184. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenog dijela sjednice:

 
1.       Prijedlog programa poboljšanog kreditiranja poduzetništva i obrta KREDITOM DO USPJEHA 2014.                                                                                     

2.       Prijedlog nacionalne strategije za prava djece u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2014. do 2020. godine                                                                                   
 
3.       Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Republike Albanije o europskom partnerstvu, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                                                                      
 
4.       Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Hrvatske i Velikog Vojvodstva Luksemburga o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak i na imovinu, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                                                                                          
 
5.       Prijedlog uredbe o jediničnim naknadama, korektivnim koeficijentima i pobližim kriterijima i mjerilima za utvrđivanje posebne naknade za okoliš na vozila na motorni pogon                                                                                                    
 
6.       Prijedlog uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva zdravlja                            
 
7.       Prijedlog odluke o utvrđivanju uvjeta i objavi javnog poziva za dostavu obvezujućih ponuda za realizaciju turističkog razvojnog projekta Kupari na lokaciji Kupari I. u Općini Župa dubrovačka                                                                        
 
8.       a) Prijedlog odluke o osnovici za izračun iznosa zajamčene minimalne   naknade
b) Prijedlog odluke o osnovici za izračun iznosa drugih prava iz sustava socijalne skrbi                                                                                                  
 
9.       Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o financiranju programa vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u 2014. godini                                                       
 
10.     Prijedlog odluke o davanju državnog jamstva u korist Zagrebačke banke d.d., Zagreb, i/ili drugih poslovnih banaka u zemlji i /ili inozemstvu, za kreditno zaduženje društva 3. MAJ Brodogradilište d.d., za financiranje novogradnje 731                                        
 
11.     Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Belišću za zaduženje kod Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb                                                            
 
12.     Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na prijenos koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – brodogradilišta Kraljevica          
                                                                                                                     
13.     Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Lučke uprave Split
                                                                                                                           
14.     Prijedlog odluke o osnivanju Povjerenstva za međusektorsku koordinaciju za politiku i mjere za ublažavanje i prilagodbu klimatskim promjenama                               
 
15.     Izvješće o izvršenju Provedbenog programa Strategije razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj za 2013. godinu                                                      
 
16.     Izvješće o ostvarivanju prava na pravnu pomoć i utrošku sredstava u 2013. godini
                                                                                                                          
17.     Izvještaj o radu Hrvatske revizorske komore za 2013. godinu                             
 
18.     Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu električne energije (predlagatelj: Mladen Novak, zastupnik u Hrvatskome saboru)                                                                                     
 
19.     Prijedlog zaključka u vezi s objavom Javnog poziva za prijavu kandidata za člana Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje iz reda sveučilišnih profesora i znanstvenika
                                                                                                                                        
20.     Prijedlog amandmana Vlade Republike Hrvatske na Konačni prijedlog Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora                                                                                                          
 
21.     Prijedlozi zaključaka o davanju prethodne suglasnosti predstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana drugih predlagatelja na:
a)          Konačni prijedlog zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija                                                                      
b)          Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sustavu državne uprave                                                                                                              
 
22.     Prijedlog uredbe o objavi Ugovora o filmskoj koprodukciji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Francuske Republike                                                             
 
23.       Prijedlog uredbe o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Čilea o obavljanju dohodovne djelatnosti članova obitelji članova diplomatskih misija ili konzularnih ureda.   

Dopunska točka 24.:    

a)  Prijedlog odluke o zabrani novog zapošljavanja državnih službenika i namještenika u tijelima državne uprave, stručnim službama i uredima Vlade Republike Hrvatske    

b)  Prijedlog odluke o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama

Dnevni red zatvorenog dijela sjednice:

1.       Prijedlozi stajališta za sastanke Vijeća ministara:
 
a)            Vijeće za konkurentnost (unutarnje tržište, industrija, istraživanje i svemir), (COMPET); 25. i 26. rujna 2014. godine                  
b)           Vijeće za opće poslove (GAC); 29. rujna 2014. godine                          
 
2.      a)            Prijedlog za davanje suglasnosti zastupnici Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava za postizanje prijateljskog rješenja spora (ograničeno)
         b)           Prijedlog za davanje suglasnosti zastupnici Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava za postizanje prijateljskog rješenja spora (ograničeno)                                                                                     
 
3.      a)            Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2014. godinu
         b)           Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2014. godinu                                   
 
4.       Kadrovska pitanja
 
5.       Informacije, pitanja i prijedlozi.