204. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenog dijela sjednice:

1.         a)  Nacrt prijedloga zakona o dopuni Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje
            b) Nacrt prijedloga zakona o dopuni Zakona o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
 
2.         Prijedlog odluke o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola u razdoblju siječanj - lipanj 2015. godine
 
3.         Prijedlog odluke o početnoj cijeni i provedbi postupka javnog prikupljanja obvezujućih ponuda za kupnju dionica društva IMUNOLOŠKI ZAVOD d.d.
 
4.         Prijedlog uredbe o izmjenama Zakona o državnim službenicima
 
5.         Prijedlog odluke o ustupanju na korištenje službenih automobila Ministarstvu obrane
 
6.         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Statut Zavoda za unapređivanje zaštite na radu
 
7.         Prijedlog rješenja o odobrenju sredstava na teret Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu, Uredu zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava, za isplate novčanih naknada i troškova  postupaka u 5 predmeta

8.         Prijedlozi zaključaka u vezi s:
a)       Programom suradnje između Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske i Ministarstva obrazovanja, znanosti, istraživanja i sporta Slovačke Republike za razdoblje 2014. - 2017.
b)      Programom suradnje između Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske i Ministarstva nacionalnog obrazovanja Rumunjske u području obrazovanja za razdoblje 2014. - 2017.
c)       Mnogostranim sporazumom nadležnih tijela o automatskoj razmjeni informacija o financijskim računima
 
9.         Prijedlog uredbe o objavi Memoranduma o suglasnosti između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Države Katara o turističkoj suradnji
 
10.       Prijedlog za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad    obilježavanjem Dana donošenja Rezolucije o odcjepljenju Međimurja od mađarske   države (Čakovec, 9. siječnja 2015. godine)
 
 
Dnevni red zatvorenog dijela sjednice:
 
1.         Prijedlozi odluka o izdavanju dozvola za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na Jadranu u istražnim prostorima ugljikovodika
                                                                   
2.         a)         Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2015. godinu
          b)        Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2015. godinu                                                                             
3.         Kadrovska pitanja
 
4.         Informacije, pitanja i prijedlozi