Javna nabava

Sukladno odredbama Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017), planovi nabave i registri ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma od 1. siječnja 2018. godine objavljuju se u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.


Natječaji javne nabave:

Trenutno nema aktivnih natječaja javne nabave.


Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima:


Javni pozivi:

 


Jednostavna nabava:


Planovi nabave:

    

Pregled sklopljenih ugovora:

Ured predsjednika Vlade RH:
Vlada RH:  

Podaci Ureda Vlade RH: