206. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenog dijela sjednice:
  1. a)         Nacrt prijedloga zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)
            b)         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kreditnim institucijama, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)
            c)         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)
 
2.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije (EU)
 
3.         Nacrt prijedloga strategije suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015. do 2020.
            godine (EU)
 
4.         Nacrt prijedloga godišnjega provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2015. godine
 
5.         Prijedlog odluke o prihvaćanju Prijedloga sporazuma o mjerama za ublažavanje financijskih teškoća određenog dijela građana koji su ovršenici u postupcima prisilne naplate tražbina male vrijednosti na novčanim sredstvima
 
6.         a)         Prijedlog odluke o otpisu potraživanja s osnove kamata po kreditima odobrenim od strane bivšeg Fonda za razvoj i zapošljavanje
            b)         Prijedlog odluke o odgodi plaćanja, obročnoj otplati duga uz otpis kamata po kreditima odobrenim od strane bivšeg Fonda za razvoj i zapošljavanje
 
7.         Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:
 
7.1.    Prijedlog zakona o referendumu (predlagatelj: Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora)
7.2.    Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika (predlagateljica: dr. sc. Martina Dalić, zastupnica u Hrvatskome saboru)
7.3.    Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (predlagateljica: dr. sc. Martina Dalić, zastupnica u Hrvatskome saboru)
7.4.    Prijedlog zakona o sustavu plaća u državnoj službi i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave (predlagateljica: dr. sc. Martina Dalić, zastupnica u Hrvatskome saboru)
7.5.    Prijedlog zakona o sustavu plaća u javnim službama (predlagateljica: dr. sc. Martina Dalić, zastupnica u Hrvatskome saboru)
 
8.         Prijedlog zaključka o donošenju Nacionalne strategije za provedbu Sheme školskog voća i povrća za razdoblje od 1. kolovoza 2014. do 31. srpnja 2015. godine
 
9.         Nacrt prijedloga odluke o davanju suglasnosti Vladi Republike Hrvatske na donošenje obavijesti o namjeri davanja koncesije i dodjeli koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Brašina, a u svrhu realizacije turističkog razvojnog Projekta Kupari, na lokaciji Kupari I. u Općini Župa dubrovačka
 
10.       Prijedlog odluke o jednokratnoj robnoj pomoći Caritasu Zagrebačke nadbiskupije, Caritasu Župe sv. Antuna Padovanskog
 
11.       a)         Prijedlog odluke o održavanju Prve pregledne konferencije Konvencije o kazetnom streljivu i osnivanju Organizacijskog odbora za njenu provedbu
            b)         Prijedlog odluke o održavanju treće „Jadranske vojne i zrakoplovne izložbe i konferencije – ASDA“
 
12.       Prijedlog odluke o prelasku granice Republike Hrvatske oružanih snaga država saveznica i Oružanih snaga Republike Hrvatske radi sudjelovanja na zajedničkim vježbama i obukama u 2015. godini
 
13.       Prijedlog rješenja o odobrenju sredstava na teret Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu, Uredu zastupnika Republike Hrvatske    pred Europskim sudom za ljudska prava, za razliku novčane naknade i troškova   postupka u predmetu Solar
 
14.       Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Ekvadora o ukidanju viza za nositelje diplomatskih, službenih i posebnih putovnica
 
15.       Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Narodne Republike Kine o sprječavanju krađe, nedopuštenog istraživanja i nezakonitog prometa kulturnim dobrima
 
16.       Izvješće o provedbi Deklaracije iz Brightona na nacionalnoj razini
 
17.       Verifikacija odgovora na zastupničko pitanje Petra Baranovića, u vezi sa stavljanjem u funkciju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske
 
 
 
Dnevni red zatvorenog dijela sjednice:

1.         Prijedlog stajališta za sastanak Vijeća za vanjske poslove (FAC); 19. siječnja 2015. godine
 
2.         Prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom Odluke o  zabrani novog zapošljavanja državnih službenika i namještenika u tijelima državne           uprave, stručnim službama i uredima Vlade Republike Hrvatske (Narodne novine, broj     114/2014) - davanje odgovora Ustavnom sudu Republike Hrvatske                                
3.         a)         Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2015. godinu
            b)         Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2015. godinu
                                         
4.         Kadrovska pitanja
 
5.         Informacije, pitanja i prijedlozi.