Vlada snažno usmjerila svoje napore u revitalizaciju i ravnomjerni razvoj Banovine

Slika /Vijesti/2024/Travanj/15 travnja/Medved 8.jpg

Na današnjoj 300. sjednici, potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved je, govoreći o aktivnostima vezanim uz obnovu na potresom pogođenom području, istaknuo kako je Vlada snažno usmjerila svoje napore u revitalizaciju i ravnomjerni razvoj Banovine, kroz različite mjere i aktivnosti, te je tako u obnovu, revitalizaciju i ravnomjerni razvoj nakon razornog potresa, od strane proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna investirano više od 1,57 milijardi eura.

Ministar Medved izvijestio je koliko su iznosila ulaganja po pojedinim resorima, kazavši kako je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja investiralo više od 160 milijuna eura, poglavito u zaštitu od štetnog djelovanja voda i obrane od poplava, na što je utrošeno više od 115 milijuna eura, a pored navedenog, završen je i 21 projekt sanacije, rekonstrukcije i izgradnje nasipa i klizišta, dok je u elektroenergetsku mrežu na Banovini investirano gotovo 28 milijuna eura, odnosno obnovljeno je više od 177 kilometara elektroenergetske mreže.
 
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije ugovorilo je projekte vrijedne gotovo 101 milijun eura, kazao je Medved, a financirani su projekti s ciljem istraživanja i inovacija, energetske obnove javnih objekata, kvalitetnim gospodarenjem otpadom, zaštitom prirodne i kulturne baštine, te uspostave održivog razvoja i poslovne konkurentnosti.
 
Za obnovu i izgradnju prometne infrastrukture više od 160 milijuna eura
 
U sektoru poljoprivrede investirano je više od 155 milijuna eura, a osigurane su i isplaćene potpore za obnovu poljoprivrednog potencijala, navodi ministar, dok je u obnovu i izgradnju prometne infrastrukture na Banovini uloženo gotovo 160 milijuna eura, te je sanirano i obnovljeno više od 85 km županijskih i lokalnih cesta, devet mostova i šest klizišta.
 
Kazao je i kako je Ministarstvo kulture i medija u obnovu zaštićenih kulturnih dobara i sakralnih objekata investiralo više od 180 milijuna eura, Ministarstvo pravosuđa i uprave više od 6 milijuna eura, u području zdravstva utrošeno je gotovo 68 milijuna eura, a u području socijalne skrbi, te brige o starijim i nemoćnim osobama gotovo 20 milijuna eura.
 
Ministar je, također, podsjetio kako su dodijeljeni i ugovori iz projekta Zaželi, vrijedni gotovo 3 milijuna eura, kojima će se za 60 osoba osigurati usluge pomoći starijim i nemoćnim osobama.
 
Realizirano niz projekata s ciljem razvoja posebnih oblika turizma
 
Ministarstvo turizma i sporta realiziralo je niz projekata kojima su poboljšani uvjeti i potpora razvoju posebnih oblika turizma, od kojih je ministar Medved posebno istaknuo projekt izgradnje hotela u Sisku, vrijednosti 6,4 milijuna eura, i projekt Topusko na izvoru zdravlja, vrijedan gotovo 27,5 milijuna eura.
 
Otvorena je i  obnovljena Vila Zelengaj u Topuskom, a kako je izvijestio Medved, vrijednost obnove ovog objekta iznosila je 1,4 milijuna eura.
 
„Iz pokazatelja gospodarskog rasta Sisačko-moslavačke županije, odnosno porasta broja zaposlenih, povećanja broja aktivnih obrta i tvrtki, porasta plaća, kao i ostalih pokazatelja u području zdravstva, obrazovanja, socijalne skrbi, poljoprivrede, prometne infrastrukture i investicija, vidljivo je kako cijela Vlada ulaže značajne napore, ne samo da se život na Banovini vrati na razinu prije potresa, nego da svim stanovnicima Banovine omogućimo još kvalitetniji, bolji i sigurniji život“, zaključio je ministar Medved.
 
Usvojen novi Protokol u svrhu sprječavanja i prevencije nasilja među djecom i mladima
 
Protokol o postupanju u slučaju nasilja među djecom i mladima donesen je 2004. godine, kao dio programskih aktivnosti sprječavanja nasilja među djecom i mladima.
 
S obzirom na  pojavu novih oblika nasilja među djecom i mladima kao i na potrebu da se, osim područja intervencija, u Protokol uključi područje preventivnih aktivnosti i odrede jasne uloge i odgovornosti u pružanju koordiniranih, sveobuhvatnih i integriranih usluga resornih tijela i nevladinih udruga izrađen je novi Protokol o postupanju u slučaju nasilja među djecom i mladima.
 
Protokol se odnosi na slučajeve nasilja među djecom i mladima do 21. godine života. Radi se o provedbenom dokumentu kojim se jasno propisuju postupanja i obveze nadležnih tijela s naglaskom na međusektorsku suradnju i zajedničko djelovanje u provedbi aktivnosti radi prevencije, ranog prepoznavanja rizika i suzbijanja nasilja, zaštite žrtava i poduzimanja adekvatnih mjera obiteljsko-pravne ili kaznenopravne zaštite protiv počinitelja.
 
Ključne promjene u predloženom Protokolu odnose se na proširenje postojeće definicije nasilja i na područje internetskog nasilja, senzibilizaciju javnosti na problem nasilja među djecom i mladima, prijavljivanje sumnje na nasilje, provođenje preventivnih programa u odgojno-obrazovnim ustanovama, zdravstvenim ustanovama i ustanovama socijalne skrbi, rano prepoznavanje rizika i međusobnu razmjenu informacija radi sveobuhvatne zaštite djeteta, integrirani pristup u zaštiti od nasilja među djecom, propisivanje obveze postupanja za zdravstveni sustav i propisivanje uloga nevladinih udruga i drugih organizacija registriranih za rad s djecom.
 
Protokol sadržava i preporuke o načinu izvještavanja medija u slučajevima nasilja među djecom kako bi se spriječila dvostruka viktimizacija, zaštitili interesi djece, a istovremeno senzibilizirala javnost.
 
Vlada vodi posebnu brigu o Gradu Vukovaru
 
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Plan i Program obnove i razvoja Grada Vukovara do 2027. godine, za čiju je provedbu osigurano je nešto više od 67 milijuna eura iz državnog proračuna. Time se još jednom pokazuje da Vlada posebno vodi računa o Gradu heroju.
 
Pri izradi, Plan i Program usklađivan je sa svim relevantnim strateškim dokumentima. Temeljem ovog Plana i Programa provodit će se različite mjere i projekti prema definiranim prioritetnim područjima, bilo da se radi o ulaganjima u prostor i okoliš, bilo da se radi o ulaganju u gospodarstvo i različite društvene aktivnosti.
 
Također, na sjednici je donesena Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2025. kojom se klasificiraju sve ekonomske djelatnosti u RH, a koja se koristi za prikupljanje, upisivanje, obradu, objavu i diseminaciju statističkih podataka. Glavni korisnici ove klasifikacije, uz Državni zavod za statistiku, su i različiti registri kao što su: Registar poslovnih subjekata, Obrtni registar, Sudski registar i sl.
Između ostalog, Vlada je još donijela Odluku o davanju prethodnog odobrenja za razminiranje perspektivne vojne lokacije - vojnog poligona „Eugen Kvaternik“ u Slunju te Odluku o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu rekonstrukcije i korištenja luke posebne namjene - sportske luke Špinut.
 
Isto tako, Općini Virje dana je suglasnost za bankovno zaduženje u iznosu od 1,5 milijuna eura, a sredstva će se koristiti za financiranje kapitalnih općinskih projekata.
 
Na sjednici su još usvojena četiri izvješća: Izvješće o realizaciji Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH u 2023. godini, Godišnje izvješće o izvozu robe s dvojnom namjenom u 2023. godini, Izvješće o izvršenju ugovora o istraživanju i podjeli eksploatacije ugljikovodika sa stanjem na dan 31. prosinca 2023. te Izvješće o radu Agencije za ugljikovodike za 2023. godinu.

Pisane vijesti