227. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenog dijela sjednice: 
 
1.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora
 
2.         Nacrt prijedloga zakona o prijenosu osnivačkih prava nad Sveučilištem Sjever na Republiku Hrvatsku, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
 
3.         Prijedlog uredbe o načinu utvrđivanja jedinstvenog identifikatora (EU)
 
4.         Prijedlog odluke o donošenju Programa za zaštitu i promicanje dojenja od 2015. do 2016. godine
 
5.         Izvješće o radu Savjeta za razvoj civilnoga društva u 2014. godini
 
6.         Godišnje izvješće o izvozu robe s dvojnom namjenom u 2014. godini
 
7.         Konačno izvješće o provedbi Programa mjera obnove opožarenih površina na području otoka Brača
 
8.         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Poslovno i financijsko izvješće o radu Agencije za vodne putove za 2014. godinu
 
9.         Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti društvu HŽ Cargo d.o.o. za kreditno zaduženje kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb, radi refinanciranja postojećeg kreditnog zaduženja
 
10.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Javne ustanove "Nacionalni park Paklenica" za sklapanje ugovora za izvođenje građevinskih radova radi djelomične rekonstrukcije, građevinskog uređenja i završnih radova i izvođenja instalacija radi privođenja namjeni bivšeg podzemnog skloništa u Paklenici u posjetiteljski centar NP Paklenica
 
11.       Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti ravnateljici Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, za sklapanje sporazuma s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo za nabavu, pohranu i distribuciju cjepiva za 2015. godinu
 
12.       Prijedlog odluke o središnjem obilježavanju Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja                                  
                                              
13.       Prijedlog akcijskog plana za provedbu Odluke o smanjenju broja agencija, zavoda, fondova i drugih pravnih osoba s javnim ovlastima i osnivanju Povjerenstva za provedbu racionalizacije sustava agencija, zavoda, fondova i drugih pravnih osoba s javnim ovlastima

14.       Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti predstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Hrvatskoga sabora na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona
 
15.       Prijedlog odluke o prihvaćanju Odluke Vijeća Europske unije od 26. svibnja 2014. o sustavu vlastitih sredstava Europske unije (2014/335/EU, Euratom)
 
16.       Prijedlog zaključka o sufinanciranju dijela aktivnosti Zavoda za međunarodnu znanstvenu suradnju jugoistočne Europe – EFISEE
 
17.       Izvješće o vođenim pregovorima za sklapanje Protokola između Republike Hrvatske i Savezne Republike Njemačke o izmjeni i dopuni Ugovora između Republike Hrvatske i Savezne Republike Njemačke o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu

18.       Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Okvirnog sporazuma između Švicarskog saveznog vijeća i Vlade Republike Hrvatske o provedbi Švicarsko-hrvatskog programa suradnje na smanjenju ekonomskih i socijalnih nejednakosti unutar proširene Europske unije
 
19.       Prijedlozi zaključaka u vezi s:
 
a)         Hrvatsko-francuskim strateškim partnerstvom - Akcijski plan 2014.-2017.
b)         Memorandumom o suglasnosti o suradnji u području prava između Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske i Ministarstva pravosuđa Države Katara
c)         Tehničkim dogovorom između Ministarstva obrane Republike Hrvatske i Ministarstva obrane Crne Gore o provedbi zajedničke obuke radi sudjelovanja u NATO vođenim operacijama
 
20.       Prijedlozi za prihvaćanje pokroviteljstava Vlade Republike Hrvatske nad:
 
            a)        sportskim susretima državnih i lokalnih službenika i namještenika (turističko naselje "Zaton Holiday Resort", pokraj Nina, 20. do 24. svibnja 2015. godine)
            b)        47. Izložbom vina kontinentalne Hrvatske (5. i 6. lipnja 2015. godine, Sveti Ivan Zelina)
 
21.       Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske:
 
a)         dr. sc. Mirele Holy, u vezi s prijemom na radno mjesto sanitarne inspektorice,  te obustavom postupka javnog natječaja
b)         dr. sc. Mirele Holy, u vezi s izračunom plaća zaposlenika i upravljanjem u Hrvatskoj regulatornoj agenciji za mrežne djelatnosti (HAKOM)
c)         Dragutina Lesara, u vezi s naplatom naknade za prikupljanje miješanog komunalnog otpada u mjestu Jezera na otoku Murteru
d)         Petra Baranovića, u vezi s obnovom i vlasništvom nad zgradom Doma kulture i ostalih pratećih objekata u selu Bruška kod Grada Benkovca
e)         Josipa Borića, u vezi s otkupom stanova koji su u najmu zaposlenika Brodogradilišta 3. MAJ

22.       Dopunska točka 

a) Prijedlog odluke o prestanku važenja Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske kojima upravlja Ministarstvo obrane, a koje se mogu koristiti u turističke svrhe
b) Prijedlog odluke o prihvaćanju Izvješća o trgovačkom društvu Club Adriatic d.o.o., Zagreb i provedbi postupka predstečajne nagodbe, te davanju suglasnosti i preporuke za prihvaćanje Izmijenjenog plana financijskog i operativnog restrukturiranja trgovačkog društva Club Adriatic d.o.o., Zagreb
 

Dnevni red zatvorenog dijela sjednice:
 
1.         Prijedlozi stajališta za sastanke Vijeća ministara:
 
a)         Vijeće za poljoprivredu i ribarstvo (AGRIFISH); 11. svibnja 2015. godine
b)         Vijeće za ekonomska i financijska pitanja (ECOFIN); 12. svibnja 2015. godine
 
2.         Prijedlog odgovora na Pismo službene obavijesti Europske komisije od 26. veljače 2015. godine br. 2014/4257 u vezi s postupkom izdavanja godišnjih dozvola
 
3.         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Glavnom državnom odvjetniku Republike Hrvatske za davanje punomoći
 
4.         a)         Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2015. godinu
            b)         Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2015. godinu
 
5.         Kadrovska pitanja
 
6.         Informacije, pitanja i prijedlozi.