Zamjenik ministrice socijalne politike i mladih, Ante Babić, na sastanku EPSCO

Zamjenik ministrice socijalne politike i mladih Ante Babić sudjelovao je na Vijeću EU za zapošljavanje, socijalnu politiku, zdravstvo i pitanja potrošača (EPSCO) u formaciji ministara za zapošljavanje i socijalnu politiku održanom u Luksemburgu 16. lipnja 2016.

Raspravljalo se o ovogodišnjem procesu  Europskog semestra koji je kulminirao Specifičnim preporukama za države članice.  Hrvatska je ove godine dobila manji broj preporuka što znači da je postignut određeni napredak u odnosu na prethodne godine.

Predstavnici su se usmjerili  na socijalni aspekt Europskog semestra s posebnim na potrebu povećanja vještina potrebnih za tržište rada te mjere za borbu protiv siromaštva i socijalne isključenosti. Dio rasprave je posvećen pitanju podizanja vidljivosti socijalnih pitanja u Europskom semestru te načinu kako ih približiti javnosti.

Vijeće je usvojilo Zaključke o integriranom pristupu borbi protiv siromaštva i socijalne isključenosti, kao i dva seta zaključaka iz područja ravnopravnosti koji su reakcija na Komisijin Strateški angažman za rodnu ravnopravnost i Popis aktivnosti za poboljšanje ravnopravnosti LGBT osoba.

Vijeće je usvojilo Zaključke o novom početku za snažan socijalni dijalog. Nizozemsko predsjedništvo EU je na kraju svoga predsjedanja izvijestilo o napretku u nizu zakonodavnih mjera koje se raspravljaju na tehničkoj razini kao što je prijedlog direktive o upućivanju radnika te informacije Komisije o trenutačnom stanju u pogledu postupka „žutog kartona“.

Na sastanku na visokoj razini razmijenjene su informacije o novim inicijativama Europske komisije poput nedavno objavljenog Paketa za vještine, a Italija je predstavila svoju inicijativu vezanu za migracije.

Pisane vijesti