Sjednica Vlade Republike Hrvatske u Kninu

Uoči Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja i 22. obljetnice vojno-redarstvene operacije „Oluja“,  Vlada Republike Hrvatske održat će sjednicu u Kninu, u petak, 4. kolovoza 2017. godine, u 14.00 sati, (zgrada Studentskog doma Veleučilišta „Marka Marulića“ Petra Krešimira IV 20).
 
Riječ je o trećoj sjednici Vlade Republike Hrvatske u mandatu predsjednika Andreja Plenkovića koja se održava izvan Zagreba. Podsjećamo, prva sjednica izvan Zagreba održana je 17. studenoga 2016. godine u Vukovaru, uoči obilježavanja 25. obljetnice herojske obrane grada „Vukovar – mjesto posebnog pijeteta“, a druga je održana 23. veljače 2017. godine u Sisku.
 
Sjednicama u Vukovaru, Sisku i Kninu Vlada Republike Hrvatske poslala je poruku  kako je tim krajevima potrebno dati posebnu pozornost i pomoći u rješavanju gospodarskih, socijalnih, razvojnih i infrastrukturnih pitanja.
 
Dnevni red otvorenoga dijela  sjednice Vlade:
 
1.         Izvješće o dosad učinjenom i o budućim projektima u Gradu Kninu i Šibensko-kninskoj županiji (usmeno izvješće)
                   
2.         Projekti vezani uz Grad Knin i Šibensko-kninsku županiju
 
2.1.      Prijedlog zaključka u vezi s unaprjeđenjem skrbi, podizanjem dostupnosti i kvalitete zdravstvene zaštite pacijentima ovisnima o trajnoj mehaničkoj ventilaciji u Općoj i veteranskoj bolnici "Hrvatski ponos" Knin u okviru djelatnosti palijativne skrbi i dugotrajnog liječenja                              
2.2.      Prijedlog zaključka o darovanju nekretnina Gradu Kninu u svrhu ostvarivanja projekata za potrebe Nacionalnog parka Krka                                      
2.3.      Prijedlog odluke o darovanju Gradu Kninu nekretnina u k.o. Knin, koje u naravi predstavljaju zemljište na kojem je izgrađen Dječji vrtić Cvrčak s pratećim sadržajima                                                                                    
2.4.      Prijedlog odluke o davanju suglasnosti i ovlaštenja za prijenos prava vlasništva i vlasničkih ovlasti na poslovnim prostorima u vlasništvu Republike Hrvatske Gradu Kninu                                                                                           
2.5.      Prijedlog zaključka u vezi s postupkom osnivanja zemljišne knjige za k.o. Knin          
2.6.      Prijedlog zaključka u vezi s prijebojem obveza Grada Knina prema Republici Hrvatskoj nastalih temeljem Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo                                                                                     
2.7.      Prijedlog zaključka o iskazivanju interesa za osiguranje stanova za djelatne vojne osobe s rasporedom službe na području Grada Knina               
2.8.      Prijedlog zaključka o pokretanju projekta o suradnji s Javnom ustanovom „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“ radi posjećivanja učenika osnovnih škola Gradu Kninu i stjecanja znanja o Domovinskom ratu    
2.9.      Prijedlog zaključka o ustupanju pješačkog oružja i eksponata Kninskom muzeju                                                                                                  
2.10.    Prijedlog zaključka u vezi s inicijativom za uspostavu jedinstvenog kontaktnog centra za potrebe društva Hrvatska elektroprivreda d.d. u Gradu Kninu      
2.11.    Prijedlog zaključka o podržavanju izgradnje atletske staze u Gradu Kninu
                                                                                                                                        
3.         Nacrt prijedloga zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji         
 
4.         Nacrt prijedloga zakona o poljoprivrednom zemljištu                                      
 
5.         Nacrt prijedloga zakona o akvakulturi (EU)                                                   
 
6.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kreditnim institucijama (EU)
                                                                                                                                        
7.         Nacrt prijedloga zakona o provedbi Uredbe (EU) 2015/2365 o transparentnosti transakcija financiranja vrijednosnih papira i ponovne uporabe (EU)              
 
8.         a)         Prijedlog odluke o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2017./2018.
b)        Prijedlog odluke o sufinanciranju  nabave udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za školsku godinu 2017./2018.                             
 
9.         Prijedlog zaključka o digitalizaciji arhivskog gradiva iz Domovinskog rata      
 
10.       Godišnje izvješće o radu Fonda za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata za 2016. godinu              
 
11.       Prijedlog zaključka o prihvaćanju Programa sufinanciranja ukrcaja vježbenika palube, stroja i elektrotehnike na brodove u međunarodnoj i nacionalnoj plovidbi za  razdoblje od 2017. do 2020. godine                                                                                      
12.       Prijedlog uredbe o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2018. godinu       
 
13.       Prijedlog uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi                                                                                                       
 
14.       a) Prijedlog uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova, dodatku za uvjete rada te kriterijima i najvišem mogućem iznosu dodatka za natprosječne rezultate u radu za službenike Porezne uprave
b) Prijedlog uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova za carinske službenike                                                                           
 
15.       Prijedlog uredbe o izmjenama Uredbe o osnivanju Državnog arhiva u Šibeniku
                                                                                                                          
16.       Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za prijenos prava vlasništva na k.č.br. 2644/ZGR, k.o. Pula, s Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje na Republiku Hrvatsku, prihvatu prijenosa prava vlasništva i darovanju te nekretnine Porečkoj i Pulskoj biskupiji
                                                                                                                                        
17.       Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti vršitelju dužnosti ravnatelja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za prijenos i prodaju dionica trgovačkog društva LUKA RIJEKA d.d., Rijeka                                                            
18.       Prijedlog odluke o raspolaganju viškom prihoda nad rashodima Hrvatskog hidrografskog instituta                                                                                       
 
19.       Prijedlog odluke o prodaji strateških robnih zaliha ulja za loženje srednjeg do  1% S
 
20.       Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Nacionalnog vijeća za digitalnu ekonomiju
           
21.       Prijedlog zaključka o sufinanciranju dijela aktivnosti Zavoda za međunarodnu znanstvenu suradnju jugoistočne Europe – EFISEE                                                                                                       
22.       Izvješće o vođenim pregovorima za sklapanje Provedbenog protokola između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije o provedbi Sporazuma između Europske zajednice i Ruske Federacije o ponovnom prihvatu od 25. svibnja 2006. godine.
 
 
Dnevni red zatvorenoga dijela  sjednice Vlade
 
 
1.         Prijedlog odgovora Republike Hrvatske na obrazloženo mišljenje Europske komisije od 15. lipnja 2017. godine, broj 2015/2197, u vezi s međunarodnom zaštitom
                                                                                                                           
2.         Kadrovska pitanja
 
3.         Informacije, pitanja i prijedlozi.
 
 
Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.
 
 
Po završetku sjednice, u 16. 30 sati, u nazočnosti predsjednika Vlade Andreja Plenkovića, potpisat će se niz ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte važne za gospodarski razvoj Grada Knina i Šibensko-kninske županije.
 
Snimatelji i fotoreporteri mogu snimiti potpisivanje ugovora, nakon čega su predviđene izjave za medije predsjednika Vlade Republike Hrvatske Andreja Plenkovića.   
 
U nastavku je popis ugovora čije je potpisivanje predviđeno nakon sutrašnje sjednice:
 
Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u vezi s Projektom: Centar za nove tehnologije i poduzetništvo Trokut.
 
Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u vezi s Projektom: Rekonstrukcija i opremanje poduzetničke poslovne infrastrukture „Adriatic Business Centre – ABC“.
 
Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u vezi s Projektom: Nepoznata Krka: skrivena blaga gornjeg i srednjeg toka rijeke Krke.
 
Sporazum o osiguranju opreme i sredstava za obavljanje poslova osnivanja zemljišne knjige za k.o. Knin.
 
Ugovor o dodjeli sredstava iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu Gradu Kninu, Šibensko-kninska županija, u svrhu sufinanciranja izrade Izmjena i dopuna (III.) Prostornog plana uređenja Grada Knina.
 
Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava „Energetska obnova zgrade Osnovne škole Jurja Šižgorića na adresi Stjepana Radića 44A, Šibenik“.
 
Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava „Energetska obnova zgrade Osnovne škole Kistanje na adresi Dr. Franje Tuđmana 80, Kistanje“.
 
Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava „Energetska obnova zgrade Dječjeg vrtića „Vidici“ na adresi Ulica branitelja Domovinskog rata 2/G, Šibenik.
 
Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava „Energetska obnova zgrade Dječjeg vrtića Drniš na adresi Antuna Mihanovića 2, Drniš“.
 
Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava „Energetska obnova zgrade Srednje škole Ivana Meštrovića na adresi Poljana I, Drniš“.
 
Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava „Energetska obnova zgrade Osnovne škole Domovinske zahvalnosti na adresi Josipa Jovića 2, Knin“.
 
Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava „Energetska obnova višestambene zgrade na adresi Antuna Mihanovića 1, Drniš“.
 
Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava „Energetska obnova višestambene zgrade na adresi Vukovarska 2, Drniš.
 
Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava „Energetska obnova višestambene zgrade na adresi Vukovarska 6, Drniš“.
 

 

 

Najave