224. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenog dijela sjednice: 
 
1.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)
 
2.         Prijedlog odluke o jedinstvenim kriterijima za analizu poslovanja domova socijalne skrbi čiji je osnivač Republika Hrvatska i decentraliziranih domova za starije i nemoćne osobe čiji su osnivači jedinice područne (regionalne) samouprave i Grad Zagreb
 
3.         a)         Prijedlog  uredbe o visini trošarine na cigarete, sitno rezani duhan i ostali duhan za pušenje

            b)         Prijedlog uredbe o izmjeni Uredbe o visini trošarine na motorne benzine, plinsko ulje i kerozin za pogon         
 
4.         Prijedlog odluke o prestanku važenja Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog modela monetizacije javnog duga vezanog uz društva Hrvatske autoceste d.o.o. i Autocesta Rijeka – Zagreb d.d. kroz dodjelu koncesije za upravljanje i održavanje autocesta                                                                                                                   
                         
5.         Izvješće o provedbi Plana humanitarnog razminiranja i utrošenim financijskim sredstvima za 2014. godinu           
 
6.         Izvješće o poduzetim aktivnostima u vezi s preporukama iz Izvješća pučke pravobraniteljice za 2013. godinu
 
7.         Izvješće o radu i razvoju državne informacijske infrastrukture za 2014. godinu
 
8.         Izvješće o radu Odbora za standarde financijskog izvještavanja za 2014. godinu
 
9.         Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:
 
            a)         Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o porezu na dodanu vrijednost
                        (predlagateljica: Sunčana Glavak, zastupnica u Hrvatskome saboru)

            b)         Prijedlog za davanje vjerodostojnog tumačenja članka 35. Zakona o mirovinskom osiguranju (Narodne novine, br. 157/2013 i 33/2015) - predlagatelj: Klub zastupnika HSU-a u Hrvatskome saboru
 
10.       a)         Prijedlog rješenja o istovremenom raspuštanju Gradskog vijeća Grada Vrgorca i razrješenju gradonačelnika Grada Vrgorca i njegovog zamjenika

            b)         Prijedlog rješenja o istovremenom raspuštanju Općinskog vijeća Općine Semeljci i razrješenju općinskog načelnika Općine Semeljci i njegovog zamjenika
 
11.       Prijedlog odluke o davanju odobrenja općinama Donja Dubrava, Donji Kraljevec, Donji Vidovec, Goričan i Kotoriba za sudjelovanje u Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju pod nazivom „Regija Mura – Europska grupacija za teritorijalnu suradnju s ograničenom odgovornošću“ i odobrenju Konvencije
                          
12.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Izmjene Statuta Zavoda za unapređivanje zaštite na radu
 
13.       Prijedlog amandmana Vlade Republike Hrvatske na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu
 
14.       Prijedlog odluke o prihvaćanju Memoranduma o razumijevanju između Europske unije i Ministarstva uprave Republike Hrvatske o kvaliteti i sigurnosnim zahtjevima koji se odnose na povezanost s mrežom TESTA-ng u okviru ISA programa
 
15.       Prijedlog rješenja o odobrenju sredstava na teret Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu, Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje, radi pružanja humanitarne pomoći Republici Albaniji u robi i organizacije prijevoza
 
16.       Prijedlozi za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad:
            a)         70. obljetnicom pobjede nad fašizmom

            b)         manifestacijom "Noć knjige 2015." (23. travnja 2015. godine)       
 
17.       Verifikacija odgovora na zastupničko pitanje Branka Hrga, u vezi s reorganizacijom Porezne uprave u Područnom uredu Sjeverna Hrvatska
 
 
Dnevni red zatvorenog dijela sjednice:  

 
 
1.         Prijedlozi stajališta za sastanke Vijeća ministara:
 
            a)         Vijeće za poljoprivredu i ribarstvo (AGRIFISH); 20. travnja 2015. godine

            b)         Vijeće za vanjske poslove (FAC); 20. travnja 2015. godine

            c)         Vijeće za opće poslove (GAC); 21. travnja 2015. godine
 
2.         Kadrovska pitanja
 
3.         Informacije, pitanja i prijedlozi.
 
 
 
                                                                                              

Dokumenti