Zaključci X. sjednice Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem

Deseta sjednica Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem održana je u Vukovaru 9. prosinca 2019. godine s ciljem rezimiranja dosadašnjih postignuća Projekta Slavonija, Baranja i Srijem, kao i pripreme za uključivanje Projekta u novi Višegodišnji financijski okvir Europske unije (2021.-2027.) kako bi se postigao ravnomjerniji razvoj pet slavonskih županija u usporedbi s ostatkom Hrvatske.

Vukovar – mjesto posebnog domovinskog pijeteta
 
Sjednica Savjeta održana je u Vukovaru nakon što su usvojene izmjene Zakona o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj, kojim je 18. studenoga proglašen Danom sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Danom sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje. Savjet je pozdravio odluku kojom podržava napore Vlade Republike Hrvatske u proglašenju Vukovara mjestom posebnog domovinskog pijeteta kao i postupak prijenosa osnivačkih prava nad Općom županijskom bolnicom Vukovar i bolnicom hrvatskih veterana na Republiku Hrvatsku. Savjet podupire napore Vlade u pregovorima s Europskom komisijom po pitanju Zakona o razvoju Grada Vukovara.
 
Ukupna ulaganja
 
Od pokretanja Projekt Slavonija, Baranja i Srijem, do sada je ugovoreno više od 11,3 milijarde kuna europskih sredstava te isplaćeno preko 4,5 milijardi kuna za poticanja poduzetništva, obrazovanja, zdravstva, razvoja vodoopskrbe i odvodnje te za kulturnu i prirodnu baštinu, promet, energetiku, zapošljavanje i otvaranje novih radnih mjesta. Od spomenutog iznosa, više od 4,3 milijarde kuna odnosi se na projekte iz sektora poljoprivrede. Dodatno je uloženo više od 184 milijuna kuna nacionalnih sredstava za sufinanciranje svih postojećih EU projekata. Sredstva su, između ostaloga, uložena u 20 bolnica, 109 domova zdravlja, 531 poduzetničku inicijativu, 37 projekata kulturne i prirodne baštine.
 
Jačanje regionalnih koordinatora
 
Vodeći računa o potrebama i izazovima općina, gradova i županija u povlačenju EU sredstava, Savjet je posebnu pozornost posvetio jačanju kapaciteta njihovih institucija za pripremu projektno-tehničke dokumentacije te osnaživanje znanja i vještina svih dionika za uspješnije korištenje europskih fondova. S tom namjenom do sada je dodijeljeno više od 157 milijuna kuna regionalnim koordinatorima u pet slavonskih županija od ukupno 480 milijuna kuna namijenjenih regionalnim koordinatorima u RH.
 
Integrirana ulaganja
 
Program integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima, koji provode Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u suradnji s Ministarstvom rada i mirovinskog sustava. predstavlja novi pristup integriranih ulaganja u pet depriviranih pilot područja s ciljem smanjenja regionalnih razlila, socijalnih nejednakosti, isključenosti i siromaštva te daljnje depopulacije za što je osigurano preko 900 milijuna kn. U okviru predmetnog Programa, projekti se provode  u Vukovaru, Belom Manastiru i Dardi.
 
Aktivirana državna imovina
 
U korist pet slavonskih županija u zadnje tri godine sklopljeno je ukupno 116 ugovora ukupne vrijednosti 240 milijuna kuna i 31 tabularna isprava koje su temelj za gotovo 2 milijarde kuna investicija. U posljednje tri godine na području pet slavonskih županija aktivirano je više od dva milijuna četvornih metara prostora.
 
Teritorijalna strategija
 
Projekt Slavonija, Baranja i Srijem, kao primjer osnaživanja općina, gradova i županija,  prepoznat je i pohvaljen od strane Europske komisije, koja pozdravlja inicijativu Vlade da se u formatu Savjeta, kroz dijalog i partnerstvo, omogućava provedba projekata koji doprinose gospodarskom i društvenom napretku pet slavonskih županija. Stoga, Savjet podržava prijedlog da se Projekt Slavonija, Baranja i Srijem dodatno predstavi u okviru nadolazećeg hrvatskog predsjedanja Vijećem Europske unije, posebno u okviru  prioriteta „Europa koja se razvija“.
 
Uzimajući u obzir važnost kontinuirane potpore razvoju općina, gradova i županija u pet slavonskih županija ostvarene dosadašnjom provedbom ovog Projekta, Savjet pruža snažnu potporu nastavku aktivnosti u okviru projekta kroz prijedlog pripreme Teritorijalne strategije za Slavoniju, Baranju i Srijem. Teritorijalna strategija bit će izrađena u suradnji sa Svjetskom bankom u okviru Razvojnog sporazuma sporazuma (RAS) za Projekt Slavonija, Baranja i Srijem te će kroz zajedničko djelovanje omogućiti provedbu projekata od strateškog značaja i interesa građana s područja pet slavonskih županija. Stoga, Savjet prihvaća prijedlog za  izradu Teritorijalne strategije Slavonije, Baranje i Srijema i podržava osnivanje Koordinacijskog vijeća.
 
Dunavska strategija
 
Republika Hrvatska u studenome 2019. godine preuzela je predsjedanje Dunavskom strategijom koja je službeno predstavljena u Vukovaru.  Strategija je osmišljena s ciljem jačanja regionalnoga razvoja, sinergije između makro-regionalnih strategija i kohezije te poticanja suradnje s državama u Podunavskom području.
 
Ugovori dodijeljeni nakon sjednice
 
Nakon sjednice Savjeta Slavonije, Baranje i Srijema u Vukovaru je uručeno 22 ugovora i 9 odluka ukupne vrijednosti veće od 690 milijuna kuna, od čega je u sklopu projekta Slavonija, Baranja i Srijem 480 milijuna kuna.
 
Sljedeća sjednica Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem održat će se u Našicama.
 

Pisane vijesti