243. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenog dijela sjednice:


1.         Prijedlog uredbe o osnivanju Imunološkog zavoda
 
2.         Prijedlog odluke o uvjetima i postupku  za izbor i/ili imenovanje kandidata za članove nadzornih odbora u trgovačkim društvima u kojima Republika Hrvatska ili pravne osobe koje je osnovala Republika Hrvatska imaju udio u temeljnom kapitalu
 
3.         Prijedlog uredbe o izmjenama Uredbe o mjerilima razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme
 
4.         Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:
 
4.1.      Godišnje izvješće Financijske agencije za 2014. godinu
4.2.      Godišnje izvješće o radu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave   za 2014. godinu
4.3.      Godišnje izvješće o radu Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja za 2014. godinu 
4.4.      Izvješće o radu Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2014. godinu i Izvješće o ostvarenju proračuna Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2014. godinu
4.5.      Prijedlog za davanje vjerodostojnog tumačenja članka 293. u vezi s člankom 87. stavkom 6. Kaznenog zakona  – predlagateljica: Đurđica Sumrak, zastupnica u Hrvatskome saboru
 
5.         Prijedlog odluke o pokretanju Projekta objedinjavanja informacijskog sustava Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje u Shared Service Centru

6.         6.1.      Prijedlozi odluka o davanju suglasnosti:
 
            a)         Gradu Bakru za zaduženje kod Erste&Steiermärkische Bank d.d., Rijeka
            b)         Gradu Belišću za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak za financiranje projekata infrastrukture
            c)         Gradu Belišću za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak za dodatno financiranje projekta ILPAN
            d)         Gradu Belišću za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak za financiranje projekata povećanja energetske učinkovitosti
            e)         Gradu Klanjcu za zaduženje kod Hrvatske poštanske banke d.d., Zagreb
            f)          Općini Pušća za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak
 
6.2.      Prijedlog odluke o dopuni Odluke o davanju suglasnosti Općini Perušić za zaduženje kod Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb
 
7.         Prijedlog rješenja o odobrenju sredstava na teret Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu, Uredu zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava, za novčane naknade i troškove postupaka temeljem presuda Europskog suda za ljudska prava u tri predmeta
 
8.         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu zdravlja, za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2016. i 2017. godini, za nabavu usluga podrške održavanja i nadogradnje programske osnovice središnjeg dijela informacijskog sustava CEZIH - Centralni zdravstveni sustav Republike Hrvatske
 
9.         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti društvu Plinacro d.o.o. za davanje jamstva za kreditno zaduženje društva Podzemno skladište plina d.o.o. kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak, radi provedbe rekonstrukcije i modernizacije podzemnog skladišta plina Okoli
 
10.       Prijedlog odluke o davanju odobrenja Državnom zavodu za statistiku, za novo zapošljavanje na određeno vrijeme
 
11.       Prijedlog uredbe o objavi Memoranduma o suglasnosti između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sultanata Omana o suradnji u području turizma
 
12.       Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o vođenim pregovorima za sklapanje Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Kosova o suradnji i međusobnoj pomoći u carinskim pitanjima
 
13.       Prijedlog za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad manifestacijom "Jaskanske vinske svečanosti" (Grad Jastrebarsko, 3. do 6. rujna 2015. godine)

14.       Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske:
 
            a)        dr. sc. Mirele Holy, u vezi s procesom priznavanja inozemne stručne kvalifikacije pri Hrvatskoj komori dentalne medicine
            b)        dr. sc. Mirele Holy, u vezi s izradom Zakona o korištenju psa pomagača, kao i provedbenih propisa donesenih na temelju toga Zakona
            c)        Petra Baranovića, u vezi s radom komunalnog poduzeća Ježinac d.o.o., u vlasništvu Općine Tisno
            d)        Branka Hrga, u vezi s pravom na isplatu rente po sudskoj presudi
            e)        Dragutina Lesara, u vezi s poslovnim prostorima u vlasništvu Republike Hrvatske

 

Dnevni red zatvorenog dijela sjednice:

1.         Prijedlog za pokretanje postupka ocjene suglasnosti s Ustavom članka 12. stavka 4. Zakona o saniranju posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije (Narodne novine, broj 77/2014) – davanje očitovanja Ustavnom sudu Republike Hrvatske

2.         Kadrovska pitanja

3.         Informacije, pitanja i prijedlozi.