186. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenog dijela sjednice:
 
1.       Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:
 
            a)      Prijedlog strateškog plana Hrvatske zaklade za znanost 2014. - 2018. (predlagatelj: Upravni odbor Hrvatske zaklade za znanost)                      
            b)      Programsko i financijsko izvješće Hrvatskog olimpijskog odbora za 2013. godinu                                                                                              
            c)      Izvješće o poslovanju HRT-a za 2013. godinu                                              
 
2.         Izvješće o provedbi Plana provedbe Specifičnih preporuka za države članice 2014. za razdoblje od 1. kolovoza do 30. rujna 2014. godine                                                
 
3.         Izvješće o provedbi Akcijskog plana za provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma, za razdoblje od 2013. do 2015. godine, za 2013. godinu                 
 
4.         Izvješće o radu Središnjeg registra osiguranika za 2013. godinu                        
 
5.         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na prijenos koncesije pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka      
 
6.         Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o koncesiji u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka i bijele morske ribe u Limskom zaljevu                                                                                    
 
7.         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na davanje u potkoncesiju dijela pomorskog dobra u luci posebne namjene – brodogradilištu Uljanik                       
  
8.         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Splitu za zaduženje kod Erste&Steiermarkische Bank d.d., Rijeka                                                      
 
9.         Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Povjerenstva za koordinaciju potpore i financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini za 2014. godinu                                                                                                                                 
 
10.       Prijedlog zaključka u vezi s organiziranjem Festivala Francuske u Hrvatskoj 2015. godine                                                                                                                   
 
11.      a)         Prijedlog amandmana Vlade Republike Hrvatske na Prijedlog strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije (materijali za točku 11. bit će objavljeni na samoj sjednici.)     
            b)         Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti predstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana drugih predlagatelja na Prijedlog strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije (materijali za točku 11. bit će objavljeni na samoj sjednici.)                
 
12.       Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti predstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana drugih predlagatelja na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima          
 
13.      a)         Prijedlog uredbe o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Turkmenistana o gospodarskoj suradnji
            b)         Prijedlog uredbe o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Turkmenistana o Međuvladinom hrvatsko-turkmenskom povjerenstvu za gospodarsku suradnju                                                                                       
 
14.       Prijedlog zaključka u vezi s Memorandumom o suglasnosti između Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske i Ministarstva znanosti, tehnologije i produktivnih inovacija Argentinske Republike o suradnji u područjima znanosti i tehnologije                                                                                                      
 
15.       Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske:  
 
a)           dr. sc. Mirele Holy, u vezi s izmjenama Zakona i Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost                                                                                    
b)           Ilije Filipovića, Perice Jelečevića i Marije Rapo, u vezi s prekidom isporuke građevinskog materijala za obnovu i stambeno zbrinjavanje ratom porušenih kuća Hrvatima u Bosni i Hercegovini.                                                
 
         

Dnevni red zatvorenog dijela sjednice:

1.         Prijedlozi stajališta za sastanke Vijeća ministara:
 
a)         Vijeće za zapošljavanje, socijalnu politiku, zdravstvo i potrošačka pitanja (EPSCO); 16. listopada 2014. godine                                
b)         Vijeće za vanjske poslove (FAC); 20. listopada 2014. godine                    
c)         Vijeće za opće poslove (GAC); 21. listopada 2014. godine                       
 
2.       Prijedlog odluke o davanju preporuke trgovačkom društvu Hrvatske ceste d.o.o., Zagreb, za sklapanje sudske nagodbe s trgovačkim društvom Hidroelektra - niskogradnja d.d., Zagreb                                                                    
 
3.       a) Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2014. godinu
          b) Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2014. godinu                                                        
 
4.       Kadrovska pitanja
 
5.       Informacije, pitanja i prijedlozi.
 
 
Prijedlog zapisnika i materijali za točke 1. i 4. bit će objavljeni na sjednici Vlade Republike Hrvatske.

 

Dokumenti