210. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenog dijela sjednice: 
 

 
1.         Nacrt konačnog prijedloga Zakona o pogrebničkoj djelatnosti (EU)
 
2.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu
 
3.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o društveno poticanoj stanogradnji, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
 
4.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o područjima posebne državne skrbi, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
 
5.         Nacrt prijedloga zakona o dopuni Zakona o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
 
6.         Nacrt prijedloga zakona o muzejima (EU)
 
7.         Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:
 
            a)         Prijedlog zakona o osnivanju Sveučilišta Sjever (predlagateljica: Natalija Martinčević, zastupnica u Hrvatskome saboru)

            b)         Prijedlog zaključka o učincima Zakona o sanaciji javnih ustanova (predlagatelj: Klub zastupnika Hrvatskih laburista - Stranke rada)

            c)         Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti osnivanja i ulaganja u opremanje i razvoj poduzetničkih zona

            d)         Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti postizanja rezultata i ostvarivanja ciljeva poslovanja trgovačkih društava u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

            e)         Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji političkih stranaka, nezavisnih zastupnika i članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranih s liste grupe birača za 2013.
 
8.         Prijedlog odluke o posebnim aktivnostima u provedbi Sporazuma o mjerama za ublažavanje financijskih teškoća određenog dijela građana koji su ovršenici u postupcima prisilne naplate tražbina male vrijednosti na novčanim sredstvima
 
9.         a)         Prijedlog nacionalnog strateškog okvira financijske pismenosti potrošača za razdoblje od 2015. do 2020. godine

             b)         Prijedlog akcijskog plana unaprjeđenja financijske pismenosti potrošača za 2015. godinu
 
10.       Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o koncesiji u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka u Limskom zaljevu 
 
11.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Hrvatskih voda 
  
12.       Prijedlog uredbe o ugovaranju i provedbi energetske usluge u javnom sektoru
 
13.       Prijedlog uredbe o izmjeni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama
 
14.       Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o postupku, načinu polaganja i Programu državnog stručnog ispita
 
15.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Izmjene Statuta Agencije za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi
 
16.       a)        Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o davanju određenih nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske, kojima je do sada upravljao Ured za rezidencijalne potrebe, na upravljanje Uredu Predsjednika Republike Hrvatske i Uredu za državnu imovinu

            b)         Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o korištenju rezidencijalnih objekata u vlasništvu Republike Hrvatske

17.       Prijedlog odluke o davanju državnih  jamstava  Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak i/ili drugim poslovnim bankama u zemlji i/ili inozemstvu za izdavanje izravnih i neizravnih bankarskih garancija za avansne uplate kupca za Nov. 513, 514 i 515, a čiju gradnju je ugovorio Uljanik d.d.

18.       a)         Prijedlog odluke o davanju mišljenja nadležnom državnom odvjetništvu za sklapanje nagodbe između Republike Hrvatske i društva Autoceste Zagreb – Macelj d.o.o., Zagreb            
                       
            b)         Rješenje o odobrenju sredstava na teret Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu, društvu Autocesta Zagreb - Macelj d.o.o., Zagreb                                                                                   
 
19.       Prijedlog odluke o rezervama uz Konvenciju od 26. svibnja 1997. sastavljenu na temelju članka K.3. stavka 2. točke (c) Ugovora o Europskoj uniji o borbi protiv korupcije u kojoj sudjeluju službenici Europskih zajednica ili službenici država članica Europske unije
 
20.       Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti predstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana Odbora za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava
 
21.       Prijedlog zaključka u vezi s potpisivanjem I. Aneksa Ugovora o pružanju usluge snimanja sjednica Vlade Republike Hrvatske i drugih događanja
 
22.       Prijedlog zaključka o prihvaćanju Nacrta projekta "Projekt održivog razvoja hrvatskog željezničkog sektora"
 
23.       Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Nigerije o gospodarskoj suradnji
 
24.       Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske:
 
            24.1.    dr. sc. Mirele Holy, u vezi s obavljanjem poslova čišćenja u Kliničkom bolničkom centru Zagreb – Rebro

            24.2.    dr. sc. Mirele Holy, u vezi s plaćanjem mjesečne pristojbe Hrvatskoj radioteleviziji za kućanstva koja nemaju u vlasništvu ili posjedu radijski i televizijski prijamnik

            24.3.    Petra Baranovića, u vezi s izborima za mjesne odbore u Gradu Skradinu

            24.4.    Dragutina Lesara, u vezi s korištenjem poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

            24.5.    Dražena Đurovića, u vezi s utjecajem izmjena Zakona o porezu na dohodak na prihode jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i poduzimanja mjera za izlazak Republike Hrvatske iz recesije

            24.6.    Dragutina Lesara, u vezi s brojem nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske koje su tijekom 2013. i 2014. godine stavljene u funkciju osnivanjem prava građenja, prava korištenja i slično
 
25. DOPUNSKA TOČKA: Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti predstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana Kluba zastupnika Hrvatskih laburista – Stranke rada na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o proračunu

 
 Dnevni red zatvorenog dijela sjednice:

 
1.         Prijedlog odgovora na Pismo službene obavijesti Europske komisije od 27. studenoga  2014. godine br. 2014/4242 u vezi sa slobodom pružanja usluga u pomorskom prometu
                                                                                 
2.         Prijedlog odluke o materijalnim sredstvima
 
3.    a) Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2015. godinu
       b) Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2015. godinu
                                         
4.        Kadrovska pitanja
 
5.        Informacije, pitanja i prijedlozi.