221. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenog dijela sjednice:

1.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona (EU)
 
2.         Nacrt prijedloga zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma
 
3.         Nacrt prijedloga zakona o protuminskom djelovanju
 
4.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o komasaciji poljoprivrednog zemljišta
 
5.         Nacrt prijedloga zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (EU)
 
6.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za mobilnost i programe Europske unije (EU)
 
7.         Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Hrvatske i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak i na dohodak od otuđenja imovine, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
 
8.         Prijedlog programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2015. godini
 
9.         Prijedlog odluke o donošenju izmjena Programa energetske obnove obiteljskih kuća za razdoblje od 2014. do 2020. godine s detaljnim planom za razdoblje od 2014. do 2016. godine
 
10.       Prijedlog odluke o potvrđivanju Konačne liste vlasnika špekulativnih zaliha šećera
 
11.       Prijedlog odluke o stupanju u posjed nekretnine u k.o. Šumet, prije pravomoćnosti djelomičnog rješenja o nepotpunom izvlaštenju
 
12.      
12.1.    Prijedlog odluke o koncesiji u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja bijele ribe u akvatoriju Vrgadskog kanala

12.2.    a) Prijedlog rješenja o odbijanju ponude društva Hotel Medena d.d. pristigle na temelju Obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Donji Seget, predio ispred hotela Medena kao nevaljane
           b) Prijedlog odluke o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Donji Seget, predio ispred hotela Medena

13.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta, za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2016. i 2017. godini, za sufinanciranje izgradnje građevine Osnovne škole Pazdigrad u Splitu
 
14.      
14.1.    Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu, za veljaču 2015. godine
14.2.    Prijedlozi rješenja o odobrenju sredstava na teret Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu:
            a) Državnom uredu za obnovu i stambeno zbrinjavanje za sanaciju šteta od poplava
            b) Uredu predsjednice Republike Hrvatske, za podmirenje troškova organizacije svečanog polaganja prisege Predsjednice Republike Hrvatske
            c) Uredu zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava, za isplate novčanih naknada i troškova postupaka temeljem presuda i odluka Europskog suda za ljudska prava u 5 predmeta
 
15.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu zdravlja, za angažiranje fizičkih ili pravnih osoba za poslove strateškog i operativnog planiranja odnosa s javnošću i realizacije komunikacijskih aktivnosti s ciljem informiranja javnosti Republike Hrvatske o implementaciji reformskih mjera koje provodi Ministarstvo zdravlja
 
16.       Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Nacionalnog odbora za borbu protiv nasilja u sportu
 
17.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Medulin za zaduženje kod Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb
 
18.       Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva zdravlja
 
19.       Prijedlog odluke o imenovanju Nacionalnog koordinatora za programe pomoći i suradnje s Europskom unijom
 
20.       Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Islamske Republike Irana o gospodarskoj suradnji
 
21.       Prijedlozi zaključaka u vezi s:
a) Programom suradnje između Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske i Ministarstva vanjskih poslova Republike Kazahstana za razdoblje 2015.-2017.
b) Programom suradnje između Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske i Ministarstva obrazovanja i znanosti Republike Makedonije u područjima znanosti, tehnologije i obrazovanja za razdoblje od 2015. do 2018. godine
 
22.       a) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti i prihvaćanju suorganizacije Brown foruma 2015: „Poticanje strateškog razvoja ICT sektora“
b) Prijedlog odluke o dodjeli posebne godišnje nagrade "Ron Brown" tvrtki Farmeron d.o.o. za osobiti doprinos u razvoju gospodarske suradnje između Republike Hrvatske i Sjedinjenih Američkih Država u 2014. godini
 
23.       Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske:
            a) Gorana Beusa Richembergha, u vezi s pravima i naknadama koje ostvaruju osobe s invaliditetom temeljem propisa Republike Hrvatske
            b) Branka Hrga, u vezi sa zabranom zapošljavanja novog tehničkog osoblja
            c) Petra Baranovića, u vezi s Operativnim planom za ribarstvo za razdoblje 2014. - 2015.
            d) Nenada Pleše, u vezi s raspolaganjem građevinskim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na dan 30. rujna 2014. godine
            e) prof. dr. sc. Miroslava Tuđmana, u vezi s Okruglim stolom o deset godina civilnog sudjelovanja Republike Hrvatske u međunarodnim mirovnim misijama i operacijama, kao i promotivnom materijalu koji se dijelio na Okruglom stolu, održanom 11. veljače 2015. godine u Hrvatskome saboru

24. DOPUNSKA TOČKA: Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti predstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana drugih predlagatelja na Konačni prijedlog zakona o izmjeni Zakona o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža
 

Dnevni red zatvorenog dijela sjednice:

1.         Očitovanja Vlade Republike Hrvatske Ustavnom sudu Republike Hrvatske na:

  1. Zahtjev za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom Republike Hrvatske dijela članka 75. stavka 5. u vezi s člancima 84.a i 127. te članka 127. Ovršnog zakona (Narodne novine, br. 112/2012, 25/2013 i 93/2014)
  2. Odluku u povodu Zahtjeva za raspisivanje državnog referenduma o donošenju Zakona o obavljanju pratećih i neosnovnih djelatnosti u javnom sektoru (Narodne novine, broj 25/2015)
  3. Odluku u povodu Zahtjeva za raspisivanje državnog referenduma o uređenju pitanja davanja hrvatskih autocesta u koncesiju (Narodne novine, broj 25/2015)
2.         Nacrt prijedloga odluke o izmjeni Odluke o donošenju ustroja Obalne straže Republike Hrvatske (tajno)
 
3.         Prijedlog rješenja o odobrenju sredstava na teret Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu, Uredu zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava, za postizanje prijateljskog rješenja spora (ograničeno)
 
4.         Nacrt prijedloga odluke o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske, na čelu s počasnim konzulom (tajno)

5.         a) Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2015. godinu
            b) Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2015. godinu.