Vlada odobrila financiranje Projekta restukturiranja HAC-a

Slika /Vijesti/2015/prosinac/10 prosinca/DSC_5679.jpg

Hrvatskim autocestama dana je suglasnost i odobreno državno jamstvo za kredit Europske banke za obnovu i razvoj od 200 milijuna eura, na rok od 15 godina.

Na današnjoj 269. sjednici Vlade Republike Hrvatske donesena je Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu. Ministar financija Boris Lalovac podsjetio je da je Zakon o računovodstvu donesen u srpnju 2015. godine i na snagu stupa 1. siječnja 2016. godine. Uredbom se predlaže odgoda primjene članka 11. stavaka 1., 2. i 4. Zakona o računovodstvu u svezi jedinstvenog okvirnog kontnog plana, na način kako bi takav kontni plan bio od 1. siječnja 2017. godine u punoj primjeni, a poduzetnicima je dano vrijeme od godine dana da provedu potrebne pripreme. „Prema procjenama Hrvatske udruge poslodavaca velikim poduzetnicima potrebno je određeno vrijeme da pripreme novi kontni plan“, kazao je ministar. Cilj je unaprjeđenje u pogledu usporedivosti financijskih izvještaja te jednostavniji i kvalitetniji nadzor nad poduzetnicima kojeg provodi Porezna uprava.
 
Ministar pomorstva, prometa i infrastrukture Siniša Hajdaš Dončić predstavio je Odluku o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj za financiranje Projekta restrukturiranja HAC-a. Također, dana je suglasnost za sklapanje Ugovora o zajmu između društva Hrvatske autoceste d.o.o. i Europske banke za obnovu i razvoj za financiranje Projekta restrukturiranja HAC-a. Društvu Hrvatske autoceste d.o.o. u 2016. godini na naplatu dolazi 466 milijuna eura glavnice i 109 milijuna eura kamata kredita čiji je povrat potrebno osigurati. Budući da ta sredstva društvo Hrvatske autoceste d.o.o. iz svojih prihoda ne može pokriti, uz podršku Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, društvo se obratilo Europskoj banci za obnovu i razvoj s ciljem refinanciranja dijela obaveza koje dospijevaju u 2016. godini. EBRD je izrazio spremnost financirati Projekt restrukturiranja HAC-a u ukupnom iznosu od 250 milijuna eura. Tijek predviđenog Projekta restrukturiranja obuhvaća dvije komponente i to: refinanciranje dospjelih kreditnih obveza društva Hrvatske autoceste d.o.o. i financiranje programa restrukturiranja HAC-ONC-a. Nadzorni odbor Društva je 9. listopada 2015. godine dao suglasnost na Odluku Uprave Društva za zaduženje kod EBRD-a na iznos do 200 milijuna eura, na rok od 15 godina. Rok korištenja zajma je dvije godine, a cjelokupni iznos pokriven je državnim jamstvom. „Drugi dio od 50 milijuna eura ne preuzimamo sada nego to ostavljamo za sljedeću godinu ili za istu novu vladu jer bi to bile nove obveze, a one se odnose na restrukturiranje HAC-ONC-a, to jest na javnu ponudu dionica (IPO). Dakle, mi danas donosimo samo odluku o 200 milijuna eura jer bi se inače, po nama, dogodila znatna materijalna šteta“, kazao je ministar Hajdaš Dončić. Pojasnio je i da će ovaj zajam biti operativan tek u veljači slijedeće godine, jer ugovori s EBRD-om moraju dva puta doći pred Vladu i jednom pred Sabor, a HAC već u ožujku mora vratiti prvu tranšu od ukupno 466 milijuna eura glavnice koliko stiže na naplatu iduće godine.
 
Na sjednici je dana suglasnost Gradu Zagrebu za zaduženje kod Erste&Steiermarkische bank d.d.. Rijeka u iznosu od 190.000.000,00 kuna s rokom otplate kredita od pet godina. Sredstva će se koristiti prema Programu radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti u Gradu Zagrebu u 2015. te prema Programu radova na području prometa i komunalnog gospodarstva u Gradu Zagrebu u 2015., a za financiranje sljedećih projekata: ustanove kulture, objekti predškolskih ustanova, školski objekti, sportski objekti, zdravstveni objekti i objekti socijalne skrbi te gradnja nerazvrstanih cesta. Dana je suglasnost i Općini Primošten za zaduženje kod OTP banke Hrvatska d.d., Zadar, u iznosu od 10.000.000,00 kuna.
 
Vlada je donijela i rješenja o odobrenju sredstava na teret Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu u iznosu od sedam milijuna kuna za podmirenje troškova vezanih za zbrinjavanje migranata. Tako je Ministarstvu unutarnjih poslova odobren iznos od 3.990.174,80 kune, Ministarstvu gospodarstva – Ravnateljstvu za robne zalihe iznos od 463.176,98 kuna za podmirenje troškova za nabavu robe i za usluge prijevoza robe za potrebe migranata i plaćanje trošarine na energente za eurodizel gorivo te Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje iznos od 2.539.672,10 kune.
 
Prihvaćen je i Aneks Sporazuma o ustrojavanju posebnih studijskih programa za potrebe Oružanih snaga Republike Hrvatske zaključenog 10. siječnja 2014. između Vlade Republike Hrvatske i Sveučilišta u Zagrebu.
 

Pisane vijesti | Odluke i sjednice Vlade