250. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenog dijela sjednice:


1.       a)     Nacrt prijedloga zakona o izmjeni i dopunama Zakona o kreditnim institucijama, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
          b)     Nacrt prijedloga zakona o izmjeni i dopunama Zakona o potrošačkom kreditiranju, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
 
2.  Nacrt prijedloga zakona o dopuni Zakona o Umirovljeničkom fondu, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
 
3.  Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)

4.  Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu električne energije, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)
 
5.  Nacrt prijedloga zakona o dopuni Zakona o energiji, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)
 
6.  Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Prekršajnog zakona                                                                                       
 
7.  Nacrt prijedloga zakona o dopunama Zakona o registru birača, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

8.  Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Ugovora o supergaranciji između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj vezano za Projekt financiranja hrvatskog izvoza uz garanciju, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
 
9.  Mjere iz Nacionalnog programa reformi:

            a)      Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o članarinama u turističkim zajednicama, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
            b)      Prijedlog uredbe o gospodarenju otpadnom ambalažom
            c)      Prijedlog uredbe o pripajanju Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije

10.  Nacrt prijedloga strategije prostornog razvoja Republike Hrvatske
 
11.  Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Okvirnog ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Razvojne banke Vijeća Europe za Projekt zaštite od poplava                         

12.  Prijedlog odluke o raspolaganju viškom prihoda nad rashodima Hrvatskog hidrografskog instituta
                                                                          
13.  Prijedlog odluke o usvajanju Programa "STARTCO - realiziraj vlastitu poslovnu ideju"

14.  Prijedlog odluke o promjeni naziva Centra za regionalne aktivnosti Programa prioritetnih akcija Mediteranskog akcionog plana u Splitu i davanju suglasnosti na Statut Centra za regionalne aktivnosti Programa prioritetnih akcija - Priority Actions Programme Regional Activity Centre

15.  Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma u uvali Luke, na dijelu k.o. Tisno

16.  Prijedlog odluke o darovanju nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske Srpskom kulturnom društvu Prosvjeta
 
17.  Prijedlozi odluka o davanju suglasnosti na:
 
        a)      Izmjene i dopune Statuta Agencije za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca
        b)      Statut Centra za profesionalnu rehabilitaciju "Zagreb"
 
18.   a)      Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Čakovcu za zaduženje kod OTP banke Hrvatska d.d., Zadar
         b)      Prijedlog odluke o dopuni Odluke o davanju suglasnosti Gradu Dugoj Resi za zaduženje kod OTP banke Hrvatska d.d., Zadar
         c)      Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti Gradu Belišću za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak za financiranje projekata infrastrukture
 
19.  Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2015. godini                                  
 
20.    a)      Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o hrvatskom državljanstvu, s Konačnim prijedlogom zakona (predlagatelj: Veljko Kajtazi, zastupnik u Hrvatskome saboru)                                                                                        
         b)      Izvješće o radu Vijeća za elektroničke medije i Agencije za elektroničke medije za 2014. godinu
                                                                                                                                            
21.   Izvješće o vođenim pregovorima za sklapanje Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Koreje o zračnom prometu
 
22.   Prijedlog uredbe o objavi Dodatka br.1. Sporazumu o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije u vezi s Nacionalnim programom za Hrvatsku u okviru programa IPA - komponenta Pomoć u tranziciji i jačanje institucija   za 2011. godinu - 3. dio                                                                                          
 
23.   Prijedlog uredbe o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Bjelarus o gospodarskoj suradnji
                                              
24.   Verifikacija odgovora na zastupničko pitanje dr. sc. Mirele Holy, u vezi s Pravilnikom o unutarnjem redu Ministarstva zdravlja                                             
 

Dnevni red zatvorenog dijela sjednice:


1.     Prijedlozi stajališta za sastanke Vijeća ministara:
 
         a)     Vijeće za opće poslove (GAC); 14. rujna 2015. godine
         b)     Vijeće za pravosuđe i unutarnje poslove, u formatu ministara unutarnjih poslova (JHA); 14. rujna 2015. godine
 
2.     Prijedlog zahtjeva za ocjenu zakonitosti članka 6. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Dubrovnika
 
3.       a)     Prijedlog za davanje suglasnosti zastupnici Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava za postizanje prijateljskog rješenja spora (ograničeno)

          b)     Prijedlog rješenja o odobrenju sredstava na teret Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu, Uredu zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava, za postizanje prijateljskog rješenja spora (ograničeno)

4.         Kadrovska pitanja
 
5.         Informacije, pitanja i prijedlozi.
 

Dokumenti