140. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice:

1.         Informacija o aktualnom stanju vezanom za potres 

2.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala

3.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju radničkih tražbina (EU)

4.         a)         Prijedlog zaključka o potvrđivanju sadržaja Prijedloga Sporazuma o partnerstvu
            b)         Prijedlog zaključka o potvrđivanju sadržaja Prijedloga Programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027.
            c)         Prijedlog zaključka o potvrđivanju sadržaja Prijedloga Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027.                                                              
 
5.         5.1.      Prijedlog uredbe o funkcijama, zadaćama i odgovornosti Koordinacijskog tijela u institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju od 2021. do 2027. (EU)                  
            5.2.      Prijedlog uredbe o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj „Europska teritorijalna suradnja“ u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2021. – 2027. (EU)                           
            5.3.      Prijedlog uredbe o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa iz područja konkurentnosti i kohezije za financijsko razdoblje 2021. – 2027. (EU)
            5.4.      Prijedlog uredbe o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa iz područja teritorijalnih ulaganja i pravedne tranzicije za financijsko razdoblje 2021. – 2027. (EU)
            
5.5.      Prijedlog uredbe o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike u Republici Hrvatskoj (EU)
            5.6.      Prijedlog uredbe o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu Programa za ribarstvo i akvakulturu Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2021. – 2027. (EU)                                                
            5.7.      Prijedlog  uredbe o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda plus u vezi s ciljem „Ulaganje za radna mjesta i rast“, u okviru programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027. (EU)                     
            5.8.      Prijedlog uredbe o tijelima u Sustavu upravljanja i kontrole za provedbu Programa Fonda za unutarnju sigurnost, Fonda za azil, migracije i integraciju i Fonda za integrirano upravljanje granicama Instrumenta za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike za programsko razdoblje 2021. – 2027.  (EU)
 
6.         Prijedlog odluke o donošenju Nacionalnog akcijskog plana energetske učinkovitosti za razdoblje od 2022. do 2024. godine

7.         Prijedlog odluke o povećanju sigurnosti opskrbe plinom izgradnjom plinovoda Zlobin – Bosiljevo i povećanjem kapaciteta LNG terminala na 6,1 milijardu kubičnih metara plina godišnje

8.         Prijedlog odluke o osnivanju Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača

9.         a)         Prijedlog odluke o sadržaju obrazaca o podacima o posebnim savjetnicima i članovima savjeta                                                           
            b)         Prijedlog odluke o sadržaju Izjave o interesima i nepristranosti

10.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu zdravstva, Klinici za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“, za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2023. godini, za sklapanje ugovora o izradi projektne dokumentacije - idejni projekt, glavni projekt s troškovnicima, izvedbeni projekt i projektantski nadzor te izvođenju pripremnih radova, dobavi i montaži kontejnerskih modula 

11.       Prijedlog zaključka u vezi s potpisivanjem ugovora o provedbi Okvirnog ugovora za opskrbu lijekom Veklury (remdesivir) za liječenje COVID-19 pacijenata kojima je potreban dodatni kisik

12.       Prijedlog odluke o sudjelovanju Republike Hrvatske u 20. nadopuni sredstava Međunarodnog udruženja za razvoj 

13.       Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora između Republike Hrvatske i Argentinske Republike o socijalnoj sigurnosti

14.       Prijedlog zaključka u vezi s Memorandumom o suglasnosti između Ministarstva obrane Češke Republike, Ministarstva obrane Mađarske, ministra nacionalne obrane Republike Poljske i Ministarstva obrane Slovačke Republike o načelima za uspostavu i djelovanje borbene skupine Europske unije koju su osnovale države Višegradske skupine (V4 EU BG) kako bi bila na raspolaganju Europskoj uniji tijekom prve polovice 2023. godine

15.       Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:
 
            a)         Prijedlog zakona o dopuni Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, s Konačnim prijedlogom zakona (predlagatelji: Ivana Posavec Krivec i Damir Bajs, zastupnici u Hrvatskome saboru)  
                                   
            b)         Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o trgovini (predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a u Hrvatskome saboru)                                                          
            c)         Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o zdravstvenoj zaštiti (predlagateljica: dr. sc. Katarina Peović, zastupnica u Hrvatskome saboru)

            d)         Godišnje izvješće o radu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave za 2021. godinu                                                                                              
            e)         Godišnje izvješće o radu Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja za 2021. godinu

16.       Izvješće Agencije za lijekove i medicinske proizvode o izvršenju Poslovnog plana za 2021. godinu

17.       Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu, za razdoblje travanj – lipanj 2022.

18.       Prijedlozi za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad:

            a)         obilježavanjem „25. susreta za Rudija“ u Gornjoj Stubici                          
            b)         Hrvatskim danima sigurnosti 2022.

19.       Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske:

            a)         Domagoja Hajdukovića, u vezi s robnim zalihama 
            b)         dr. sc. Ivane Kekin, u vezi s dogradnjom luke na otoku Iloviku
            c)         Marina Miletića, u vezi s potpisivanjem pravnog akta sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom

 

Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice:

1.         Prijedlog odluke o provođenju mjera osiguranja i zaštite (povjerljivo)

2.         Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj – usmeno izvješće 

3.         a)         Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2022. godinu
            b)         Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2022. godinu 

4.         Kadrovska pitanja

5.         Informacije, pitanja i prijedlozi.