183. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenog dijela sjednice:  
                                                        
1.          Nacrt prijedloga zakona o energetskoj učinkovitosti, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)                                                                                                      
 
2.         a)         Nacrt konačnog prijedloga zakona o područjima i sjedištima sudova

b)         Nacrt konačnog prijedloga zakona o područjima i sjedištima državnih odvjetništava                                                                                        
 
3.         Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Memoranduma o suglasnosti o Institucionalnom okviru Inicijative za spremnost i prevenciju u katastrofama za Jugoistočnu Europu (2013), s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                    
 
4.         Izvješće o radu i poslovanju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za 2013. godinu - davanje mišljenja Hrvatskome saboru                                                
 
5.         Izvješće o provedbi Nacionalne strategije i Akcijskog plana suzbijanja zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj za 2013. godinu                                                
 
6.         Prijedlog uredbe o izradi i provedbi dokumenata Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem (EU) 
                                                                      
7.         Prijedlog strateškog plana za smanjenje prekomjernog unosa kuhinjske soli u Republici Hrvatskoj 2015. - 2019.
                                                                     
8.         Prijedlog odluke o donošenju Nacionalnog programa prikupljanja podataka o ribarstvu Republike Hrvatske za 2014. – 2016. godinu                                        
 
9.         Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti za povjeravanje obavljanja sporednih djelatnosti manjeg opsega drugim pravnim i fizičkim osobama u luci posebne namjene – luci nautičkog turizma Brodotrogir                               
 
10.       Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Lučke uprave Dubrovnik o javnom prikupljanju ponuda za dodjelu koncesije na pomorskom dobru u luci Dubrovnik – k.o. Gruž                                                          
 
11.       a)         Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Godišnji program rada Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti za 2015. godinu

b)         Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Godišnji financijski plan Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti za 2015. godinu
       
12.       Prijedlog odluke o broju priređivača kojima se može dati pravo priređivanja igara na sreću na automatima na području Republike Hrvatske                                         
 
13.       Prijedlog odluke o raspisivanju prijevremenih izbora za općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Koprivnički Ivanec                          
 
14.       Prijedlog odluke o pokretanju postupka pregovora o sklapanju izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske                                                     
 
15.       Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2014. godini                                 
 
16.       Godišnje izvješće o poslovanju i završni račun Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama za 2013. godinu                                                
 
17.       Prijedlog uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije                                                                                                

18.       Prijedlog uredbe o izmjeni i dopuni Uredbe o osnivanju Agencije za regionalni razvoj

                                                                                                                                    
19.       Prijedlog za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad humanitarnom utrkom Terry Fox Run 2014. (Zagreb, jezero Jarun, 21. rujna 2014. godine)      
 
20.       Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Poljske o zaštiti klasificiranih podataka

                                                                                                                                          
21.       Prijedlog zaključka u vezi s Protokolom između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i Ministarstva unutarnjih poslova Ukrajine o suradnji tijekom turističke sezone                                                                                                 
 
22.       Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske:
 
a) dr. sc. Mirele Holy, u vezi s onečišćenjem Orašnice u Kninu             

b) dr. sc. Mirele Holy, u vezi s neprimjerenom i nedozvoljenom gradnjom u Supetru na otoku Braču                                                                     

c)         Mladena Novaka, u vezi s obnovom industrije u Republici Hrvatskoj  
           
d)        Jakše Baloevića, u vezi s provedbom Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora i Uredbe o kupoprodaji poslovnoga prostora u vlasništvu Republike Hrvatske.          

                        
Dnevni red zatvorenog dijela sjednice:
 
1.      a)            Prijedlog odgovora na Pismo službene obavijesti Europske komisije od 22. srpnja 2014. godine br. 2014/0342 u vezi s nacionalnim mjerama prijenosa Direktive
        
b)            Prijedlog odgovora na Pismo službene obavijesti Europske komisije od 22. srpnja 2014. godine br. 2014/0343  u vezi s nacionalnim mjerama prijenosa Direktive                                                                                                      
 
2.       Nacrt prijedloga odluke o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske (tajno)          
 
3.       Kadrovska pitanja
 
4.       Informacije, pitanja i prijedlozi 

Dokumenti