Usvojen prvi Dobrovoljni nacionalni pregled Republike Hrvatske o provedbi ciljeva održivog razvoja

Slika /Vijesti/2019/07 srpanj/03 srpnja/D-kF4ogXoAEEEm7.jpg

Predsjednik Vlade Andrej Plenković predsjedao je prvom sjednicom Nacionalnog vijeća za održivi razvoj. Na sjednici je usvojen Dobrovoljni nacionalni pregled Republike Hrvatske o provedbi 17 ciljeva Programa Ujedinjenih naroda za održivi razvoj 2030.

Predsjednik Vlade je istaknuo da je izrada prvog nacionalnog pregleda RH o provedbi ciljeva održivog razvoja bila prilika za sagledavanje aktivnosti koje su učinjene, kao i aktivnosti koje treba poduzeti za ispunjavanje ciljeva do 2030. godine.
 
Naglasio je kako se u nacionalnom pregledu nalaze odabrane aktivnosti koje se provode, a koje između ostalog uključuju, borbu protiv siromaštva, osnaživanje položaja žena i mladih, ostvarivanje uključivog i održivog gospodarskog rasta te zaštitu okoliša.
 
Dodao je kako je izrada Nacionalne razvojne strategije 2030 prilika da se gospodarska, socijalna i ekološka dimenzija održivog razvoja integriraju u strategiju te da se ti ciljevi do 2030. godine provedu u suradnji s organizacijama civilnoga društva i poslovnom zajednicom.
 
Predsjednik Vlade zaključio je kako je u ostvarenju politike održivog razvoja za Hrvatsku važno sudjelovati i na globalnoj razini.
 
Nacionalno vijeće za održivi razvoj predlaže mjere i aktivnosti, prati, analizira i koordinira provedbu ciljeva održivog razvoja Programa Ujedinjenih naroda za održivi razvoj 2030 te usvaja izvješće za potrebe sudjelovanja na Političkom forumu o održivom razvoju na visokoj razini.
 
 

Pisane vijesti | Andrej Plenković