182. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenog dijela sjednice:
 
1.       Nacrt prijedloga industrijske strategije Republike Hrvatske 2014. – 2020.      
 
2.       Nacrt prijedloga polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za prvo polugodište 2014. godine i Nacrt prijedloga polugodišnjeg izvještaja o primjeni fiskalnih pravila za prvo polugodište 2014. godine                                     
 
3.       Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)                                      
 
4.       Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Memoranduma o suglasnosti o provedbi Norveškog financijskog mehanizma za razdoblje od 2009. do 2014. godine, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona između Republike Hrvatske i Kraljevine Norveške         
 
5.       Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Memoranduma o suglasnosti o provedbi EGP financijskog mehanizma za razdoblje od 2009. do 2014. godine između Republike Hrvatske i Kraljevine Norveške, Islanda i Kneževine Lihtenštajna, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                                                                                

6.      Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:
a)       Prijedlog zakona o dopunama Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji (predlagatelj: Klub zastupnika HSU-a)   
b)      Izvješće o radu Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata za 2013. godinu                                                                          
 
7.       Prijedlog odluke o raspisivanju prijevremenih izbora za župana i zamjenike župana Sisačko-moslavačke županije, te općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Čeminac                                                                                                
 
8.       Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o odobrenju Ministarstvu poljoprivrede za zaključivanje ugovora sa trgovačkim društvima Belje d.d. Darda i Žito d.o.o. Osijek, o isporuci stočne hrane za prehranu stoke izmještene sa poplavljenih područja, te isporuci kukuruza iz strateških robnih zaliha kao prijeboj za isporučenu stočnu hranu   
 
9.      Prijedlog odluke o sudjelovanju Republike Hrvatske u simulacijskoj vježbi Europske unije upravljanja u krizama ML14 i osnivanju Međuresorne radne skupine                    
 
10.     Prijedlog godišnjeg plana poslovanja Hrvatske Lutrije d.o.o. za 2014. godinu
 
11.     Godišnje izvješće o radu Ureda za sprječavanje pranja novca za 2013. godinu   
 
12.     Izvješće o ostvarivanju programa rada i Financijsko izvješće Fonda za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško za 2013. godinu                                           
 
13.     Izvješće o radu Nacionalnog odbora za razvoj volonterstva za treće mandatno razdoblje od svibnja 2012. do travnja 2014. godine                                                             
 
14.     Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Dodatka br. 1. Sporazumu o financiranju koji se odnosi na Višekorisnički program za nuklearnu sigurnost i zaštitu od zračenja u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći za 2008. godinu                     
 
15.     Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Druge izmjene i dopune Pisma suglasnosti o provedbi zakona između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država                                                                               
 
16.     Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske:
a)       dr. sc. Mirele Holy, u vezi sa privatizacijom i dokapitalizacijom ACI-a  
b)       Vesne Škare Ožbolt, u vezi sa službenom objavom ukupnog iznosa šteta od poplava u Republici Hrvatskoj.     

Dnevni red zatvorenog dijela sjednice:                       

1.         Prijedlog za davanje suglasnosti zastupnici Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava za postizanje prijateljskog rješenja spora (ograničeno)
                                                                                                                                            
2.         Nacrt prijedloga odluke o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske (tajno)        
 
3.         a) Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2014. godinu
b) Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2014. godinu                                               
 
4.         Kadrovska pitanja
 
5.         Informacije, pitanja i prijedlozi.
 

Dokumenti