Zaključci četvrte sjednice Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem

Slika /00 Foto mobitel/foto/D858F631-6C1B-4B87-9ED4-68C43341FA73.jpeg

U Virovitici je u subotu 24. veljače 2018. godine, za vrijeme trajanja 23. Međunarodnog sajma gospodarstva, obrtništva i poduzetništva Viroexpo s više od 700 izlagača, održana četvrta sjednica Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem.

Konstatiran je napredak u ugovaranju u okviru Projekta Slavonija, Baranja i Srijem u odnosu na stanje ugovaranja predstavljeno na prethodnoj sjednici Savjeta u studenome 2017. u Slavonskom Brodu. Svi dionici su potaknuti na dodatni angažman kako bi napredak bio još značajniji te rezultirao što većim brojem projekata, koji će imati vidljive rezultate za sve stanovnike Slavonije, Baranje i Srijema.
 
Pet slavonskih županija ima veliki potencijal za gospodarski razvoj i rast te osiguranu političku podršku. Ciljanim usmjeravanjem proračunskih i europskih sredstava potrebno je pridonijeti jačanju konkurentnosti i poboljšanju pozicije u globalnim lancima vrijednosti, osobito ključnih sektora kao što su prehrambeno-prerađivački, drvno-prerađivački i IKT sektor te sektor turizma.
 
Na prijedlog predsjednika Vlade Republike Hrvatske i predsjednika Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem mr. sc. Andreja Plenkovića, Savjet je usvojio sljedeće zaključke: 
 
  1. Jačanje fiskalnih kapaciteta lokalne i područne samouprave. Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave pozitivan je iskorak jer je doveo do porasta izvornih prihoda od poreza na dohodak kojih se središnja država u potpunosti odrekla u korist lokalne i područne samouprave. Ujedno, Fond izravnanja osigurava pravedniju raspodjelu kao preduvjet za ravnomjerni razvoj svih krajeva Hrvatske.  
 
  1. Razvojni sporazum. Nastavit će se aktivnosti na izradi Razvojnog sporazuma za Projekt Slavonija, Baranja i Srijem između Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije te županija. Cilj je usuglasiti prioritete razvoja državne i županijske razine, odrediti strateške projekte regionalnoga razvoja i utvrditi financijska sredstva za provedbu prioriteta i strateških projekata Razvojnog sporazuma. Zauzet će se proaktivni pristup koji bi trebao uskladiti obrazovni sustav s potrebama gospodarstva, omogućiti internacionalizaciju poslovanju, te pripremiti strateške projekte regionalnoga razvoja koji će pridonijeti poboljšanju pozicije u globalnim lancima vrijednosti.
 
  1. Suradnja sa Svjetskom bankom. Savjet daje podršku Ministarstvu regionalnoga razvoju i fondova Europske unije u sklapanju sporazuma o savjetodavnim uslugama sa Svjetskom bankom kroz koji će se utvrditi „razvojna dijagnoza“ za pojedina područja u Slavoniji koja imaju slični teritorijalni kapital i razvojne potencijale. Savjetodavne usluge Svjetske banke pomoći će u definiranju lanaca vrijednosti i stvaranju razvojnih „hubova” i centara policentričnog razvoja kao generatora razvoja. Ujedno, cilj je i mapirati razvojne investicije i strateške projekte regionalnoga razvoja koji imaju mogućnost financiranja iz EU fondova.
 
  1. Poticanje konkurentnosti i potpora poduzetnicima. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta uložit će daljnje napore u unaprjeđenje zakonskog okvira, mjera i programa iz svojeg djelokruga s ciljem stvaranja poticajnog okruženja za poslovanje i ulaganje u svrhu poticanja konkurentnosti i ravnomjernijeg regionalnog razvoja Republike Hrvatske. Nastavit će se s poticanjem aktivnosti koje su usmjerene na informiranje poduzetnika i obrtnika o korištenju bespovratnih sredstava iz EU fondova te daljnje pojednostavnjenje procedura za ubrzanje administrativnih postupaka kako bi što veći broj poduzetnika ostvario ove potpore.
 
  1. Zakonodavni okvir za poljoprivredu. Nastavno na usvojene zakone (Zakon o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom, Zakon o poljoprivrednom zemljištu) i podzakonske akte (Mliječni paket), Ministarstvo poljoprivrede nastavlja s provedbom i izmjenama propisa u području poljoprivrede  u cilju stvaranja održivog lanca opskrbe hranom, smanjivanja administrativnih prepreka i stavljanja u funkciju raspoloživog poljoprivrednog i šumskog zemljišta, odnosno dodjele zemlje mladima, domicilnom stanovništvo, pri tome posebno potičući sektor stočarstva.
 
  1. Ruralni razvoj. U okviru Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014.-2020. sufinancirat će se povoljni krediti i jamstva za poljoprivrednike s kamatnim stopama između 0,1% i 1,5%, objavit će se natječaji u vrijednosti od 3,75 milijardi kuna, od čega po prvi puta, za Slavoniju važan natječaj za biljnu proizvodnju. Financirat će se i novi projekti navodnjavanja u suradnji s županijama i Hrvatskim vodama.
 
  1. Odgovor na elementarne nepogode. Slijedom niza elementarnih nepogoda u 2017. godini, Ministarstvo poljoprivrede pristupilo je žurnim izmjenama Pravilnika za korištenje mjere Osiguranje usjeva, životinja i biljaka -  povećava se intenzitet potpora 65% na 70%, a korisnik prije podnošenja Zahtjeva za potporu ne plaća cijelu vrijednost premije osiguranja, već samo 30%; natječaj će se objaviti u travnju.
 
  1. Drvna proizvodnja, slatkovodno ribarstvo i vinarstvo. Udvostručit će se iznos potpora malih vrijednosti za preradu drva i proizvodnju namještaja. Poticat će se slatkovodno ribarstvo putem Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo objavom novih natječaja za stavljanje na tržište proizvoda akvakulture, preradu proizvoda akvakulture i produktivna ulaganja u akvakulturi. U 2018. godini, Ministarstvo poljoprivrede će objaviti sve potrebne pravilnike i osigurati potvrde od Europske komisije za usvajanje novog Nacionalnog programa pomoći sektoru vina.
 
  1. Kultura. Obnovom kulturne baštine stvaraju se uvjeti za razvoj kontinentalnog turizma, nastavlja se niz projekata u kulturi u Slavoniji, a važan je i ravnomjeran regionalni kulturni razvoj, participacija u kulturi i razvoj publike.
 
  1. Promet. S ciljem održavanja postojeće razine sustava prijevoza te određivanja minimalnih standarda dostupnosti, zadužuju se Ministarstvo financija, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture te Ministarstvo znanosti i obrazovanja za analizu sufinanciranja prijevoza iz državnog proračuna.
 
Sljedeća sjednica Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem održat će se u svibnju, u Vukovarsko-srijemskoj županiji.
 

Pisane vijesti