Javna nabava

Dokument

Zelena javna nabava

PDF, 146kb, 8 stranica, Plan nabave i sklopljeni ugovori

Sadržaj

Postupak poticanja javnih tijela na kupovinu zelenih proizvoda i usluga
Objava

01.09.2015.

Vlada Republike Hrvatske