193. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Sjednica Vlade Republike Hrvatske održat će se u četvrtak, 20. studenog 2014. godine, u 10.00 sati, u Banskim dvorima.
                     
Dnevni red otvorenog dijela sjednice:
 
1.       Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima              
 
2.       Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnom odvjetništvu
                                                                                                                                      
3.       Nacrt prijedloga zakona o izmjeni Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                                                         
 
4.       Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt modernizacije sustava socijalne zaštite, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                            
 
5.      a)            Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Sporazuma o pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju i njihovih država članica, s jedne strane, i Ukrajine, s druge strane, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
         b)            Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Sporazuma o pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Moldove, s druge strane, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
         c)            Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Sporazuma o pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju i njihovih država članica, s jedne strane, i Gruzije, s druge strane, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                                                                            
 
6.         a)         Prijedlog odluke o raspisivanju izbora za Predsjednika Republike Hrvatske
b)         Prijedlog odluke o visini naknade troškova izborne promidžbe za izbor Predsjednika Republike Hrvatske                                                                   
 
7.       Prijedlog uredbe o izmjeni Uredbe o načinu povrata kupoprodajne cijene bez kamata hrvatskim braniteljima i članovima obitelji smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog i umrlog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata                                             
 
8.       Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja                                                             
 
9.       Prijedlog odluke o donošenju Plana prevencije o mjerama zaštite sigurnosti opskrbe plinom Republike Hrvatske (EU)                                                                    
 
10.     Prijedlog odluke o donošenju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske za 2015. godinu  
                                                                              
11.     Prijedlog odluke o određivanju tijela odgovornog za koordinaciju postupka izdavanja dozvola za projekte od zajedničkog interesa u energetskom sektoru (EU)   
          
12.     Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:
 
a)           Prijedlog odluke o proglašenju Međunarodnog dana sjećanja na romske žrtve Porajmosa/Holokausta (predlagatelj: Klub zastupnika nacionalnih manjina u Hrvatskome saboru)                                                                                  
b)          Izvješće o radu Agencije za zaštitu osobnih podataka za 2013. godine     
 
13.     Prijedlog odluke o razvrgnuću suvlasničke zajednice nekretnina u k.o. Sisak Novi i dodjeli potpore Islamskoj zajednici u Hrvatskoj                                              
 
14.     Prijedlog odluke o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – ribarske luke Tribunj                                               
 
15.     Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na prijenos koncesije pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka        
 
16.     Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Zadarske županije kojom se produžuje rok trajanja koncesija na pomorskom dobru dodijeljenih trgovačkom društvu Cromaris d.d., Zadar                                           

17.     Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Primorsko-goranske županije o izmjeni Odluke o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko-goranske županije                                                                                                                 
18.     Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti za pokretanje postupka prodaje nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske na adresi Krottnaurerstrasse 8, Zehlendorf, Berlin, Savezna Republika Njemačka i kupovine nove nekretnine za potrebe rezidencije                                                                                              
19.     Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o pokretanju postupka pregovora o sklapanju Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske                                                               
20.     Izvješće o provedenoj politici koncesija u 2013. godini                                       
 
21.      a)         Prijedlog amandmana Vlade Republike Hrvatske na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak
            b)        Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti predstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana drugih predlagatelja na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost                                                                                      
 
22.     Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti predstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana drugih predlagatelja na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom                                                                                                    
23.     Prijedlog zaključka o odobrenju Zapisnika o XVIII. zasjedanju Stalne hrvatsko-mađarske komisije za vodno gospodarstvo.                                                       
 
 
Dnevni red zatvorenog dijela sjednice: 
 
1.         Prijedlozi stajališta za sastanke Vijeća ministara:
a)         Vijeće za vanjske poslove u formatu trgovine (FAC-Trade); 21. studenoga 2014. godine                                                                                                         
b)         Vijeće za obrazovanje, mlade, kulturu i sport u formatu ministara kulture i sporta (EYCS); 25. studenoga 2014. godine                       
 
2.         a)         Prijedlog odluke o stavljanju izvan snage Prijedloga odluke o određivanju vrste konzularnog ureda
             b)         Prijedlog odluke o određivanju vrste konzularnog ureda                           
 
3.         Kadrovska pitanja
 
4.         Informacije, pitanja i prijedlozi.
 
 
   Prijedlog zapisnika i materijali za točke 1. i 3. bit će objavljeni na sjednici Vlade Republike Hrvatske.

Dokumenti