222. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenog dijela sjednice 

1.   Nacrt prijedloga zakona o humanitarnoj pomoći 

2.  a) Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Pravosudnoj akademiji 
     b) Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnom odvjetništvu 
     c) Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Državnom sudbenom vijeću 

3.   Nacrt konačnog prijedloga zakona o pravima žrtava seksualnog nasilja u Domovinskom ratu 

4.   Nacrt konačnog prijedloga zakona o Hrvatskoj agronomskoj komori 

5.   Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:

a)    Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (predlagatelj: Klub zastupnika Hrvatskih laburista – Stranke rada) 
b)    Prijedlog zakona o dopuni Zakona o Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske (predlagateljica: Jadranka Kosor, zastupnica u Hrvatskome saboru) 
c)    Prijedlog odluke o proglašenju "Nacionalnog dana oboljelih od multiple skleroze" (predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a u Hrvatskome saboru)

6.    Prijedlog plana humanitarnog razminiranja za 2015. godinu 

7.    Prijedlog odluke o donošenju Nacionalnog akcijskog plana suzbijanja zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2017. godine

8.    Prijedlog odluke o financiranju projekta Razvoj Zračne luke Dubrovnik 

9.    Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice, za raspolaganje nekretninom - poslovnim prostorom i sklapanje Ugovora o zakupu poslovnog prostora s Klinikom za dječje bolesti Zagreb 

10.   a)   Prijedlog odluke o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja plaže Kostabela u Rijeci te zahvata morske vode za potrebe bazena i za potrebe termotehničkih uređaja 
         b)    Prijedlog obavijesti o namjeri davanja koncesije u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja bijele ribe kod Velog Školja, južno od uvale Vela Lamjana 

11.    a)   Izvješće o vođenim pregovorima za sklapanje Ugovora o jamstvu između  Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za financiranje Projekta održivih Hrvatskih željeznica u Europi za društvo HŽ Cargo d.o.o. i Ugovora o zajmu između HŽ Carga d.o.o. i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za financiranje Projekta održivih Hrvatskih željeznica u Europi
          b)   Izvješće o vođenim pregovorima za sklapanje Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za financiranje Projekta održivih Hrvatskih željeznica u Europi za društvo HŽ Putnički prijevoz d.o.o. i Ugovora o zajmu između HŽ Putničkog prijevoza d.o.o. i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za financiranje Projekta održivih Hrvatskih željeznica u Europi
         c)   Izvješće o vođenim pregovorima za sklapanje Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za financiranje Projekta održivih Hrvatskih željeznica u Europi za društvo HŽ Infrastruktura d.o.o. i Ugovora o zajmu između HŽ Infrastrukture d.o.o. i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, za financiranje Projekta održivih Hrvatskih željeznica u Europi 

12.    Izvješće o radu Agencije za ugljikovodike za 2014. godinu 

13.    Prijedlog uredbe o dopuni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama 

14.    Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Staro Petrovo Selo za zaduženje kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb 

15.    Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za nabavu vozila u okviru Europskog fonda za povratak, za razdoblje 2014. – 2015. godine 

16.    Prijedlog rješenja o odobrenju sredstava na teret Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu, Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja, za obnavljanje neophodne opreme oštećene tijekom sanacije šteta od poplava i zimskog nevremena u 2014. godini 

17.    Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Kosova o europskom partnerstvu

18.    Prijedlozi za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad:

        a)     Devetim svjetskim kongresom o kemijskoj, biološkoj, radiološkoj i nuklearnoj - CBRN znanosti i nadzoru posljedica (Zagreb, 11. do 17. travnja 2015. godine)
        b)     međunarodnom biciklističkom utrkom "Tour of Croatia"    
                                         
19.    Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske:

a)    dr. sc. Mirele Holy, u vezi s intenziviranjem obnove pruge za obavljanje unutarnjeg i međunarodnog željezničkog prometa i uključivanje društva Pružne građevine d.o.o. u projekte koje sufinanciraju Europska unija i Republika Hrvatska 
b)    dr. sc. Mirele Holy, u vezi s kriterijima utvrđivanja kreditne sposobnosti dužnika i njihovih sudužnika, od strane banaka, prilikom odobrenja kredita
c)    Josipa Borića, u vezi s poslovanjem određenih banaka na području Republike Hrvatske 

Dnevni red zatvorenog dijela sjednice: 

1.    Prijedlog za pokretanje postupka ocjene suglasnosti s Ustavom članka 20. stavka 3. Zakona o saniranju posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije  (Narodne novine, broj 77/2014) - davanje očitovanja Ustavnom sudu Republike Hrvatske

2.    a) Prijedlozi za davanje suglasnosti zastupnici Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava za postizanje prijateljskih rješenja sporova (ograničeno) 
       b) Prijedlog rješenja o odobrenju sredstava na teret Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu, Uredu zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava, za postizanje prijateljskih rješenja sporova (ograničeno)                             

3.    Kadrovska pitanja

4.    Informacije, pitanja i prijedlozi

 

Dokumenti