156. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice:

1.         Informacija o aktualnom stanju vezanom za potres  

2.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o rudarstvu 

3.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o deviznom poslovanju, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

4.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o olakšavanju uporabe financijskih i drugih informacija u svrhu sprječavanja, otkrivanja, istraživanja ili progona teških kaznenih djela (EU)

5.         Nacrt prijedloga zakona o hrani (EU)

6.         
            6.1.      Informacija u vezi sa sanacijom nastalih šteta prouzročenih olujnim nevremenom u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji

            6.2.      Prijedlog rješenja o odobrenju sredstava na teret Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda na području Bjelovarsko-bilogorske županije 

            6.3.      Prijedlog odluke o dodjeli sredstava za pomoć Bjelovarsko-bilogorskoj županiji 

            6.4.      Prijedlog odluke o dodjeli sredstava pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodne nepogode na području Bjelovarsko-bilogorske županije u 2022. godini

            6.5.      Prijedlog odluke o nabavi i korištenju robe strateških robnih zaliha u svrhu pomoći Bjelovarsko-bilogorskoj županiji u sanaciji nastalih šteta prouzročenih olujnim nevremenom 

            6.6.      Prijedlog zaključka u vezi sa sanacijom šteta na cestama nastalih kao posljedica prirodne nepogode u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji

7.         Prijedlog odluke o promjeni granice pomorskog dobra radi građenja, rekonstrukcije i održavanja državne ceste DC56

8.         Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za sklapanje ugovora o opskrbi krajnjeg kupca s društvom HEP - Opskrba d.o.o., Zagreb

9.        
            a)       Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora između Republike Hrvatske i Kneževine Andore o uklanjanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu te sprječavanju porezne utaje i izbjegavanja plaćanja poreza

            b)       Izvješće o vođenim pregovorima za sklapanje Konvencije između Republike  Hrvatske i Kneževine Andore o uklanjanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu te sprječavanju porezne utaje i izbjegavanja plaćanja poreza

10.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za djelomičnu obustavu primjene Sporazuma

11.       a)         Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti predstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana drugih predlagatelja na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sustavu osiguranja depozita

            b)         Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti predstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana drugih predlagatelja na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju 

12.       Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:

            a)         Prijedlog izmjena i dopuna Financijskog plana Državnog ureda za reviziju za 2022. godinu – davanje mišljenja Odboru za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora

            b)         Poslovnik o izmjenama i dopunama Poslovnika Povjerenika za informiranje – Ispravak

            c)         Izvješće pučke pravobraniteljice „Utjecaj epidemije COVID-19 na ljudska prava i jednakost - Preporuke za jačanje otpornosti na buduće krize“                        
13.       Prijedlog izvješća o učincima provedbe mjera iz Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti tijekom epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 u Republici Hrvatskoj, za razdoblje od 1. lipnja do 31. kolovoza 2022.

14.       Prijedlog za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske  nad obilježavanjem 100. obljetnice Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije.

Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice:

1.         Pregled zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2022. – usmeno izvješće

2.         Kadrovska pitanja

3.         Informacije, pitanja i prijedlozi.