Vlada osigurala 90 milijuna kuna za sufinanciranje prijevoza srednjoškolaca

Slika /Vijesti/2014/Kolovoz/28 kolovoza/DSC_4507.jpg

Vlada će sa 75 posto sufinancirati prijevoz redovitih učenika srednjih škola, dok će se u stopostotnom iznosu financirati troškovi prijevoza redovitim učenicima članovima kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade te učenicima s područja oštećenih ili uništenih poplavom

S današnje 180. sjednice Vlade Republike Hrvatske, u Sabor je upućen Prijedlog zakona o ovlasti Vlade Republike da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora. Riječ je o zakonu koji se donosi svake godine da bi se omogućilo Vladi da, u vremenu kada Hrvatski sabor ne zasjeda, uredbama uređuje određena pitanja iz djelokruga Sabora, kazao je ministar uprave Arsen Bauk.

Ministar financija Boris Lalovac predstavio je Prijedlog plana nužnih mjera koje će dovesti do ispunjenja fiskalnog pravila u 2014. godini – provedba Odluke Hrvatskoga sabora o osnivanju Povjerenstva za fiskalnu politiku, kazavši kako nije riječ o novim fiskalnim mjerama, nego se radi o mjerama koje se nalaze u dokumentu već poslanom Bruxellesu te dinamici njihovog ostvarivanja.

Vlada je prihvatila i u Hrvatski sabor na mišljenje uputila Izvješće o radu državnih odvjetništava u 2013. godine, zatim Izvješće Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa za 2013. godinu, te Izvješće o poslovanju Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji za 2013. godinu.

Raspravljalo se i o Prijedlogu odluke o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola u razdoblju rujan – prosinac 2014. godine. Ministar znanosti, obrazovanja i sporta Vedran Mornar pojasnio je da će Ministarstvo do kraja godine nastaviti  financirati prijevoz redovitih učenika srednjih škola i to „tako da bi sa 75 posto sufinancirali redoviti učenici, a sa 100 posto redoviti učenici koji su članovi kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade ili pomoći za uzdržavanje.“ Također će se u stopostotnom iznosu financirati troškovi prijevoza redovitim učenicima koji su članovi kućanstva s područja oštećenih ili uništenih poplavom. „Za to će biti osigurano 90 milijuna kuna iz državnog proračuna“, istaknuo je ministar.  

„Vlada nastavlja s ovom mjerom koja je važna, ona je politički i obrazovno važna, jer između prava na školovanje u srednjoj školi i ostvarenja toga prava vrlo često, naročito izvan velikih gradova, stoji – novac“, kazao je predsjednik Vlade Zoran Milanović i dodao: „Mnogi ljudi nemaju taj novac za relativno skup prijevoz i ovo je jedan od načina da Vlada aktivnim mjerama ostvari nešto što je inače samo deklarativno pravo, a ovako postaje i stvarna mogućnost.“   

Usvojen je i Prijedlog odluke o visini jedinične naknade na emisije stakleničkih plinova za operatere postrojenja isključenih iz sustava trgovanja emisijskim jedinicama za 2013. godinu (EU). Naime, Zakonom o zaštiti zraka se uz određene uvjete dozvoljava isključivanje malih postrojenja iz sustava trgovanja emisijskim jedinicama. Međutim, kao ekvivalentna mjera operateru postrojenja koje se isključilo iz sustava trgovanja propisana obveza je jednokratnog plaćanja posebne godišnje naknade. Ministar zaštite okoliša i prirode Mihael Zmajlović obrazložio je da se prijedlogom odluke utvrđuje se visina jedinične naknade u iznosu od 32,78 kn/t CO2.

Ministar pomorstva, prometa i infrastrukture Siniša Hajdaš Dončić obrazložio je odluku o mjerama za povećanje korištenja elektroničkih sustava za naplatu cestarine u Republici Hrvatskoj, kako bi taj sustav dosegao barem 50 posto ukupne naplate cestarina. Elektronički sustav za naplate cestarine, tj. ENC, primjenjuju tri društva koja upravljaju i gospodare autocestama: Hrvatske autoceste, Autocesta Rijeka-Zagreb i Bina-Istra, a koncesionar Autocesta Zagreb-Macelj nije još uveo navedeni sustav. U Hrvatskim autocestama trenutno je postotak naplate cestarina 26 posto, u ARZ-u 32 posto, a u Bina-Istri 30 posto. Kako bi se taj postotak povećao, predlažu se sljedeće mjere: primjena stimulativnih modela plaćanja cestarine za korištenje elektroničkih sustava za naplatu cestarine; plaćanje cestarine za korištenje autocesta službenim vozilima tijela državne uprave isključivo putem uređaja za elektroničku naplatu cestarine; smanjenje broja naplatnih staza za gotovinsko plaćanje gdje je to moguće; uvođenje automatskih naplatnih postaja gdje je to moguće; uvođenje elektroničkih sustava za naplatu cestarine na svim autocestama na kojima se naplaćuje cestarina, te korištenje fondova EU za financiranje ulaganja u elektroničku naplatu cestarine radi postizanja interoperabilnosti sustava elektroničke naplate na autocestama i prihvata usluge europske elektroničke naplate cestarine.
 
 

Pisane vijesti