu ponude Tomislavovog doma športsko-rekreacijskim sadržajima.
 
Urbanistički plan uređenja državnog značaja "Skijaški kompleks" propisuje uvjete, u odnosu na tehnološke zahtjeve, za rekonstrukciju i gradnju nove infrastrukture, skijaških žičara i staza, novog akumulacijskog jezera i dopunu sustava zasnježenja, športskih i turističkih sadržaja, potrebnih površina za očekivani broj posjetitelja te smještaj helidroma za hitne intervencije na skijalištu. Posebno je razmotrena mogućnost cjelogodišnjih športsko-rekreacijskih aktivnosti planiranjem gradnje montažno-demontažnih konstrukcija za adrenalinske parkove i stazu za ljetno sanjkanje na površini skijaških staza, koje će se postavljati izvan skijaške sezone.

Donesena je i Odluka o pokretanju postupka za sklapanje Dodatnog protokola uz Konvenciju Vijeća Europe o sprječavanju terorizma te je dana suglasnost na Prijedlog programa obnove spomeničke cjeline Dubrovnika za 2017. godinu.        

Dana je suglasnost i Gradu Rabu za zaduženje kod Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb, u iznosu od 13 milijuna kuna, a sredstva će se koristiti za financiranje kapitalnog projekta "Izgradnja Radne zone Mišnjak".

Na kraju, Vlada Republike Hrvatske prihvatila je pokroviteljstvo nad Juniorskim judo svjetskim prvenstvom iz serije "IJF World Judo Tour", koje će se održati u Zagrebu, od 18. do 22. listopada 2017. godine.       

                                                            

Pisane vijesti | Odluke i sjednice Vlade