205. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenog dijela sjednice:
 
 
1.         Prijedlog uredbe o izmjeni i dopuni Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika
 
2.         Polugodišnja informacija Hrvatske narodne banke o financijskom stanju, stupnju ostvarenja stabilnosti cijena i provedbi monetarne politike – davanje mišljenja Hrvatskome saboru
 
3.         Izvješće o radu Agencije za sigurnost željezničkog prometa za 2013. godinu
 
4.         Izvješće o radu Odbora za državnu službu za 2013. godinu
 
5.         Prijedlog uredbe o unutarnjem ustrojstvu Državnog ureda za središnju javnu nabavu
 
6.         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Zagrebu za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak          
 
7.         Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja:
 
a)         Franje Lucića, u vezi s potporom za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima
b)         dr. sc. Mirele Holy, u vezi s lošim stanjem u skloništu za životinje Ottova kućica
c)         Nevenke Bečić, u vezi s nepovredivošću vlasništva, obeštećenjem vlasnika privatnih stanova u koje su useljeni zaštićeni najmoprimci, te donošenjem izmjena i dopuna Zakona o najmu stanova

Dnevni red zatvorenog dijela sjednice:
 
1.         Prijedlog odluke o deklasifikaciji Zaključka o prihvaćanju Izvješća Radne skupine o sastanku predstavnika banke UBS AG održanom 20. i 21. listopada 2008. godine i Usuglašenog zapisnika sa sastanka (potpisan 21. listopada 2008. godine)
                                         
2.         Kadrovska pitanja
 
3.         Informacije, pitanja i prijedlozi.
 

Dokumenti