241. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice


1.         Informacija o aktualnom stanju i poduzetim aktivnostima vezanim za koronavirus u Republici Hrvatskoj                                                                                                  
           
2.         Informacija o aktivnostima Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske            
 
3.         Prijedlog odluke o produženju roka trajanja posebnih okolnosti      
 
4.         Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o izradi digitalne platforme i uspostavi interoperabilnosti u svrhu praćenja i suzbijanja zaraznih bolesti                                      
 
5.         Prijedlozi odluka o izmjenama odluka o davanju koncesija za osnivanje:
 
  1. Slobodne zone Zagreb
  2. Slobodne zone Osijek
  3. Podunavske slobodne zone Vukovar
  4. Slobodne zone Kukuljanovo
  5. Slobodne zone Luka Rijeka - Škrljevo                                                       
 
6.        a)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Buzetu za zaduženje kod Erste&Steiermärkische bank d.d., Rijeka

           b)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Tinjan za zaduženje kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb                                                           
 
7.          Prijedlog zaključka u vezi s prihvaćanjem Deklaracije "Pametna i održiva digitalna budućnost europske poljoprivrede i ruralnih područja"                                    
 
8.          Izvješće o aktivnostima na uspostavi, održavanju i razvoju Nacionalne infrastrukture prostornih podataka za 2019. godinu                                                               
 
9.         Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu, za svibanj 2020.                                                        
 
10.       Prijedlog za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad 60. glazbenim večerima u sv. Donatu (Zadar, 16. srpnja do 14. kolovoza 2020.)       
 
11.       Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske.

           a)           Domagoja Hajdukovića, u vezi sa zaštitnom opremom potrebnom za provedbu mjera zaštite zdravlja i jačanja nadzora nad širenjem koronavirusa

           b)           Ranka Ostojića, u vezi s nabavom zaštitne opreme u svrhu provedbe mjera zaštite zdravlja i jačanja nadzora nad širenjem koronavirusa.               


 
Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice
 
1.         Prijedlog stajališta Republike Hrvatske za sastanak Vijeća za poljoprivredu i ribarstvo (AGRIFISH), 20. srpnja 2020.                                                                                        
                                                                                  
2.         Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2020.                                                                   
 
3.         Prijedlog odluke o davanju ovlasti predsjedniku Vlade Republike Hrvatske za verifikaciju zapisnika s posljednje redovne sjednice i telefonske sjednice Vlade u sadašnjem mandatu                                                                                                                             
4.         Informacije, pitanja i prijedlozi.