11. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice:

1. Informacija o obnovi

2. Nacrt prijedloga zakona o Središnjem registru stanovništva

3. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Financijskom inspektoratu Republike Hrvatske

4. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti zraka

5. Nacrt konačnog prijedloga zakona o potvrđivanju Sporazuma o financiranju ponovne uspostave združenog stalnog postava u Bloku 17 Državnog muzeja Auschwitz-Birkenau

6. Prijedlog odluke o sufinanciranju vlastitog učešća Korisnika bespovratnih financijskih sredstava projekata konstrukcijske i cjelovite obnove započete u okviru Fonda solidarnosti Europske unije iz državnog proračuna

7. Prijedlog odluke o isplati namjenske pomoći za podmirivanje dijela dospjelih obveza bolničkih zdravstvenih ustanova kojima je osnivač Republika Hrvatska i kojima su osnivači županije prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala

8. Prijedlog zaključka u vezi s potpisivanjem Okvirnog ugovora i Posebnog ugovora o provedbi Okvirnog ugovora za opskrbu antitoksina protiv difterije

9. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za sklapanje ugovora o nabavi radova za cjelovitu obnovu poslovne zgrade Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje u Sisku

10. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Javne ustanove Lučke uprave Vukovar o sklapanju Ugovora o javnoj nabavi radova za predmet nabave: Izgradnja pristaništa u Andrijaševcima

11. Prijedlog zaključka u vezi s prihvaćanjem Izjave o korištenju vojne opreme koju financira Vlada Sjedinjenih Američkih Država

12. Prijedlog zaključka u vezi s Memorandumom u vezi s uspostavom i suradnjom na temeljnim dogovorima radi pružanja uzajamne logističke potpore, usluga i opskrbnih sredstava u okviru inicijative Jadranske povelje (A5)

13. Prijedlog odluke o raspisivanju prijevremenih izbora za općinskog načelnika Općine Smokvica

14. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti i prihvaćanju suorganizacije 32. sjednice Europske savjetodavne komisije za slatkovodno ribarstvo i akvakulturu

15. Prijedlog za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad XXVI. gospodarskom manifestacijom „Jesen u Lici“

16. Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:

a) Izvješće o poslovanju Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji za 2023. godinu
b) Izvještaj o radu Hrvatske agencije za osiguranje depozita i izvještaj o radu sustava osiguranja depozita za 2023. godinu, Revidirani financijski izvještaji Hrvatske agencije za osiguranje depozita za 2023. godinu i Izvješće o radu Nadzornog odbora Hrvatske agencije za osiguranje depozita za 2023. godinu.

Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice:

1. Prijedlog odluke o darovanju materijalnih sredstava (povjerljivo)

2. Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj - usmeno izvješće

3. a)           Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2024. godinu
    b)           Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2024. godinu

4. Kadrovska pitanja

5. Informacije, pitanja i prijedlozi.