202. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenog dijela sjednice:

1.    Prijedlog uredbe o izmjenama i dopuni Zakona o zdravstvenoj zaštiti 
    
2.    Prijedlog uredbe o izmjeni Zakona o zaštiti na radu 

3.    Prijedlog uredbe o prestanku važenja Zakona o listi tjelesnih oštećenja 

4.    Prijedlog uredbe o izmjeni Zakona o prikupljanju, obradi, povezivanju, korištenju i razmjeni podataka o primicima i javnim davanjima po osiguranicima             
    
5.    Prijedlog uredbe o dopuni Zakona o putnim ispravama hrvatskih državljana 

6.    Prijedlog uredbe o izmjeni Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva 

7.    Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)  

8.    Prijedlog programa provedbe Strategije borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u Republici Hrvatskoj (2014. - 2020.), za razdoblje od 2014. do 2016. godine 

9.    Prijedlog odluke o iznosu državnih poticajnih sredstava za stambenu štednju prikupljenu u 2015. godini 

10.    Prijedlog odluke o dodjeli sredstava žurne pomoći za ublažavanje posljedica elementarnih nepogoda prijavljenih do 31. kolovoza 2014. godine u Republici Hrvatskoj 

11.    Prijedlog odluke o donošenju Izmjena i dopuna Programa obnove i saniranja posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije – obnova vodnih građevina i zaštita zdravlja životinja i ljudi 

12.    Prijedlog odluke o postupku realizacije projekta sanacije klizišta na cestama u Republici Hrvatskoj 

13.    Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o načinu trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova (EU) 

14.    Prijedlog uredbe o financijskoj strukturi omotnice za mjere iz programa izravne potpore za 2014. godinu (EU)

15.    Prijedlog Izvješća o slobodnim zonama za 2013. godinu

16.    a)    Prijedlog odluke o davanju državnih jamstava u korist Hrvatske poštanske banke d.d., Zagreb i/ili drugih poslovnih banaka u zemlji i/ili inozemstvu, za financiranje novogradnje 483 u BRODOSPLIT-HOLDING d.o.o.
    
b)    Prijedlog odluke o davanju državnih jamstava u korist Hrvatske poštanske banke d.d., Zagreb i/ili drugih poslovnih banaka u zemlji i/ili inozemstvu, za financiranje novogradnje 478, 479, 480 i 481 +4 (opcijske) u BRODOSPLIT-HOLDING d.o.o.

17.    Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za preuzimanje duga društva HŽ Infrastruktura d.o.o., temeljem danih jamstava i neplaćenih obveznih davanja dužnika, povećanjem kapitala javnog dobra 
    
18.    a)    Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija 
    
b)    Prijedlog uredbe o izmjenama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova, dodatku na uvjete rada te kriterijima i najvišem mogućem iznosu dodatka za natprosječne rezultate u radu za     službenike Porezne uprave 

19.    Prijedlog odluke o davanju koncesije društvu ZLATNE TERME - VELIKA d.o.o. za zahvaćanje termalnih voda za balneološke potrebe, sport i rekreaciju 

20.    Prijedlog uredbe o izmjeni i dopuni Uredbe o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i područnog (regionalnog) značaja 

21.     Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu zaštite okoliša i prirode za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u razdoblju od 2016. do 2019. godine za zakup poslovnog prostora 

22.    Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu, za studeni 2014. godine 

23.    Prijedlog rješenja o odobrenju sredstava na teret Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu, Hrvatskom Crvenom križu        

24.    Izvješće o primjeni Odluke o usklađivanju prekršajnog zakonodavstva Republike Hrvatske s Kaznenim zakonom, za razdoblje od rujna 2013. do srpnja 2014. godine

25.     Provedba Zaključka Hrvatskoga sabora u vezi s provjerom broja i vjerodostojnosti potpisa birača iz Zahtjeva za raspisivanje državnog referenduma o uređenju pitanja davanja hrvatskih autocesta u koncesiju

26.    Prijedlog odluke o imenovanju voditelja i zamjenika voditelja programa PHARE, IPA (komponenta I.) i Prijelaznog instrumenta u Republici Hrvatskoj 

27.    Prijedlog odluke o sudjelovanju do deset policijskih službenika u Specijalnoj     promatračkoj misiji Organizacije za europsku sigurnost i suradnju u Ukrajini (OSCE SMM Ukraine) 

28.    Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora o darovnici između Republike Hrvatske i Razvojne banke Vijeća Europe za tehničku pomoć "Hrvatska: obnova i izgradnja odjela/centra unutar zdravstvenih ustanova"

29.    Prijedlog zaključka u vezi sa Zajedničkom izjavom nakon sastanka ministara obrane Američko-jadranske povelje i sa Zajedničkom izjavom sa sastanka ministara obrane SEDM-a 

30.    Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja:

a)    Marije Rapo, u vezi s obnovom poplavom oštećenih objekata Hrvata koji žive na području Općine Maglaj u Bosni i Hercegovini
    
b)    Dragutina Lesara, u vezi s agencijama, zavodima i fondovima kojima je
         osnivač Republika HrvatskaDnevni red zatvorenog dijela sjednice:

1.    Prijedlog uredbe o unutarnjem ustrojstvu Vojne sigurnosno-obavještajne agencije (vrlo tajno)

2.    Nacrt prijedloga odluke o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti za otvaranje Privremenog ureda u Zagrebu (ograničeno)

3.    Kadrovska pitanja

4.    Informacije, pitanja i prijedlozi.

Dokumenti