Ured za opće poslove Hrvatskog sabora i Vlade Republike Hrvatske

Ravnateljica: Marija Vrhovski 

Adresa: Opatička 8, 10000 Zagreb
Tel: (01) 4569 569; 6303-330 
Fax: (01) 6303-000
E-mailuzop@uzop.gov.hr

E-mail pisarnice: pisarnica@uzop.gov.hr
 

Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske (dalje: UZOP) je zajednička stručna služba koja obavlja stručne poslove za Hrvatski sabor, Vladu Republike Hrvatske, Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske, urede i stručne službe Vlade Republike Hrvatske te Direkciju za korištenje službenih zrakoplova Vlade Republike Hrvatske.
Uredbom o UZOP-u ("Narodne novine", broj 57/2019), propisan je djelokrug, unutarnje ustrojstvo, nazivi unutarnjih ustrojstvenih jedinica i njihov djelokrug, način rada, okvirni broj državnih službenika i namještenika potrebnih za obavljanje poslova te druga pitanja od osobitog značaja za rad.

UZOP obavlja sljedeće stručne poslove:

  • pravne poslove, poslove upravljanja ljudskim potencijalima, poslove uredskog poslovanja
  • financijsko-računovodstvene poslove i poslove rukovanja imovinom
  • poslove koordiniranja financijskog planiranja, pripreme, kontrole i izvršenja proračuna te poslove strateškog planiranja
  • poslove javne nabave te poslovi voznog parka
  • poslove izgradnje, implementacije i tehničkog održavanja telekomunikacijskog sustava, opreme i uređaja i djelomično informatičkih tehnologija
  • administrativne, opće i tehničke poslove.

UZOP ima sljedeću organizacijsku strukturu:
 
 
 

Financijski dokumenti Ureda: 

         


Javna nabava

     

  

Zapošljavanje - otvoreni natječaji:

 
      ​  

Ostali propisi

Godišnji plan rada za 2024. godinu

Godišnji plan rada za 2023. godinu

UZOP - Odluka o imenovanju ovlaštene osobe za primanje i rješavanje pritužbi vezanih za zaštitu dostojanstva državnih službenika i namještenika - povjerljiva savjetnica

 

Ostali propisi - arhiva

Godišnji plan rada za 2022. godinu
Godišnji plan rada za 2021. godinu