Sve što trebate znati o Konvenciji Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji

Slika /Vijesti/2018/03 ožujak/27 ožujka/Vizual1.jpg

Brošuru "Sve što trebate znati o Konvenciji Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji" u PDF formatu preuzmite OVDJE.Pisane vijesti