218. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenog dijela sjednice:

1.    Nacrt prijedloga zakona o stečaju potrošača

2.    Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU) 

3.    Prijedlog odluke o prihvaćanju Ugovora o uslugama u Europskoj razmjeni podataka o plovilima 

4.    a)    Prijedlog odluke o cijeni plina po kojoj je proizvođač prirodnog plina, prirodni plin proizveden na području Republike Hrvatske dužan prodavati opskrbljivaču na veleprodajnom tržištu plina
    b)    Prijedlog odluke o cijeni plina po kojoj je opskrbljivač na veleprodajnom tržištu plina dužan prodavati plin opskrbljivačima u javnoj usluzi opskrbe plinom za kupce iz kategorije kućanstvo 

5.    Nacrt prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Odluke o popisu pravnih osoba od posebnog državnog interesa

6.    Prijedlog odluke o otpisu dospjelih i nedospjelih potraživanja po Kreditnom programu zapošljavanja razvojačenih pripadnika Hrvatske vojske

7.    a)    Prijedlog odluke o prijenosu upravljanja i raspolaganja poslovnim prostorima s Ministarstva obrane na Državni ured za upravljanje državnom imovinom
        b)    Prijedlog odluke o prodaji stanova u vlasništvu Republike Hrvatske kojima upravlja Ministarstvo obrane 

8.    Prijedlog odluke o davanju državnih jamstava u korist Zagrebačke banke d.d., Zagreb, za osiguranje avansnih uplata kupca WISBY TANKERS, Fabriksgatan 4, Lidkoping, Sweden, za tri LPG barže – Nov. 13172, 13173 i 13174, a čiju gradnju je ugovorilo društvo 3. MAJ Brodogradilište d.d.

9.    Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju državnih jamstava Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak ili drugim poslovnim bankama u zemlji i/ili inozemstvu za izravno dugoročno zaduženje društva Đuro Đaković Specijalna vozila d.d., Slavonski Brod 

10.    Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o izuzimanju od prodaje dionica društva Končar-Elektroindustrija d.d., Zagreb

11.    Prijedlog rješenja o odobrenju sredstava na teret Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu, Zakladi Ana Rukavina, za nabavu Spectra Optia Apheresis Systema za potrebe Registra dobrovoljnih darivatelja krvotvornih matičnih stanica 

12.    Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Koordinacijskog tijela za praćenje provedbe sanacije zdravstvenih ustanova 

13.    a)    Prijedlog amandmana Vlade Republike Hrvatske na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policiji 
          b)    Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti predstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana drugih predlagatelja na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policiji 

14.    Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti predstavniku VladeRepublike Hrvatske za prihvaćanje amandmana drugih predlagatelja na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Nacionalnom preventivnom mehanizmu za sprečavanje mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja                 

15.    Prijedlog uredbe o objavi Ugovora o darovnici između Republike Hrvatske i Razvojne banke Vijeća Europe za tehničku pomoć "Hrvatska: obnova i izgradnja odjela/centra unutar zdravstvenih ustanova" 

16.    Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Koreje o zračnom prometu 

17.    Prijedlog zaključka u vezi s prihvaćanjem Zapisnika sa sjednice Međuvladinog povjerenstva za gospodarsku suradnju između Hrvatske i Turkmenistana 

18.   Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske:
a)    dr. sc. Mirele Holy, u vezi s uzgajanjem životinja u svrhu proizvodnje krzna 
b)    Branka Hrga, u vezi s blokiranim računima građana 
c)    Nenada Pleše, u vezi s vrijednošću posebne vrste imovine u vlasništvu Republike Hrvatske 
d)    Nenada Pleše, u vezi s dostavom određenih podataka o državnoj imovini koja je predmet zahtjeva za povrat od strane vjerskih zajednica 

Materijali za točku 10. bit će objavljeni na sjednici Vlade Republike Hrvatske.

Dnevni red zatvorenog dijela sjednice: 

1.    Prijedlozi stajališta za sastanke Vijeća ministara:

    a)  Vijeće za pravosuđe i unutarnje poslove (JHA); 12. i 13. ožujka 2015. godine 
    b)  Vijeće za promet, telekomunikacije i energetiku (TTE-Promet); 13. ožujka 2015. godine 
    c)  Vijeće za vanjske poslove (FAC); 16. ožujka 2015. godine 
    d)  Vijeće za poljoprivredu i ribarstvo (AGRIFISH); 16. ožujka 2015. godine
    e)  Vijeće za opće poslove (GAC); 17. ožujka 2015. godine

2.    Prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom Republike Hrvatske i zakonom Odluke o izmjenama Odluke o utvrđivanju plaća i drugih primanja predsjednika i članova uprava trgovačkih društava (Narodne novine, broj 25/2014) – davanje odgovora Ustavnom sudu Republike Hrvatske

3.    Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za zastupanje pred Trgovačkim sudom u Zagrebu 

4.    Nacrti prijedloga odluka o zatvaranju Generalnog konzulata Republike Hrvatske i    osnivanju Konzulata Republike Hrvatske, na čelu s počasnim konzulima (tajno)
5.    a)     Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2015. godinu
       b)     Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2015. godinu

6.    Kadrovska pitanja

7.    Informacije, pitanja i prijedlozi.