108. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice:

1.         Informacija o aktualnom stanju vezanom za potres

2.         Informacija o aktualnom stanju vezanom za koronavirus u Republici Hrvatskoj

3.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o biljnom zdravstvu (EU)

4.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o održivoj uporabi pesticida (EU)

5.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

6.         Nacrt prijedloga hrvatske strategije za vodik do 2050. godine

7.         Prijedlog uredbe o izmjeni Uredbe o posebnoj naknadi za okoliš zbog nestavljanja biogoriva na tržište i zbog nesmanjivanja emisije stakleničkih plinova

8.         Prijedlog uredbe o izmjeni Uredbe o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata

9.         Prijedlog odluke o otvaranju i razvrstavanju pristaništa za plovila Ministarstva unutarnjih poslova u Jasenovcu, kao pristanište za potrebe tijela državne uprave oznake P-3

10.      
            a)         Prijedlog odluke o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama                                                                                       
            b)         Prijedlog odluke o zabrani novog zapošljavanja državnih službenika i namještenika u tijelima državne uprave te uredima i drugim stručnim službama Vlade Republike Hrvatske                                                                                    
 
11.       Prijedlog odluke o prihvaćanju Okvirnog sporazuma o suradnji Vlade Republike Hrvatske, Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Pravnog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu i Akademije pravnih znanosti Hrvatske

12.       Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

13.       Prijedlog zaključka o prihvaćanju daljnje dodjele dodatnih sredstava preko raspoložive alokacije za projekte vodno – komunalnog sektora odobrenih u okviru Operativnog programa – Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

14.       Prijedlog zaključka u vezi s Memorandumom o razumijevanju između Ministarstva pravosuđa i uprave Republike Hrvatske i Ministarstva pravosuđa Republike Albanije

15.       Prijedlog zaključka u vezi s Obvezom strateškog partnerstva između Ministarstva obrane Republike Hrvatske i Ministarstva obrane Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske

16.       Prijedlog rješenja o raspuštanju Gradskog vijeća Grada Trilja

17.       Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:

            a)         Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o mirovinskom osiguranju (predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a u Hrvatskome saboru)                                                        
            b)         Prijedlog zaključka o obvezivanju Vlade Republike Hrvatske da zbog rasta cijene energenata do 28. veljače 2022. godine redefinira status ugroženog kupca energenata, poveća naknadu za ugroženog kupca energenata, proširi kriterije za stjecanje statusa ugroženog kupca energenata na plin i toplinsku energiju, uputi u proceduru izmjene Zakona o porezu na dodanu vrijednost na način da se smanji stopa PDV-a na isporuku plina i toplinske energije na 13 %, te da donese uredbu kojom se sva dobit javnih poduzeća koja pružaju komunalne usluge stavlja na raspolaganje za preraspodjelu u subvencije njihovih usluga (predlagateljica: dr. sc. Katarina Peović, zastupnica u Hrvatskome saboru).
 
Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice:

1.         Prijedlozi stajališta Republike Hrvatske za sastanke Vijeća ministara:

            a)         Vijeće za okoliš (ENVI), 17. ožujka 2022.                                                     
            b)         Vijeće za poljoprivredu i ribarstvo (AGRIFISH), 21. ožujka 2022.     
            c)         Vijeće za vanjske poslove (FAC) i za vanjske poslove u formatu ministara obrane (FAC Defence), 21. ožujka 2022.                      
            d)        Vijeće za opće poslove (GAC), 22. ožujka 2022.

2.         Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj – usmeno izvješće

3.        
           a)       Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2022. godinu
           b)      Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2022. godinu

4.         Kadrovska pitanja

5.         Informacije, pitanja i prijedlozi.

Dokumenti