219. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenog dijela sjednice: 
 
1.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Prekršajnog zakona
 
2.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima za mladež
 
3.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o zaštiti novčarskih institucija
 
4.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu
 
5.         Nacrt prijedloga zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 258/2012 o provedbi članka 10. Protokola Ujedinjenih naroda o vatrenom oružju, utvrđivanju odobrenja za izvoz vatrenog oružja, mjera za uvoz i provoz vatrenog oružja, njegovih dijelova i komponenata i streljiva, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)
 
6.         Prijedlog odluke o dodjeli sredstava žurne pomoći za ublažavanje posljedica elementarnih nepogoda nastalih od poplave i tuče u 2014. godini u Vukovarsko-srijemskoj županiji te pomoć za štete nastale od poplave u kolovozu 2014. godine u Gradu Slatini u Virovitičko-podravskoj županiji
 
7.         Prijedlog odluke o dopuni Odluke o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola u razdoblju siječanj - lipanj 2015. godine
 
8.         Prijedlog odluke o prijenosu prava upravljanja stanovima u vlasništvu Republike Hrvatske s Ministarstva obrane na Ministarstvo branitelja
 
9.         Prijedlog odluke o izuzimanju od prodaje dionica društva Đuro Đaković Holding d.d., Slavonski Brod
 
10.       10.1.   a)    Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za financiranje Projekta održivih Hrvatskih željeznica u Europi za društvo HŽ Infrastruktura d.o.o.

                        b)    Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o zajmu između HŽ Infrastrukture d.o.o. i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, za financiranje Projekta održivih Hrvatskih željeznica u Europi        

            10.2.   a)    Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za financiranje Projekta održivih Hrvatskih željeznica u Europi za društvo HŽ Cargo d.o.o.

                        b)    Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o zajmu između HŽ Carga d.o.o. i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, za financiranje Projekta održivih Hrvatskih željeznica u Europi

            10.3.   a)    Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za financiranje Projekta održivih Hrvatskih željeznica u Europi za društvo HŽ Putnički prijevoz d.o.o.

                        b)    Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o zajmu između HŽ Putničkog prijevoza d.o.o. i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, za financiranje Projekta održivih Hrvatskih željeznica u Europi
           
11.       Prijedlog odluke o davanju državnih jamstava u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak i/ili drugih poslovnih banaka u zemlji i/ili inozemstvu za izdavanje izravnih i neizravnih bankarskih garancija za osiguranje avansnih uplata kupca Geo Sea Luxembourg S.A. Luxembourg, za samopodiznu platformu Nov. 520, čiju je gradnju ugovorilo društvo Uljanik d.d.
 
12.       Prijedlog odluke o donošenju Strateškog plana promicanja i zaštite oralnog zdravlja 2015. - 2017.
 
13.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Lovran za zaduženje kod Erste&Steiermärkische Bank d.d., Rijeka
 
14.       Prijedlog odluke o davanju odobrenja Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture za novo zapošljavanje na određeno vrijeme
 
15.       a)        Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova

            b)         Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta policijskih službenika

            c)         Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o plaćama policijskih službenika

            d)         Prijedlog uredbe o izmjenama Uredbe o područjima, sjedištima, vrstama i kategorijama policijskih uprava i policijskih postaja
 
 
16.       Prijedlog uredbe o dopuni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama
 
17.       Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama        
 
18.       Prijedlog odluke o pokretanju postupka pregovora o sklapanju izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske
 
19.       a)        Prijedlog odluke o prestanku važenja stupnja tajnosti dokumenata Odbora za privredu Izvršnog vijeća Sabora Socijalističke Republike Hrvatske

            b)         Prijedlog odluke o prestanku važenja stupnja tajnosti dokumenata Predsjedništva Socijalističke Republike Hrvatske, Izvršnog vijeća Sabora Socijalističke Republike Hrvatske i Sabora Socijalističke Republike Hrvatske

            c)         Prijedlog zaključka u vezi sa zahtjevima za uvid i korištenje arhivskog gradiva nastalog djelovanjem tijela izvršne i zakonodavne vlasti Socijalističke Republike Hrvatske
 
20.       Prijedlog odluke o davanju odobrenja Virovitičko-podravskoj županiji i Općini Antunovac za sudjelovanju u Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju pod nazivom „Pannon Europska grupacija za teritorijalnu suradnju s ograničenom odgovornošću“
 
21.       Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti predstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana Odbora za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na Konačni prijedlog zakona o nadzoru predmeta od plemenitih kovina                    
 
22.       Prijedlog uredbe o objavi Sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava između Republike Hrvatske i Razvojne banke Vijeća Europe u vezi s Regionalnim programom stambenog zbrinjavanja za Potprojekt br. HR3 (2013)
 
23.       Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora o financiranju između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke za Projekt nacionalnog sufinanciranja EU fondova u razdoblju od 2014. - 2020. godine
 
24.       Prijedlozi zaključaka u vezi s:
 
            a)         Tehničkim dogovorom između Ministarstva obrane Republike Hrvatske i ministra obrane Francuske Republike o pružanju logističke potpore u korist hrvatskog vojnog osoblja koje sudjeluje u vojnoj operaciji Europske unije Atalanta

            b)         Sporazumom između Vlade Republike Hrvatske i Svjetske turističke organizacije u vezi s održavanjem 100. sjednice Izvršnog vijeća u Rovinju, Hrvatska, od 27. do 29. svibnja 2015.
 
 
25.       Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske:
 
            a)         Branka Hrga, u vezi s odobrenom količinom trupaca za vlastitu preradu za 2015. godinu

            b)         Ivana Šimunovića, u vezi s Uredom na koji predsjednik Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti ima pravo sukladno posebnom zakonu
 
 
 
Dnevni red zatvorenog dijela sjednice: 
 
 
1.         Prijedlozi stajališta Republike Hrvatske za sastanak Europskog vijeća; 19. i 20. ožujka  2015. godine
 
2.         Prijedlog odgovora na Pismo službene obavijesti Europske komisije od 29. siječnja 2015. godine u vezi s nacionalnim mjerama prijenosa Direktive
 
3.         Prijedlog za davanje suglasnosti zastupnici Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava za postizanje prijateljskog rješenja spora (ograničeno)
 
4.         Kadrovska pitanja
 
5.         Informacije, pitanja i prijedlozi.